Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

THE READY-MADE CL0t«INC WtART ELDON HOUSE, DOLGELLAU. Byftiuna WILLIAM I) A VIES hysbysu fii-fod yn bwriadu gwerthu Cotiau uchaf, Water-proof s,&c.,g'yda gostyng-iad tel y eanlyn, er mwyn clirio yr oil sydd yn "reddill Mackintosh Coats, &c., prisiau arferol—7/6. 9/6, 11/6. 13/6, 14/6,18/6, 19/6, 25/6, 30/, gos- tyngwyd hwy i ,5/6, 7/6, 8/6, 9/6, 12/, 15/6,* 16/6,21/.24/. Hefyd, Legings, &c., gyda gostyng- iad eyfatebol. Papyr at Bapyro Tai o 2c. y pisyn i fyhy. Goruchwyliw?" lleol dros y Cumiiinu, canfynol:— Northern Fire k, Life Insurance. Plate Glass Insurance. Horse & Carriage Insurance. Guarantee & Accident Insurance. f The National Steam Ship Co. | The Coupon Trading System, &c., &c., &c. jCERDDOBIAETH NEWYDD JCYH0KI)]>E1>IG GAN H, EVANS, & Co. Publishers, §c., Trefriw, nr. Coniuay. "BANER EIN GWLAD." Can Newydd i tenor gan Dr. Joseph Parry, Aberystwyth. Pris 6c. Bydd drugarog wrthym ni." Anthem Newydd wedi ei threfnu i bedwar llais, gan Dr. Joseph Parry. Solfa, 2c., Hen Nodiant, 6c. I "Eisteddai Teithiwr Blin." i ^.yfoQ^°4dpdig i ,Miss Maggie Jones, gan Mr. J. Ht.Kbberts (Pencerdd Gwynedd). Pris 6c. "Ffarwel y Morwr." Cvflwynedig i Mr. T. J. Hughes, gan Mr. j. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd) Pris 6e. "Deigrynar fedd Mam." Cyflwynedig i Miss Cordelia Edwards, gan Mr. Hugh Owen, Talysarn. Pris 6c. "Y Bwthyn ar y Bryn." Cyfansoddedig i Miss Gwenfil Davies, gan Mr. E.D. Williams, R.A.M. Pris 6c. Ffarwel i Gymru." Cyfrmsoddedig i Miss Jenny Maldwyn. gnn Mr. J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd). Pris 6c. s'Syr John Wynn." A well Gadf jriol Eisteddfod L'anrwst, 1876, gan 0. CKTIIXN JONES, at yr lion yr yclrwanegwyd nifer niavr o-droddodiadau dyddorol yn dwyn cysylltiad a hanesiacth Nant Conwy a Ileoedd eraill. Pris (ic. "Dameg y Mefys." Gan Glan Collen. Pris Ie. Y llyfr goreu i'w xanu yn yr Ysyol Sabbathol. Ir Elw arferol i Lyfrwerthwyr. ANFONEU. AT Y CYHOEDDWTR—MESSRS. J. H. KVAKS, & Co., PUBLISHERS, TJIKVKIW, NB. CONWAY. TYSTEB DERFEL- Yn ttrol a chais Ewyllysiwr Da" yn y CKILT am Ebrill 26, yr ydym gyda'r par- odrwydil mwyaf yn' cydsynio i dlerbyn Minrhyw swm anfonir ini, a'u cydnab'od-yn j' CsiLT Pawb pydcl yn bwriadu cyfra.nu, fovddcd iddynt v Jicud yn d .iymdroi. £ s. d. Cydn'n bvddwyd o'r blaen 7 8 0, iegol Sab. yr Anuibynwyr Corwen 0 5 nt. Mri. T. Jones, Bryumelyn 0 5 0; „ G. o Parry, Tegid Slate Works.. 0 5 0 IZ. I). Roberts. Cae'rdelyn 0 2 0 V' R-Price, Llwynmawrisa' 0 2 (}' Miss Pu-es, eto .020 J. PARRY, BALA. I i ■■ nnr y g"vaf.cl a chryf'heir y tyfansodd- tl-wy gymcryd GWILYM EVANS Qui- nine Hitlers. Gweler ra&nylion ar tudul 2 0 bwn. E VAN DAYIE S, LLYFR-RWYMYDD, TEGID STREET, B A L A, A ddymuna hysbysu y cyhoedd ei fod yn parliau i gario yn mlaen ei alwedigaeth, a hyny ar gylch eangacli nag erioed, ac yn sicrhau y caiff pob llyfr a ymddiriedir iddo ei rwymo yn y .fath fodd ag a rydd berffaith foddlonrwydd i'w berchenog. iv-i jai SURGEON, DENTIST, FFESTINIOG, Bydd Mr. E. yn ymweled a, Dolgellau o naw y boreu hyd ddan y prydiiawn, v cyntaf a'r trvdvdd S;<dwrn yn nihob uiis, yn nhy Mr. W'Uiara DaVies, Ready Made (.'lnthiriw Mart- Portmadog, bob dydd- GKvener, jn nhy Mr. John Jon^g, Tempt-rance (gyfeibyi. a'r Fa-ch- mdfa); Llanberis, b'b dydd Mawrtb cyntaf ar 01 y cyfiif, yti nby Mr, Ishiuael Davies, Draper. D.S.— Y nvie Mr. Edwards yn Uymro. DYMUNA /W ifWG- hOV WILLIA Mi E V AN S, 1 HOUSE FURNISHER, SPRINGFIELD STREET, DOLGELLAU, a TEGID STREET, BALA^Jl Hysbysu trigolion y lleoedd uchod a'r amgylchoedd, ei fod yn parhau i gadw cyflawnder o bob math o Ddodrefn o wahanol brisiau a gwneuth- uriad, yn y ddau gyfeiriad a nodwyd, y rhai a w.erthir am brisiau rhesymol, a derbynir taliadau yn wythnosol neu fisol er hwylusdod i'r prynwr. Wele restr orai pethau-Glasses o 6c i Y,6 10; Bedsteads o 16s. i fvny Chair i Beds o lls i fyny; Chest of Drawers o 28s i fyny; Byrddau o 5s i fyny. Side Boards Drawing room Suits, Watn6ts, Windsor Chairs, Cane-bottom chairs, Marble-top Stands Easy Chairs, Sofas, Concbts, Patent Comoees, Trunks, Plyf, Gilt Mouldings o wahanol fathau, Brushes, Glue, French Polish, Baskets, Mats, &c. 1 ^SWYDDFA'R CELT, 'BALA Dymuna H. EVANS hysbysu y cyhoedd ei fod wedi eangu ei Swyddfa fel y gall wneud pob math o argraffwaith yn rliad a cliyflyni, ac yn y modd goreu. Anfonir estimates am Lyfrau i Awdwyr neu Gyboedd- wyr, a sicrheir y bydd y prisiau mor rhated ag unrhyw le yn Nghymru. LLYFRAU YR YSGOL SABBATHOL. Y Wyd dor Gymreig ar Gerdvn Glas Cryf, pris 4|c y dwsin. i 1 2 Y Llyfr Cyntaf i ddvsgu Sillebu, pris 9c. y dwsin. .J ] Eliai) Gyntaf i ddysgu Sillebu a Darllen Cymfaeg, pris 1/6 y dwsin. Y mae hWll yn gymwys i'r dosbarth hynaf cyn myned i'w Testa- mentau. j Pris 3s. 6c. lilri(iii, rlavjiiniad li/trdrf:; qijda Divlwn ojivi,r'' x*. f A COFIANT OALEDFRYN; I I WEDI EIYSGRIFENUGANDDOEFEI HUN. > DAN OLYGIAETH SCORPION. Yn ycbwanegol at y Cufiant ceir ynddo lusnvs o Draethodau, Pregethau, Darlitbiau ii Chasgliad o BtMiillion, Emyiiau, a chanoedd o Euglynion ar wahanol faterion, vngliyda nodiada'u or wahanol nodweddau ei gymeriad CAN RAI 0 WYR BLAENAF YR OESX 1 JLUIN Y WASG AAL DANO:- "Dylai pob dyn sydd yn meddn ar ronyn o cliwaeth at letiyddiaetli Gymreig bur ei bwreasu a'i 1'yi'yrio ar unwaith."—FDiiopt/iwri b Yr vdyni yu sicr y bydd i bawb a bryilo y llyfr hwn gael ynddo werth ei arian/p, gwertb yr am«er a dreulia i'w ddarllen."—Yjpywjsoqaeilt. "y mae c-nel yr oil, yn gyfrol bardd, gyda. Darhin o'r gwrthddrych, am dri a chwecJi, yn fargen ria bydd achos 1 neb a'i pryno gwyno."—Parch. J. Thomas, D.I)., yn y Ti/st.. Y mae y Gvirol yn wir ddyddorus, lei -y gallesid dysfrwyl, ac yn portre'iadu ei drl ell plio .b (,vwircleb' .ae e(,] ti rdeb." ae ii I)oi g\N-rtlid r n "Ychwallcgiod gwertbiawr at lenyddiaeih t;in ceuedi yd., w COFIANT CALEDFBTN.' Mae ci gael yn gymaint o garedigrwydd j'r geÙecU ag ydyw 0 bareh i CALEDFltYN. J Jhfsgcdyrfd. by)ni y Cyh6eddwr anturus gael cefnogaetli gvflredinol y genedl, yr hon sydd dan gymaint o rwymau i OALEDFJIYIT ag un lienor yn v ganrif hOIl. Y Beirniad; "Daeth y gyfrol hon i'n iiaw vchydig ddyddlall yu (>1, ac wedi iddi ddod, nis gallasem ei gollwng o'n llaw heb ei darllen oil."—Y Traethodydd. # Yr eirchiQn.Qll i'w hanfqii ilr Swyddfa laon,