Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

THE READY-MADE CLOTHING mART ELDON HOUSE, DOLGELLAU. Pymuna WILLIAM DA VIES hyshyfCU ei fod yn bwriadu g-werthu Cotiau nchnf, 'Water-proof's. &c., gyda gostyngixdfely canlyu, er mvvyn clirio yr oil sydd yn we^ldill:— Mackintosh Coats, <trc., prisiau arferol-7/6. 9/6,11/6. 12/6, 14/6, 18/6, 19/6, 25/6, 30/, gos- ;tyngwyd hwy i 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, 12/, 15/6, ,16/6,21/, 24/. Hefyd, Legings, &c., gyda gostyng- iad cyfittebol. Papyr at Bapyro Tai o 2c. y pisyn i fyny. Goruchwyliwr Urol dros y Cjvmnirm canlynol:- Northern Fire & Life Insurance. Plate Glass Insurance. Horse & Carriage Insurance. Guarantee & Accident i nsurance. The National Steam Ship Co. The Coupon Trading System. &c., &o.i &c. CEBDDOBIAETH NEWYDD CYHOEDDEBIG GAN J. H. EVANS, & Co. Publishers, Sfe., Trefriio, nr. Conway. "BANER EIN GWLAD." Can Newydd i tenor gan Dr. Joseph Parry, Aberystwyth. Pris 6c. "Bydd drugarog wrthym ni." Anthem Newydd wedi ei threfnu i bedwar llais, gan Dr. Joseph Parry. Solfa, 2c., Hen Nodiant, 6c. I "Eisteddai Teithiwr Blin." I. Cyfansoddedig i ^liss Maggie Jones, gnn Mr. J. H. Hoherts (Pencerdd Gwynedd). Pris 6c. "Ffarwel y Morwr." Cyflwynedig i Mr. T. J. Hughes, gan Mr. J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd) Pris 6c. "Deigryn ar fedd Mam." Cyflwynedig i Miss Cordelia Edwards, gan Mr. Hugh Owen, Talysarn. Pris 6e. ] "Y Bwthyn ar y Bryn." Cyfansoddedig i Miss Gwenfil Davies, gan Mr. E. D. Williams, E.A.M. Pris 6c. "Ffarwel i Gymru." Cyfansoddedig i Miss Jenny Maldwyn. gan Mr. J. H. Robei-ts (Pencerdd Gwynedd). Pris 6c. j Syr John Wynn." Awdl Gadeiriql Eisteddfod L'anrwst, 1876, gan 0. CEXIIIN JOXES, at yr hon yr ychwanegwyd niter mawr o draddodiadau dyddorol yn dwyn cysylltiad A hanesiaeth Nant Conwy alleo'edd eraill. Pris 6c. "Dameg y Mefys." (San Glan Collen. Pris Ie. Y llyfr goreu i'w ranu yn yr Ysgol Sabbathol. I' Yr Elw arferol i Lyfrwcrthwyr. AN RONE n AT Y CnIOEDDWYR-MESSHS. J. H. (EVANS, & Co., PUBLISHERS, TKEMUW, NII. CONWAY. f TYSTEB^EHFEtr^ Yn urol a chais Ewyllyshrr Da" yn y. CKLT am Ebrill 26, yr ydym gyda'r par- odnvydd mwyaf 311 cydsynio i d.ierbyn iunrhvw swrri anfonir ini, a'u cydnabod yn y CELT Pawb sydd. yn bwriadu cyfranu, bydded irldynt ^ncucl yn d iiymdroi. £ s. d. Cydnnbyddwyd o'r blaen 7 8 0 Ysgol Sab. yr Annibynwyr Corwen 0 5 91 •Mri. T Jones, Brynmelyn 0 5 0 J G. 0 Parry, Tegid Slate Works.. 0 5 0 "H. D. Roberts, Cae'rdelyn 0 2 0 „ R. Price, Llwynmawrisrt' 0 2 6 jMisflKees, eto 0 2 0 J. PARRY, BALA. -c- l'urir y g"-va'.d a chryfheir y cyfansodd- •;iid trwy gymeryd GWILYM EVANS Qui- jnine Bitiers. Gweler nunylion ar tuda12 i :o'r papyr hwn. E V A N D A V I E S, ,411 LLYFR-RWYMYDD, TlGID STREET, BALA, A ddymuna hysbysu y cyhoedd ei fod yn parliau i gario yn mlaen ei alwedigaeth, a hyny ar gylch eangach nag erioed, ac yn sicrliau y caiff pob Uyfr a ymddiriedir iddo ei rwymo yn y fath fodd ag a rydd j fberffaith foddlonrwydd i'w berchenog. j B. E. EDWARDS, SURGEON DENTIST, FFESTINIOG, Bycld Mr, E. yn ymweled a Dolgellau o naw y bnrpu hyd ddan y prydiwwn, y cvntaf a'r trvdydd ^:ulwrn yn mlml) mis, yn nhy Mr. W-lliam Davie*. Eeady Made Clothing Mnrt; Portma-log, bob dyld CJwener, yn nhy Mr. John Jones, Teniperaiice (gyfeiby^ a'r Fa-ch- nadfa.); Llanbetig, Iv-b dydd Mawrth cyntaf ar ol y cyfrif, yn nhy Mr. Isluuael Davies, Draper. £ >S.~Y mae Mr. Edwards ynGyinro. DYMUNA T, WILLIAM EVANS, HOUSE FURNISHER, SPRINGFIELD STREET, DOLGELLAU, a TEGID STREET, BALA, Hysbysu trigolion y lleoedd uchod a'r amgylchoedd, ei fod yn parhau i gadw cyflawnder o bob matli o Ddodrefn o wahanol brisiau a gwneuth- uriad, yn y ddau gyfeiriad a nodwyd, yrhai a werthir am brisiau rhesymol, a derbynir taliadau yn wythnosotlneufisol er bwylusdod i'r .prynwr. Wele restr o rai pethau—-Glasses o 6c i X6 10 Bedsteads o 16s. i fvny Chair y Beds o Usi fyny; Chest of Drawers o 28s i fyny; Byrddau 0 5s i fyny. Side Boards Drawing-room Suits, Watnots, Windsor Chairs, Cane-bottom chairs, Marble-top Stands Easy Chairs, Sofas, Conclus, Patent Comoees, Trunks, Plyf, Gilt Mouldings o wahanol fathau, Brushes, Glue, French Polish, Baskets, Mats, &c. SWYDDFA'E, "CELT," BALA. Dymuna H. EVANs hysbysu y cylioedd ei fod wedi eangu ei Swyddfa fel y gall wneud pob math o argraffwaitb yn rhad a chyflym, ac yn y modd goreu. Anfonir estimates am Lyfrau i Awdwyr neu Gyhoedd- wyr, a sicrheir y bydd y prisiau mor rhated ag unrhyw le yn Nghymru. LLYFRAU YR YSGOL SABBATHOL. 2 Y Wyddor Gymreig ar Gerdyn Glas Cryf, pris 4-le y dvvsii^|j^|jj | Y Llyfr Cyntaf i ddvsgu Sillebu, pris 9c. y dwsin. C) Rban Gyntaf i ddysgu Sillebu a Darllen Cymraeg, pris 1/6 y dwsin. Y mae hwn yn gymwys i'r dosbarth hynaf cyn myned i'w Testa- mentau. Pris 3s. 6c. mewn rhwymiad hardd, qifdn T)trhtn r/>rir 1 CO'V-IAN-mi.- CALi'Lj"!JL) Xb- COFIANT CALEDFRYN, t WEDI EI YSGRIFENU GANDDO EF EI HUN. DAPI OLYCIAETH SCORPION. Yn ychwanegol at; v Culiant ceir ynddo luaws o Draetl)odacl| Pregethau, Darlithiau-"3T* Chasgliad o Benilliun, Emynan, a chanOedd o Englyaion ar wahanol faterion, ynghyda llodiadau ar wahanol noclweddau ei gymerlad ° CAN HAlO WYR BLAENAF YR OES. X EAEN Y "WASG AM DA NO Dylai pob dyn sydd yn meddu ar rbnyii o chwaetli at lenyddiaeth Gymreig bur ei bwreasu a'i lyt'yrio ar.nnvvaith."—YDiwyyiior. Yr ydym yu sicr y bydd i bawb a bi-yio y llyfr hwn gael ynddo werth ei arian, a gwerth yr antser a dreulia l'W ddarllen."—YBywgsoyaeth. Y mae cael yr oil, yn gyfrol hardd, gyda Darlun or gwrtliddrycb, am dri a chceck, yn fargen na bvdd achos i neb a:i pryno gwyno,"—Parch. J. Thomas, D.D., yn y Tyst. "Y mae y Gyfrol yn wir ddyddorus, tel y gnllesid dysgwyl, ac yn portreiadu ei gwrtluldpycli gyda piiob cywirdeb ac eglurdeb. YDrysorfa. Yclnvanegiod gwprthfawr at lenyddiaetli ein eem.-dt yd., w COTTIATST CALEDFRYN.' Mae ei gael yn gymaint o garedigrwydd i'r gecedl ag ydyw o barch i CALEDFItYN. Y Dysgedydd. "DyJm y Cyhocddwr anturus gael cefnogaeth gyffredinol v genedl, yr hon sydd dan gymaint o rwymau i CaleixfrVjST ag un lienor yn y giiii eit' lion. Y Beig-niad. t "Daeth y gytrol hon i'n Haw ychydig ddyddian yn ol, ac wedi iddi ddod, nis gallasem ei gollwng o'n Haw heb ei darllen oil."—Y Traethodydd. 9 Yr eirchion oil i'w hanfou i'r Swyddfa hon.