Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

BIRMINGHAM.

News
Cite
Share

BIRMINGHAM. Cyfarfod pregethu.—Cynaliodd y Bedydd- wyr Cytnreig a gyferfydd yn 49 Ann St., eu cymaufa eleni ar y Sadv/rn, Sul, a Llun, Mai 25, 26, a'r 27. Pregethwyd yn Ann St. nos Sadwrn gan y Parch. J. Lewis, Abertawe, ac R. D. R 'beits, Lhvynhendy. Cynhaliwyd moddion y Sabbath yn addoldy yr Annibyn- wyr, Wheeler St., pa rai o'u caredigrwydd arferol a roddasant eu capel at wasanaeth y gymanfa, a phregethwyd gan yddiufrawd crybwylledig. Nos Lun yn yr un He, preg- ethwyd gan y Parchn. J. Williams, Derby, ac R. D. Roberts. Dechreuwyd y gwahanol oedfaon gan y Parchu. J. Lewis, R. D. Roberts, J. Pritchards (M.C.), J. Lewis (A.), a T. Davies. Yr oedd yr oil o'r pregethau yn eu ti addodiad yn hynod effeithiol, a'r gwran- dawiad mwyaf astud ac awyddus yn cael ei i-oddi Pr "vmadiodd am y Groei." Credwn i Dduw byddinoedd Israel" ddyfod gyda ei weision i'w nerthu; a gobeithiwn weled catfaeliad mawr i deyrnas yr Emmanuel ar ol hyn. Cafwyd casgliadau rhagorol yn y gwahanol gyfarfo !ydd at ddwyn treuliau y gymanfa. Er mai gwan ydyw achos y Bedyddwyr yn y dref hon, da genym weled cymaintoarwyddion gweithio yn eu mysg. Y mae eu hymroad gyda gwaith yr Arglwydd yn dangos fud gan y bobl galon i weithio. Sibrydir am adeiladu addoldy newydd gan- ddynt maes o law mewn man cyfleus, gau fed y man cynull presenol yn hynod o gyfvng ac anghyfleus. Deallwu fod un foneddiges haelionus, sef Mrs. Lewis, Penarth House, wedi rhoddi ei haddewid am swm penodol i'r brodyr parchus er cefnogi a chynorthwyo eu hanturiaeth. Hoffwn weled rhagor yn dilyn esiampl deilwng Mrs. Lewis er hyrwyudo achos yr Arglwydd, gan nad pa enwad bynag y perthynant. IDRIS WYN. CORRIS. Dydd Mercber, Mai laf, cyfarfyddndd Mr. Edward Evans, Heolybont a damwain trwy i ddai n or gi aig uwch ben syrthio ar waelod ei gefn nes ei wneud yu hollol anobeithiol am adferiad, a boreu Sadwrn y 18fed, bu farw. Y dydd Mawrth eanlynol, ymgasglodd tyifa fawr o'l gydweithwyr a chymydogion i gyd- ymdeimlo a'i deulu galarus yn eu profedigaeth chwerw, trwy fyned gy 'a hwy a gwedMillion marwol priod h- ff a thad tyner i'w orweddfa olaf yn mynwet henafol Plwyf M illwyd. Cau y Tafarndai ar y Habbath.-—Bu y Parch. R. J. Edwards, Ficer, a Mr. D. Owen, Brynawel, yn gynrychiolwyr dros y Pwyllgor Dirwestol at y tairtafarn yma i geisio gan- ddynt gau eu tai yn wirfoddol. Cydsyniodd dau yn amodol, ond ywrthododd y trydydd. Dywedodd wrth y ddau foneddwr hyn ei fod yn gwybod ei ddyledswydd, ei bod hi yn fasnach ddrwg a melldithiol ar y Sabbath. Nos Wener, Mai 24, cynaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn nghapel Siloh i bleidio bill Mr. Wilson i gael deddf Selledddol i'w gorfodi i'w cau. Cynygiwyd a chefnogwyd amryw benderfyniadau i'r perwyl hwn gan Mri. John Owen, Gwynfiyn; Evau Griffiths, Aberllefeny John Giiifiths, Glasfryn; a'r Parchn. W. Williams, (T.C.), J. C. Williams (A.), a Samual Owen, Tanyarisiau, Festiniog. Llywyddwyd y cyfarfod gan Mr. D. Owen, Brynawel. Meroher ac Ian, 29ain a'r 30ain, cynhaliodd Corria a'i hamgylchoedd ei heilfed a dengain o'i chymanfa >edd, pa rai a gad «'odd yn ddi- fwlch am yr amser maith uchod, ac yr oedd eleni uior llewyrchus ag erined. Y brudyr dyeithr fu yma, eleni oeddynt y Parchedigio,n John Griffiths, (T.W.) Pontypridd, Mor- ganwg; Phillips, (T.C.) Abertawe, (Maesteg gym), a W. Edwards, (A.) Aberdar—Tad y Gymdeithas yn Sir Feirionydd. Nid efe oeddym yn ddysgwyl ar y cyntaf, ond yr hen wron J. R., Conwy, yr hwn a anfonodd o'i wely i ddweyd fod gwaed wedi tori yn ei fi est, ac nas gallai ddyfod. Gobeithio y caiff Mr. Roberts adferiad eto i wasanaethu y werin a'r miloedd. Diolch. i Mr. Edwards, am ddyfod yn ei Ie pan y dywedwyd yr arogylchi^avi rntlio,

BLAENRHONDDA.