Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

A. (T i/f a V fBr Yr fi ac -< yv ereill Yvedi gwneud arch- >. Js^ WJ'^ wedi analyso vriH:>drnamvl i mewn i ansawdd \V GEORGE'S fgf^ >7^' GEORGE'S PILE AND GRAVEL^k c 11 i ■•/)••• A "ills, ac yr wyf yn cael eu J !)<Ri yn gyfansuddedig or eyj/nriau A TOT I 0 A ft jjj I lUj-si-not hjneraf. Yr wyf wedi eudefnyddio A X 1 L lu \jL OlT.Ak.Y bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau )\ I yn hemKh am flynyddau }&wer mewn It llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur rroaio, a fcyny gjda ^AW PILLS. I fetelaidd. Yb YDWYP O'R FABN EtJ I I ninlrduj. llhoddunt esinwytliad buan i rui I — CiU I l'i iii-wii sefyilfa anobeithiol o hei wydd y B°D YN FEDDYGINIAETH DBA GWERTH- IJ V Pil.s a'r Gijivel. Ac nid wyf yn peiruso ji.. PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWR AT Y BOLURIAU HYNY AR GYFEB J/ (iwend, nad oes, mewn gwjrioneu«, eu ,jj MEWN TRI O DDULLIAU PA Y MAENT WEDI }§ V cvffelyb fel meddyginiaeth tuag /t V\ ft at well a y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: EUHAMCANU. No. I-SEORGE S PILE & GRAVEL PILLS. Nj. 2- George's Gravel Pills. NO. 3"&cUHGE'S PiLLS FOR THE PlLES. » ■■■■■■■■■ r GOCHELWCH DWYLLWYR. GOCHELWCH DWYLLWYR. L Mown biyoUau io. ig a 9o. yr uu. I Daliwch syIw fod enw y gwneuthurwr _H_ Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodra^fch sydd o amgylch GAN BOB FFEliYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch I' c bob blwcli. lie It hyn nid oes dim yn JjKwy YR HOLL FYD I "Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad wirioru'ddol. L neb arall. YJ.- t'" i.; hbph 7- } Ii POEN YN Y CEFN f. f CHWYDD YH Y TRAED II L E $! Y-'GAFHKR W Y PEW f POEN YN. Y LWYNAU 1m I, iemNf^j/mcm! I'DWFRPOETHACflT^Lj f LUMBAGO SCIAT|CA^ j j RHWYMEDD,| 1—~ -^4 *4$^ G-EOROE'S Mr. GEORGE, nrr d i> r<n AirciT DsarSie- khymket. T-> ci- Tr T, r 1 I i K /V 4 I r\ A V r*. l i I have much pleusmre in bearing testimony to the Dear sir,—Your Pills take well here, *—1 *—* 1 ■ *—• preut sfflcscy of your Pills for Piles and Gravel. I always j. T iui 1 • recommend them with the greatest confidence to my cus- and in time 1 shall have a large opening I >~T~*T* "T" t—H turners as being superior to any other mcdicine in relieving JL _L 1 1 I ) KZ? those troublesome and painful disorders, and am rarely for them.—Yours truly, disappointed even in most obstinate cases. n m>nj\T I I remain, yours truly, Chwst to the Iloijai Family, y mae y peieni hyn yn Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. -I IB m ■ I u L II ||| [ SICR. BUAN, A DIOGEL I'R PILES A'R GRAVEL, ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn. megys:— 1 n&QarWr «% X POEN YN ¥ C&FN, Y8GAFNDER YN V PEN, DIFFYG X GWELLHAD X TREULIAD. RHWYMEDD, LLYNGER MAN. DIFFYQ yT ^V\ /;< Whyffdtmji Bum a\ ANAOL. POEN YN YR ARENAU A R LWYNAO. SURN. X & ^/Vr wyf wedi bod yn KHYFEDDOL. Bum YN YR YSTYMOO, POEN D.RFAWR YN Y COLUDDION. ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd 4^\ t/K& yn glaf llawer O flynyddall rfn GWAEW. GWYNT, COLIC, TE MLAD O BWYSAU YN Y f/ se]ni mawt ar rai am»erau yn dufiiwnol, am tua I. & gan v Tile"! a'r finvpl Briidd CEFN. Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, deuddeg mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i mi rn • uriiivci. iM.iiuii rp DWFR POETH> DWFR-ATALIAD, Y GWELEDIAO YN ga,,i gaf,iei ar eicli peieni chwi, yr »eddwn wedi fy yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy BWL AC ANEQLUR, SYCHDER A 8LAS ANYMUNOLYN # Uwyr gacthiwo 1 aros yn y ty. "Yr oiild y fath boon nlinwl trill V I.,ion aclwiufiit i mi a'r GENAU. POEN YN Y BORDCWYDYDO. CHWYDDIANT /^gofidua yn fy njrholuddion, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a \1 f, nnr.ieu g.lU y poen acliosent 1 rni, a r t YN Y TRAED 4c. /^oon mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas A I ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctonaid I „ul.u.VBflll„, I; gallwn amgjffreU pethau yn eu lUw a'u Hun prlodol; mewn ':1 I Aliprd'irp -t MI,rr,011 i -mi Of. vr I RHODOAMT ESMWYTHAD UNIONOYRCHOL I ga;r yr oeddwn wedi fy lwyr andwyo gan boena selni, fel |l I Aueicuie A Aleithyi eU g(!ieu 1 TBI, ac yr I I, „»» gallwn gredu f««l modd i mi byth wella; ond diolch 1 :l I wyf wedi tiiiu id<lynt buiioetld lawer am hyny, I PE*RCHENOG, I1, AWDWRPOHDAIOIII.APHARCHICHWITHIIU^ I V ond ni dd.irbyniais fawr lies oddhvrth un o J. JJ. GEORGE, M.R.P.S., eichI honyilt. Prynais flycliaid o GEORGE'S gaeth gydag egni a plilm-r. Yr oeddyiit yn fy ngwella vPiLiis a"d a"™riLLs-» HIR w AIN' ~"w7 V\ ddau ddogn O honynt—-?/r vdwvf Vll £ r> I A m r\ D r\ A ki e Li I D C V Yr oedd fy nghyfansoddiad wedi mvned mor j. /J uLAMUnuANonlnt. V oer a clilai, ond drwy barhan i'w cymeryd, y /J >\ awr yn ddyn lach. V maeIlt We(ti ty adfcryd i'm Bwros fel cynt, BENJAMIN EDWARDS, [ g)i wvfdAcd y° ieu^c °'r.X Bala Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan H. EvANS, Swyddfa'i i vonicl, Tegid St., Mehefin 14, 1878.