Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

CAPEL LLANDDEEFEL.

Advertising

CELL CYFBAITH Y CELT.

News
Cite
Share

byddant heb fod dan lywodraethiad briod- ol, gan eu gadael i fyned yn benrhydd, ac i enill bywioliaeth yn y dull y barnont oreu, bydd y perygl oddiwrth gwn cyn- ddeiriog a chreulawn yn sicr o gynyddu ac achosi arswyd rbag fod ein plant yn cael eu brathu yn beolydd ein trefi, a'n llwybrau gwledig, wrth fyned a dyfod ar negeseuau, neu'r ysgol. Priodol yn wyneb hyn ydyw fod y llywodraeth yn darparu mesurau, hyd ag y gellir, er amddiffyn a diogelu y eyhoedd rhag y peryglon a nodwyd; a buddiol fydd i'n darllenwyr gael ychydig wybodaeth am y trefniadau sydd wedi eu darparu. Mae darpariaeth y 28 a 29 vie., pen. 60, gan belled yr a, yn rhagorol, set' rhoddi hawl i ynadon roddi iawn i berchenogion anifeil- iaid am y niweidiau dderbyniont oddiwrth gwn; ond barnwn y buasai yn welliant pe estynid yr hawl at niweidiau a dder- byniai creaduriaid rhesymol oddiwrth frathiadau cwn. Ond a chwn peryglus y mae a fynom yn fwyaf neillduol yn awr. Y ddeddf a ellid enwi fel Deddf y Cwn" ydyw 34 a 35 vie., pen. 56, yr hon sydd yn rhoddi y creaduriaid hyn mewn am- gylchiadau neillduol, dan olygiaeth hedd- geidwaid, ac awdurdod ynadon. Os barna unrhyw swyddog fod ci yn beryglua, ac y dealla ei fod yn myned oddiamgylch, neu heb fod dan arolygiaeth briodol, gall ei gymeryd i fyny, a'i gadw nes y bydd i'r meddianydd anfon am dano, a thalu yr 'holl gostau. Os na fydd i'r meddianydd, yn ysbaid pum' diwrnod wedi derbyn rhybudd, hawlio y ci, a thalu y costau, gall y swyddog ei werthu neu ei ddinystrio. Os bydd meddianydd y ci yn adnabyddus, bydd gan y swyddog hawl i'w werthu neu ei ddinystrio yn mhen tri diwrnod. Bydd yr arian a geir am gi yn myned at y dreth leol. Mae yr ail adran o'r deddf, fodd bynag, yn myned yn mhellach, drwy roddi awdur- dod i'r ynadon i orchymyn fod ci peryglus yn cael ei gaethiwo, neu ei ddinystrio; ac oa esgeulusir cario allan y gorchymyn, bydd yr esgeuluswr yn agored i bunco ddirwy am bob dydd yr esgeulusir. Os ceir fod ci cynddeiriog mewn cymydog- aeth, rhydd y drydedd adran hawl i'r Gallu Lleol orchymyn fod holl gwn y gymydogaeth i'w cadw yn gaeth hyd yr amser y barnont ddoethaf. Mae gan y ddeddf 10 a 11 vie., pen. 89., a elwir "Town Police Act? ddarpariaethau budd- iol ar gyfer y cwn. Gellir dirwyo i ddwy bunt, neu anfon i garchar am bedwar diwrnod ar ddeg unrhyw un geir yn euog o adael ei ffyrnig fod yn benrhydd, beb ei ffrwyno, neu a'i cymhella i frathu unrhyw un; neu os bydd i feddianydd unrhyw gi ganiatau iddo fyned oddiamgylch pan mewn sefyllfa gynddeiriog, ac y bydd ganddo sail gref i hyny; neu os bydd y ci wedi cael ei frathu ei hunan gan gi neu anifail arall yn y sefyllfa hono. Hyderwn ein bod wedi gwneuthur ein hunain yn ddigon amlwg ar y mater dan sylw, a ystyriwn o'r pwys mwyaf i'r cyhoedd ei ddeall.