Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

'u-

^lotiiatiiiu gait n I., Li

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Ymerawdwr, Germani.-—Y mae teimlad- au cynhjTfus yn berwi drwy Germani mewn canlyniad i gynyg bradwrus Dr. Nobiling i lofruddio yr Ymerawdwr. Y mae llawenydd cryf drwy gylchoedd uchaf yr ymerodraeth am fod yr hen Ymerawdwr w gwladgar a gwrol yn gwella o'i glwyfau. Y mae swyddfeydd yr ymerodraeth yn ymroi i astudio ac arfer y mesurau cryfaf er dal a chosbi y Socialists, neu y cyng- rair o fradwyr ag yr oedd y llofrudd N"ob- iling yn aelod o hono. Ymddengys fod plaid gref o'r Germaniaid yn ystyried ac yn teimlo fod treuliau sefydliadau rhwysg- 0 fawr ymerodrol yn orthrymus annyoddef- • adwy, a bod yn rhaid mynu.eu hysgafnhau; ond y mae yn ddychrynadwy i feddwl eu bod am geisio eu symud, nid drwy foddion cyfreithlon, ond drwy greulonderau teyrn- fradwriaeth. Y mae llywodraeth Germani yn awr yn trefnu mesurau, ac yn llunio deddfau try mi on caethion er galiu cosbi y teyrnfradwyr yn y dull mwvaf effeithiol ond byddai yn dda i'w deddfwyr ar yr un pryd gofio fod ganddynt dclwy ddyledswydd i'w cyflawni, sef symud gorthrymderau llywodraethol, yn gystal achosbi bradwyr llofruddiog. Y mae hoffder penaduriaid o "ogoniantau" rhyfel wedi ea cymell i zn greu ac i gynal sefydliadau milwraidd ag ydyntyn achosi llawer iawn o orthrym- derau a llygredigaethau. Y mae iau sef- ydliadau rnilwraiddygwledydd yn gwasgu yt yn drwrn iawn ar deuluoedd llafur, ac nid rhvfedd eu bod yn teimlo yn ddolurus dan yr iau, a'u bod yn bryderus am ei dryllio. Byddai yn ddoeth iawn i benaduriaid a'u gweinidogion symud yr iau drom mewn pryd, rhag iddi achosi chwildroadau gwaed- lyd drwy holl wledydd cred. Y mae dar- llen am establishments a departments Dys- oedd a theuluoedd ymerawdwyr ac ymer- odresau, megys eu Steward, a'u Chamber- lain, a'u Iiorse, a'u Kobe, a'u Bed-chamber, a'u Comptroller's Departments: a darllen am eu Guards, a'u Knights, a'u Equerries, a'u Grand crosses, a'u Orders; ac am eu First Lords a'u Junior Lords, a'u Law Oihces, a'u Trade Offices, a'u Charity Offices, a'u Secretaries a'u Under-Secretar- ies; ac am eu Revenue a'u Custom a'u Excise Establishments, a'u Courts o bob natur; ac yn enwedig am eu Army Lists a'u Navy Lists, Infantry, Cavalry, Engin- eers, Brigade Depots, Royal. Marines, Pensioners, a'r holl Army Estimates, &c., yn ddigon i wneud y dynion tecaf, tawelaf, a mwyaf crefyddol yn Socialists. Y ffordd ddyogelnfaceReithiolafi gael tangnefedd a. chydweithrediad cymdeituasol ydyw i "j deuluoedd ymerodrol a'u gweinidogion amlygu mwy o gydymdeimlad a'u deiliaid gorthrymedig, a chydymegnio i ddiddymu o cl segur-swyddogaetbau gwastraffus eu teu- luoedd a'u llysoedd a'li holl departments, ad felly ysgafnhau beichiau eu deiliaid, Y ffordd oreu i nychu SociaUaeth yn mhob gwhad ydyw i'w llywodraeth drefnu yn ddyngarol er ysgafnhau beichiau ac er zn lluosogi cysuron ei deiliaid llafurus ac ufuddgar.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]