Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

i (Euttfogsiai. I

IttfMaku gan (Skrl.

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

CrMDEITHASEA DDIWEDDAR Y METHOD- ISTIAID-Ceir adroddiad manwl yn y Faner o weithrediadau Cynideithasfa Aberystwyth, a dylai y Cyfundeb deimlo yn ddiolchgar i swyddfa y Faner am roddi lie i adroddiad mor gyflawn. Senedd fawr dau Dy y Cyfnndeb ydoedd y Gymdeithasfa, ac yr oeddid yn trefnu pob peth yno mewn ffurf mor reolaidd a dim a wneir mewn unrhyw gyd-gyng- horfa; ond yr oedd corff mawr credinwyr Aberystwyth a'r cymydogaethau o amgylch, yn teimlo yn ddwys siomedig am na chafwyd yno yr un diwrnod at llItEGETHU. Yr ydym yr un iarn a theimlad a'r Faner mai argoel er niwed i nerth a bywyd crefydd yn ein gwlad fyddai cynal cymdeithasfaoedd a chyman- faoedd, yn enwedig mewn lIe .fel Aber- ystwyth, bpb drefnu un diwrnod o wiedd i wrandawyr myfyrgar, gweithgar, a duwiolfrydig ag ydynt mor Ifyddiawn i athrawiaethau ac ordinhadau Cristionog- aeth ag ydyw y rhai mwyaf selog o flaenoriaid y cynhadleddau a'r cymdeith- asfaoedd. Pregetlw nerthol efengylaidd t,Y yr hen dadau, ac nid y trefnu a'r penderfynu cynadleddawl roddodd gych- wyniad a nerth i'w Cyfundeb Uydan a defnyddiol, a dyna fydd eto y moddion efteithiolaf i gadarnhau ei nerth, i ledaenu ei ddefnyddioldeb, ac i ddyrchafu ei ogoniant.

[No title]