Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

J «<^A| 'OPJL JLX. V. FC*4. yv ereill wedi gwneud arch- >. *—-— i—> wyf wedi <M«iZyM>^Nk X wiHnd maiiwl i iwwn i ansawdd V ^IPJ GEORGE'S mf* y^" GEORGE'S PILE AND Grayel^W eich i'eleni, ae yr ydym yn eael eu & \k bod V!I gyfansoddedig o'r cyffciriau nry r q ■ TrwT i/ ILLS' &° yU GU f lly >1-mil fyneraf. Yr wyf wedi eudefnyddio A I I I J L jy[ y |*j^ V Ju< L fj Syfansoddedig o ddefynddiau vii kdi^ th am flynyddau lawer mewn I! llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur \V I j}rii-:ih- practice, a kyny gyda llwyddiant I OF T T <2 •• LL- 1 I > i• in i i I i A LlJuOi I fetelaidd. Yb YDWYF o B FARN En I I -nuaediy. Khoddunt esmwythad buati l rai I *1'" I I 1, iix'wii scfyllfa anobeitliiol o herwydd y I BOD YN FEDDYGINIAETH DBA GWERTH- V Pib*s a> Gravel. Ac nid wyf yn peirupo J PAROTOIR Y PELENI UCHOD FAWR AT Y DOLURIAU HYNY AR GVFER dweud wad,oes, roewn gwinonetu, eu y MEWN TRI O DDULLIAU V. PA BAI Y MAENT WEDI II I'vib.'lyb fel meddygmiaeth tuag at wella y Piles ar GWAHANOLFELYCANLYN: \v^ EUHAMCANU. JSP/i V 4> Gr/veJ X». mLm%t No. I-GEORGES PILE A GRAVEL PILLS. j XL^#MN, No. 2-GEOHGE'S GRAVEL PILLS. J.mmmmmmm m~mm.mo.mm* NO. 3"GDJK6E'S PLLLS FOR THE PLLES. Y ■ ■ m mm m M GOCHELWCH DWYLLWYR. — 1 GOCHELWCH DWYLLWYR. Mown biyoiiau in. a <iB. 9o. yr au. t m m t Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr |; Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodra-tfch sydd o aragylch GAN BOB Fi'EKYLLiDD PARCHUS AC KB EICH PERSWADio, na chymerwch -• r bub bhveh. Heb hyn nid oes dim yn Duwv yr UOLL F\D *J'l0 an<i Gravel Pills," o wneuthuriad wirionnddol. iaeb arall. 1 r L_r~ C T-,—@J • -J' Al,, | MEN YH~Y CEFN j jf^mD YN Y TRAED | f YN Y PEN | AP | POEN YN, Y LWYNAU I" ;JJ ¡I! ,1;1 S\, OWFR POETH AC ATALIOLI | LUMBAGO, SCIATICA^} |f RHWYWEDD,J P_ ■■■_■ ■ „ in GEORGE'S MB. GEORGE, '1 HTT n o r»r>ftxrnT Dka"8ib' EH*M*»T. Dear Sir-Your Pills take well here, HI Li ti « O KAY fci Li ,rwt f" Tini i nfummfnd them with tlie greatest confidence to my cua- and in time I shall have a large opening I i~t r~ -T- t—N tomcra tm being superior to any other medicine in relieving JET _1_ I Jl I kZ3 those troublesome and painful disorders, and am rarely for them.—Yours truly, <Utaj>polnUd even»«most obstinate cases. r< r\nrii<XT 1 remain, yours truly, tr. U VV Hixs, Chemist to the Royal Family. y mag y peieni hyn yn Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. -J' w x w^ j SICR, BUAN, A DIOGEL "R -j PILES A'R GRAVEL, ac i luaws o anhwylderau ereill tydd bob amser yn eu canlyn. mcyys:— >nigarwr X >T^w.(!!{,^v 3 V§^ POEN YN Y CEFN. YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG „ *0^. S "GWELLHAD X TREULIAD, RHWYMEOD, LLYNGER MAN.'DfFFYQ Xtj? le ac aimyl iain i mi BHYMDMI "-Bum ANADL. POENYNYRARENAUARLW.NAW.SURN..X » wedi tod yn itHYIBDDOl,. Bum <J> X YNYRYSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION. X ymhoeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd 4/X £ & yn glaf llawer o nynvddau GWAEW. GWYNT, COLIC, TE MUAD O BWYSAU YN Y //mini mawi ar rai amserau yn dulewnol, am tua A I <N „ n:i,10 .a,„ „„i u1,1 CEFN, Y LWYNAU. A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, # deuddeg nilynedd, ac am y pump mis olaf cyn i ml S»U y i Uts a, x «id.»Bi. vi .V DWFR POETH, DWFR-ATALIAD. Y GWELEBIAD YN » t! gaol gafael ar eich peieni chwi. yr oeddwn wedi ly A VI" oeddwn yil alluog i tsefyll ar fy BWLAC ANEJLUR. SYCHDER A BLAS ANYMUNOUYN llwyr gacthiwo i aios yn y ty. Yr o<dd y fath botn nTir-iful o>,i,i .„ „tl a,.h,,a«nt i ,rii ft'r OENAU. POEN YN Y BORDDWYOYtD. CHWYDOIANT f. goftdua yn fy i1(-lioluddion, fy iifrliylla, ft'm ysgyfaint, a f, nnraeu gall y poen achosent 1 mi, a r YN Y TBAED 4e #|^0.'n mawr yn fy mhen, ac yn teddw gan bendro, felnoa 1 I yf gafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid I I gallwn amKyfrml pvthuu yn eu lliw a'u llun priodol; mewn I I A Uoi./l [ 1 I RHODDAJtT ESMWYTHAO UHI3NQYRCH0L I gair yr oeddwn wedi ty lwyr ajidwyo gun b<jtna eelni, fel I I Aberdare a Mertliyi eu goreu l mi, ac yr I I gJBl]wn Bre(lu fud ,noddJ j mi t.yth weiia; ond dioich i I I wyf wedi ta;u iddvnt bunoedd lawer am hyny, I PERCHENOG, I: Awdwrpobdaioni, a pharch i chwithau. I I ^n/l ,1.1- i • r n, .v „„ I — — li Yn mhon bj-tliofnos, drwy ddefnyddio eich Peieni yn ol I I ond 111 dderbymais fawr lies oddnvrth un O I J. JJ. GEORGE, M.R.P.S., eich eyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedi- honyilt. I'l-ynais flychaid 0 (JEOUGE'S gaeth gydag egni a jihlcser. Yr oeddjnt yn fy ngwclla 1 V Pnm 1,™, n„,„ v. ™ •„ TT T 7? W A T IV V brniddliobyiiwyWimi.Fail ymoddtawlaoeiniwjtli// V PiLKri and GRAVEL PILLS, a chvmerais 1 11 1 M w V yr oe<idynt yn gweithredu amaf. V\ ddau ddogn O honynt—yr vdmrf ytl /f n AHinDr>AMQUIPr V Vr oe<ld fy nghyfensoddiad wedi mrned mor Y J » M s uLAMOnuAINOnlnt, V oer a chlai, ond drwy barhaii 1 w cymeryd, y /t awr yn adyib wen. ,y — maent wedi fy adforyd i'm gwres fel cynt, /f Xx BEX JAM IN EDWARDS, [_ X "ivdivf^ IEUA"C *S ^WMDAEK, AHEBDAR^ l1™ ^pAVIP DAVIES^ Bak Aigraffwrd a Chyhoeddwvd tain H. EvANS. Rwvddfa'i c run id. Teeid St.. Mahefin 14, 1878.