Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Sciubipctfoui. Mai 22, 1878, esgorodd Mrs. Gibbon, priod Mr. B. Gibbon, Overman Glofa Blaenrbondda, Mor- gnnwg, ar fab, eu cyntaf anedig. Gelwir ef yn William Llewelyn Gibbon. Ar fynwes dy ii- fanon-agora Blaguryn llawn swynion Yu flnenffrwytb cu o'r Ilu lion Lifant i'ch ran fel afon. Chwithau a fyddwch weithian- o draserch Broil drysu'r baban Ei wych agwedd y bach egwan, A'i swynollef tlcli drysa'n lan.-E. MASON. Mehefin ii, Mrs. Williams, priod Mr. T. L. Williams, Dinmael School, Llangwm, ar fab. MEoh. 5ed, yn nshapel y Methouistiaid, Corris, gan y Parch. W. Williams, yn cnel ei gyn- orthwyo gan Mr. Morris Jones, Mr. Owen Rees, ieu., Argraffydd, Dolgellau, a Miss L. E. Davies, Ty'nyberth Place, Corris. Mehefin y 7ed, yn St. Cadvan Church, Towyn, gan Mr. I -ewis, offeiriad y plwy, Mr. Thomas Russell, Llwyngwril; a Mrs. Gittins, Braicby- rbiw, ger Towyn, a gynt o Ddolgellau. Dedwyddwcli pur aigymysg fyddo'u bywyd, Tangnefedd llawn a'u lion ddilyno hefyd Parhiiol hynt heb helynt na gofkliau A gaffont hwy yn glir mewn hir flynyddau A'r dwyt'ol Lyw lywydcla'u taith ddaearol Nes caut gydfyw a Duw mewn preswyl nefol. Towyn. IEUAN WNION. ^Idrinolacthau. Mai 25, ar ol hir gystudd, bu farw John Davies, Moor, Iilanfyrnach, yn 20 ml. oed. Dydd Merclier canlynol claddwyd ef yn Hermon, Llanfyrnach. Yn y ty darllenodd a gweddiodd y Parch. A. Griffiths, gweinidog y lie, a phregethodd yn y capel oddwrtb Esaiah Iv. 8 a 9. Yr oedd J. Davies yn ddyn ieuanc hynod o grefyddol a gobeithiol iawn. Bedyddiwyd ef yn y He ucliod pan yn 14eg oed. Arweiniodd chwech mlynedd o fywyd crefyddol iawn, a bu farw gan roddi ei bwys ar ei anwylyd. Gwelodd yr Arglwydd ef yn flagiiryn rhy dyner i ddyoddef awelon gauaf- aidd y byd hwn, a chynierodd ef i wlad Canaan i fwynhau awelon balmaidd Calfaria. Yr oedd J. Davies yn hynod o barchus gan ei gymydog- ion, a dangoswyd hyny ar ddydd yr angladd gan na welwyd angladd mor luosog erioed yn y lie. Ac nid yn unig y mae ei clenlu mewn galar, ond y mae yr eglwys a'r gymydogaeth ond er eu bod hwy mewn galar y mae angelion Duw yn llawenliau, at y mae yntau fel yn llefaru wrtbynt o fyd arall, "Mai yn nglmnol ein bywyd yr ydym yn angeu." Ei GEFXIJEE.

fuirbboniactlt.

Advertising