Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

THE READY-MADE j, CLOTHlftC MART "I 'q I ELDON HOUSE, DOLGELLAU. ? DyAmna WILLIAM DA VIES hysbysu γ-M ei fed yn bwriadu gwerthu Cotiau uchaf, Water-proof's, &c., gyda gostyngiad tel y canlyn, er mwyn clirio yr oil sydd yn weddíll Mackintosh Coats, &e., prisiau arferol—7/'6, 9/6,11/6. 12/6, 14/6, 18/6, 19/6, 25/6, 30/, gos- twy i 5/6, 7/G, 8/6, 9/6, 12/ 15/6, Ib/b.'il/, 24/. Hefyct, Legings, &c., gyda gostyng- iad cyfatebol. Papyr at Bapyro Tai o 2c. y pisyn i fyny. Goruchwyliwr lleol dros y Cwmniau canhjnoh— Northern Fire & Life Insurance. Plate Glass Insurance. 'i' Horse & Carriage Insurance. Guarantee & Accident Insurance. J The National Steam Ship Co. ] The "Coupon Trading System, &c., &e., &c. CEBDDOPvIAE TH NEWYDD ¡ il CYHOEDDEDIO GAN J. H. EVANS, & Co. Publishers, SfeTrefriw, nr.Conway. "BANER EIN GWLAD." Can Newydd i tenor gan Dr. Joseph Parry, Aberystwyth. Pris 6c. "Bydd drugarog wrthym ni." Anthem Newydd wedi ei threfnu i bedwar Nodi'ant^c J°Seph Parry- SoIfa- 2c., Hen "Eisteddai Teithiwr Blin." t i Miss Maggie Jones, gan Mr. J. a. Roberts (Pencerdd GwjneM). Prig 6c. Pfarwel y Morwr." Cyflwynedig i Mr. T. J. Hughes, gan Mr. J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd) Pris 6c. "Deigryn ar fedd Mam." Cyflwynedig i Miss Cordelia Edwards, gon Mr. Hugh Owen, Talysarn. Pris 6c. "Y Bwthyn ar y Bryn." Cyfansoddodig i Miss Gwenfil Davies, gan Mr. E.-D. Williams, R.A.M. Pris Ge. "Ffarwel i Gymru." L Cjfansoddedigi Miss Jenny Maldwyn, gnn Mr. y. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd). Pris 6e. Syr John Wynn." A;wdl G«feiriol Eisteddfod Llanrwst, 1876, gan 0. CETIIIN JO\'EP, fit yrboll yr yeliwanegwyd niter ruawr 0 draddodiadau dyddorol yn dwyn cysylltiad a hanesiaerf U Nant Conwy It llcoedd eraill. Pris 6c. ■-■Bsmeg-y-Mefys. Gaii Glan Collen. Pris lc. Y llyfr goreu i'w ranu yn yr Tsgol Sabbatliol. IV Elui arferol i Lyfrwerthwyr. i^MFOXBIt. AT Y CxnOBDDWYB—MeSSBS. J. H. J EVANS, & Co., Publishers, Teefiuw, Nb. Conway. i TYSTSB WKFtL. Yo unol a chais Ewyliygiwr Da" yn y CELTamEbrili26. yr ydym gyda'r par- odrwydd mvyaf yn cydsyriio i dderbyn unrhyw SWill anfonir ini, a'u cydnabod yn y CELT Pawb sydd yn bwriadu cyfranu, ifcydded iddynt vncud yn djymdroi. f Cyduabyddwyd o'r blaen 7 8 0* Ysgol Sab. yr Annibynwyr Corwen 0 5 9j Mri. T Jones, Brynmelyn 0 5 0 i i) G. 0. Pili'ry, Tegid Slate Works.. .9 5 0 I R. D. Roberts, Cae'rdelyn 020 B. Price, Liwynmawrisa* 026 ^|Iiss Eees, eto 020 J. PARRY, BALA. 1] ■- Purir y gwaed a chryfheir y cyfansodd- ild trwy gymeryd GWILYM Evans Qm- nine Bitters. Gweler manylion ar tudal 2 o'f papyr hwn. EVAN DAVIES, LlYFR-RWYMYDO, TEGID STREET, BALA, A ddymuna hysbysu y cyhoedd ei fod yn parhau i gario yn mlaen ei alwedigaeth, a hyny ar gylch eaugach nag erioed, ac yn sicrhau y caiff pob llyfr a. ynlddirieclir iddo ei rwymo yn y fath fodd ag a rydd berffaith foddlonrvvydd i'w berclienog. R. E. EDWARDS, SURGEON DENTIST, FFESTINIOG, Bydd Mr E. yn ymweled a Dolgellau o naw y boreu hyd dclan y prydnawai, v cvntaf .Vr trydydd Sadwrn yn mhob mis, yn nhy Mr, WUliam Davie,, Ready Made Clothina Mart. Portmadog bob dydd aw#ner, jnnby Mr. John Jones, Temperance (gyfe. byn ar Fa.ch- nadfa); Llanbens bob dydd Mawrth cyntaf ar ol y cyfnf, yn nhy M5r. limael Davii Draper. D.S.—J mae Mr. Edwards yn (Jymro. DYMUNA -tr A WILLIAM EVANS, HOUSE FURNISHER, SPRINGFIELD STREET, DOLGELLAU, a TEGID STREET, BALA, Hysbysu trigolion y lleoedd uchod a'r amgylchoedd, ei fod yn parhau i gadw cyflawnder o bob math o Ddodrefn o wahanol brisiau a gwnenth- uriad, yn y ddau gyfeiriad a nodwyd, y rhai a werthir am brisiau rhesymol, a derbynir taliadau yn wytlmosol neu fisol er hwylusdod i'r prynwr. y Wele restr o rai pethau-Glasses o 6c i X6 10 Bedsteads o 16s. i fvny Chair Beds o lis i fyny; Chest of Drawers o 28s i fyny; Byrddau o 5s i fyny. Side Boards Drawing* room Suits, Watnots, Windsor Chairs, Cane-botlorn chairs, Marble-top Stands' S3. pS, SWYDDFAB, "'CELT," BALA. Dymuna H. Evans hysbysu y cyhoedd ei fod wedi eangu ei Swyddfa fel y gall wneud pob math o argraffwaith yn rliad a chyflym, ac yn y modd goreu. Anfonir estimates am Lyfrau i Awdwyr neu Gyhoedd- wyr, a sicrheir y bydd y prisiau mor rhated ag unrhyw le vn Nghvmrn LLYFRAU YR YSG0L SABBATHOL. Y Wyddor Gymreig ar Gerdyn Glas Cryf, pris 4!c y dwsin, 2 Y Llyfr Cyntaf i ddvsgu Sillebu, pris 9c. y dwsin. Rhan Gyntaf i ddysgu Sillebu a Darllen Cymraeg, pris 1/6 y dwsin Y mae hwn yn gymwys i'r dosbarth hynaf cyn myned i'w Testa- mentau. _0 .0. -P,ris 3s. 6c. liiewn i-hicgiiiiitl hnrdd, (jyda Dnrlwn ci/ioir COFIANT CALEDFRYN, WEDI EI YSGRIFENU GANDDO EF EI HUN. DAN OLYCIAETH SCORPION. Yn yebwanegol at y Cofiant ceir yuddo luaws o Draetiiodau, Pregetbau, Darlithiau a Chasghad o Benilliun, Einynau, a elianoedd o Engiyuiun ar vahanol t'aterion vno-livda nodiadau ar wahanol nodweddau ei gymeriad w e- j CAN RAI 0 WYR BLAENAF YR OE8. BARN Y WAS a AM DANO:- at le'^dketh ^mrei«b" Yr ydym yn sicr y bydd i bawb a bryno y llyfr hwn gael ynddo werth ei arian, a gwerth yr amser a dreuha i-w ddarllen."— YDywgsogaeth "Y mae cael yr oll, yia gyfrol hardd, gyda Darlun o'r gwrthddrych, am iri a cllweck yn fargen na bydd aehos neb a', pryno gwyno.Parch. J. Tkmnas, D.D., yn y Tvsi LrV G/,r° T ddyddorua, fel y gallesid dy8gwyl, ac yn portreiadu e gwrthddrych gyda phob cywirdeb ac eglurdeb."—YDrysorfa. Ychwanegiod gwerthfawr at lenyddiaeth ein cenedl ydyw COFIANT C-kLEDFRYbT.' Mae ei gael yn gymamt o garedigrwydd i'r genedl ag ydyw o barch i CALEDFRYN. X JDysyedydd. Dylai y Cyhoeddwr anturus gael cefnogaeth gyfiredinol y genedl, yr hon sydd dan gymaint ° rwymau i Caledfuyn ag un llenor yn y ganrif honr~YBeirniad "Daeth y gyfrol honi n Haw ychydig ddyddiau yn ol, ac wedi iddi ddod, uis gallasem Ci GOIIWD o'n Ilaw heb ei darllen oll. Y I)-aethodydd. e iu Yr eirchion oil i'w hanfon i'r Swyddfa hon. r r