Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yr ydwf fi atT^w s ereill wedi gwueud arch- >V *$3^ we<^ analyso X^V. wiliadraanwl i uiewn i ansawdd GEORGE'S GEOEGE'S PILE AND GEAVEI/^L deli i eleiii, ao yr ydym yn «aeleu V /PILLS," ac yr wyf yn cael eu\ bod yn gyfansoddedig o r cyffeiriau nil w p PDA 1ft1! M A AA A- aj» AA• 'A llysimd tyncraf. Yr wyf wedi eu defnyddio A f* 1 L LU & U ii A V L L yn gyfanSoddedlg 0 ddefynddiau A J yu iiel.icth ,iju tiyny*ldau lawer rhewn \1 J lly&lmol. Nid oes ynddynt ddim o natur \| ■j>c:{te practice, a tyny gyda^ Ib^ddimtA PILLS. I fetelaidd. YR YDWYF O'e FAEN EU I j- nihU-diy. liiioddaut etumvyIliad huan 1 rui I I 1 Luevvu sefyllfa anobeitliiol o herwydd y ) l\ B0D YI* FEDDYGINIAETH DBA GWEEIH- IJ Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD FAWR AT Y DOLURIAU HYNY AR GYFER dweud, nad oes, mewii gwirionedd, eu jj MEWN TRIO DDULLIAU \v PA RAI Y MAENT WEDI II eyief-llyb fel meddygmlaeth tuag ¡) I' e>. at wella y Piles a'r ry GWAHANOL FEL V CANLYN: V% EU HAMCANU. Gravel. No. 1-GEORBES PILE & GRAVEL PILLS. XF%00», V "LU",I."I No. 2-GEORGE'S GRAVEL PILLS. » -.< | No. 3-QEORGE'S PILLS FOR THE PILES. GOCHELWCH DWYLLWYR. -——— GOCHELWCH DWYLLWYR. -8- Muwu biyohau Is. 1| a 26. 9a. yr uia. V Daliwch sylw fod enw y gwnouthurwr — -—Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar stamp y Lly wodi-ivith svdd o amgylch GAN BOB WEUYLLYDD PARCHUS AC EIt EICH PERSWADIO, ns. cbymerwch bob bhveh. Heb hyn nid'oes dim yn DRWY i'R HOLL FYD "Pile and Gravel PiUa," o wneuthuriad wirioneddol. |! neb arall. .bbyŒ' V* tmedJ u,4 F0 F ri YN Y- PEN I 'r I Y LWYWflU I l, II' GW" i4 C, WAE OWFR POETH AC ATALIOLI '7 I LUVISflfiO, SGIATKA," j .1i f~ RHWYMtDD, &o. ,/1 ■if jiftwfnii '( d 11 tu;q, (\1) ï J 4( GEOHGE'W H* —* M-M. ^*1 If SlB BHYWWCTt E. iLO!.(.n, p y T 'P* Sfr t? A V PJ T I haTe much pleasure ill bearing testimony to the Dear Sir,-Your Pills take well here, r*A-lCl-<*VI Kli* M KULu and iu time I shall have a large opening.. PILLS for them.—Yours truly <ti*avi"i»ted?ven.inmosi<>t>st!'>a/emses- I remain, yours truly, G-. OWEN. ••Tftmirf to the Boyal Famay. Y mae y Pelenl hyn yn Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. G. OWEN. ••Tftmirf to the Boyal Famay. Y mae y Pelenl hyn yn Fed(tyginiaeth FRANKLIN DIXON. ■W=c-~zrz~m'~ij' — I—n^~V SICR, BUAN, A DIOGEL I'R ,i.-w PILES A-R GRAVEL, ac i luaws o ankwyldeiau ereill sydd bob amser yn eu canlyn. megys:— '• T"WV F JPRJI *TKFR a"1 POEN YN V CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG XsyrtT. SYB — S •> (l WFr LH VD TREULIAD. RHVVYMEDD, LLYNGER MAN. DIFFYG S je #c ;nwyl lawn j mi f, < X^.J J ANAUL, POEN YN YR ARENAU A B LWYNAW, SURNI >r hefyd. yr wyf wedi bod yn ItHVKEDDOL. —Bum/ | YN YR Y8TYM ->0. POEN 0IBF*WR YN Y cOLUDDtOH, jf> ymjIOeni gun y Piles a'r Gravel, yn nghyd & vn <r|f lliiwer O'flvnvdda-U "»■. OWAEW OWYNT COLIC. Te MlAO O BWYSAW YN Y f/ scjni ma>Vi ar rai amserau yn dufewnol, am tua ,1 ~t v 'It ^C> CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOO YR YMYSGAROEDD, M denddcg mlyneAd, ac amy pump mis olaf cyn i mi gua y Plies a r Gravel. Brawm tp A DWFR POETH, DWFR-ATAXIAD, Y GWEL.EDIAD YN I t1 ga^l gafael ar eich peleni chwi, yr eeddwn wedi fy II V >• Ofiidwn vtl nlluoc i sefvll ar fy BVU AC ANE-;LUR, SYCHDf r A BUS ANYMUNOLYN liwyr gaethiwo i ores yn y ty. Yr oedd y fath boen A I otuu\Ml }ll anaug 1 .CXJ.1 J » ge^au P.IEN yn Y RORDr wyl.TDD, CHWYDDIANT gofldus yn fy nKlioluddion, fy nghylla, a'm ysgyfamt, a vt Iilir:Ktrail V ;>oen* aehosent 1 nu, ar I v A f/^oen mawr yn fy mlien, ac yn feddw pan bendro, felnaa \l f' C-i „ -p i XV,, i?tk nrrwrnfl-i 1 i caliwn aniffyffrwil pcthau yn cu lliw a u llun pri1odol; mown il ■(•r y;» fy mhtn. Itwnaet I RH0D9ANT "ESMW/THAD' UNIOMGYRCHQL I ^Hir yr ooddwn wedi fy lwyr andwyo gan boen a aelni, 1«1 I ;ioi\hvi 11 g0i6U llii, 3,0 yr I I nag pallwn prrtxlu fwd modd i mi l>yth wella; ond diolch i il i! i. I" I,P' (II- '(! i'lwerflmhvnv I PLRCHENOG, I Awdwrpobdaioni.»pharchI cliyriOmu. I w- l.'L,•••<•<! lawei ..ml .Y y, t I tn mhon byttirfnos, drwy ddeinyddio «ch Peleni yn ol /I < Olid lii ddei-!>y:ii:i.:s X.iwr lle.S oddiwrth un O J 'E GEOEGE. M.R.P.S., «idi ^farwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy^ngalwedi- I ,lv -J n' Pmvf'rt VWWMM", V eueth Rydas egni a phloser. Yr oeddynt yn fy ngwella i "l- l'} ch.l.d O (jEOuGEB/ V toUddtebyn wylwd i mi. gan y inodd towel #c e«mwyth •/ i'iJ.ii.: tnil ::AVKL I'lI.LS, a chymeraiS Jt 1 It n A J- V yn pweitliredu arnal. i •4 j i • 7 .J '¥ V, Yr oiHld fy ncrhvfansoddiad wedi myned mor /M tij:iii .idi.Kii O lioi.yiit- yr yamyf yn J GLAMORGANSHIRE. V\ oer a chilli, ond°drwy barhau i'w cymeryd, y £ | an-r i/n■ ddyil lat h —X rmu-iit wedi ty adferyd i'm gwrcs ful cynt, /f /f C />! X. ac vr wyf fel yn dyfod yn leuanc o'r f B'-N.IA.MIX KDWARDS, /f (__ f)l newydd,-Ydwyf. &c. rj i: ARE Ar.EBDAEK^ 11 i_ 4.1\101 Bala Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan H. EvANS, Swyddfa'i Oruiiid, Tegid St., Mehefin 21,1878.