Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

i (Euttfogsiai. I

IttfMaku gan (Skrl.

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

RUSSELL GURNEY, A.S.—YR oedd yn un o brif swyddwyr Dinas Llundain. Ell yn seneddwr a dinesydd gweithgar ac enwog, ond y mae yntau wedi gorphen ei yrfa. Bu'n eistedd ar tainc llawer Hys tel gorucbwyliwr, ac yr oedd iddo air uchel am fedr ac uniondeb; ond gwyddir am un dyfarniad o'i eiddo ag yr oedd barn a theimlad llawer o ddynion mwyaf profiadol a dysgedig Lloegr ac America yn ei gondemnio. Ere oedd un o'r tri Barnydd, neu y Commissioners, a anfon- wyd i Washington i ystyried claims, neu hawliau rhai o ddeiliaid Prydain yn erbyn Trysorlys yr Unol Daleithiau. Taflwyd o'r neilldu y pryd hyny ganddoj ef a'i gyd-farnwyr lawer iawn o'r claims symlaf a thecaf fuont erioed o flaen unrhyw lys. Yr oil a ddywedasant wrth gyboeddi eu pedderfyniad oedd "This claim is disal- lowed." Nid oeddynt yn rhoddi unrhyw reswm dros eu dyfarniad. Gwasgwyd arno ef lawer gwaith am ei reswm, ond nid oedd yr un rheswrn i'w gael; bod yn fitaoeddei gallineb ar ol y fath brawf. Ond dylid cydymdeimlo yn dyner a'r Commissioners druain, yn nghanol- eu profeaigaethau a'u brys. Nid hawdd ydoedd ffurfio barn lawn ar y fath claims, ar ol cinio yn enwedig, yn swn ymresym- iadau Red-tapeaidd twrneiod doniol America. Darfu i ddyfarniad Russell Gurney a'i gyd-farnwyr glwyfo teimladau rhai seneddwyr, cyfreithwyr, arianwyr, a marsiandwyr oeddynt wedi manwl ystyried deddfau uniondeb cyd-wladwr- iaethol, ag oeddyut yn gwybod befyd fod y claims a wrthodwyd yn rhai syml ac eglur, ac o'r uniondeb perffeitbiaf.

[No title]

[No title]