Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CMmmTIB BITTBBS. • ftto$Mo'r corf fyn graddol ddod Yr ad eg ]10n mor fawr yw'r fraiklfe Tit rhydd o rwytuau'r clefyd, I In o weiniaid tvner, u dwymvn yn ymgitid'ii lân r Gael rhyw feddyglyn maetlikWn tawa GrAi adael.dim ond gwendi<% ZAP- °» o<y> I gynorthwyo amser; W*d&Mfred pawb yn lion eu lb fit Y QUININE BITTEKS ydyw hwn, < ond eisieu amser •„ Gwna les yn mhob afiecliyd, • flf^Br dyn yn el i'w le, Ac er llwyr aclfer cnawd a nerth w$wPi$fcal Uawn ag arfer." mae'n gynorthvjy hyfryd. 48 VFTOI- PURWCH Y GWAEQ A CHRYFHEWCH- Y GYfANSOJ0DIJLEf/ -h f tt*i'TT TRWY GYMERYD y lifV fitoilgm <!tbctnø' (Quinine §itiex8, nettlkgeMik Aortic. I Feddyginiaeth oreu a ddychymygwyd ac a ddyfeisiwyd er Cryfhau y Cyfansoddiad a Phuro y Gwaed. Y Btt9 f Bitters hyn yn hollol lysieuol, ac yn cyhwys chwerw-lysiau a melys-lyaiau, wedi eu haddas gymysgu, sef Quinine, JfersapftrillA, Saffron, Lavender, Burdock, Dandelion, Gentian Root, &c. Mewn gair y mae bron bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfawr hi y Feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol liawer o fyfyriaetb yny'modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad fefethiantnty doluriau canlynol 1. Gwendidau o bob inath yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau canlynol:—Iselder ysbryd, nervousness, curiad y gaIon,. ifcwyeu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwyth i'r wyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y dhest,, foen rbwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed y.n tori, peswch, a thueddiad at y darfodedigaeth (decline.) 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, .trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yia (tbwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ac yn boetli, brathiadau disymwth yn yr pchr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy tiyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groea i'r llygaid, ac ysgafnder yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn bynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegcw, Ijstyffdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmw'yth, a phob math o ddistemper yn y gwaed. Y mae tystiolaetbau pwysig yn cael eu-derbyn pi barbaus. Cyboeddir ycbydig yn unig o'r Iluaws. Gellir cael pob hysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Os bydd rbywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. I t mae gan y QUININE BITTERS un gymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau, trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u cyfferi meddyginiaethol eu hunain. t TANTGRISIAU, FFESTINIOG, June 7, 1877. Avwxit Sta,—Mae ya bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoch, M y caffooh chwi a phawb eraill wybod beth mae eich Quinine Bitters yn ei vnenthnr yn Ngogledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y llnawB peroonau sydd wedicael eu gwellhau trwy ygymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, Yan ilmi a'r Hall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddweyd nad oes dim, ie, sylwch, dim wedi dod i'r goleu eto gan neb un dyn byw, i'w gymharu A'r Quinine Bitters tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fitt, natur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pon. Gallaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu Uwyr wellhau oddiar amryw yn yr ardal bon trwy gymeryd UD botelaid 4s. 6c. e'r Quinine Bitters. Taer gymhellaf bawb sydd mewn pryder am eu hiechyd i dr Hyn fel dyledswydd ddyugarol oddiwt tb un a gafodd wellhad cyiawnV lr eiddocb yn dra diolcbgar, ItOBEIiT WILLIAMS (Gwas y Llew). PANTTCBUG, CONWIL-IN-ELVET, Mai 30, 1877. ANWYL STB,—Er clod i chwi a lies i ganoedd, dymunaf eich bysbysu fod eich meddyginiaeth ardderchog wedi bod yn liynod iwyddiauus yn mhob ease, ac yr wyf li wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr bod eich dyfeisia^ yn dda, sef "eryfhau ac nid gwatthatt ycyfansoddiad." Nid ydwyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at wendidau y nerves a'r gewynion, curiadau y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, Bef neuralgia, tic doloreux, d~c.; anhw^rlderau y cylla, yr afu, a'r arfnau, ac nwchlaw pob pefb, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genyf fod eywreinrwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor belled. Yr eiddoch, &c., Mj-, '0wH.ni EVAKS. T. DAVIES. D.S.-Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu, ac hefyd i'r rhyw fenywaidd. OLD GLOBE, NEW DOOK, LLANELLY, MAI 24, 1876. ANWTL STR,—Dymunaf bysbysu i chwi Ly mod weui cael fy llwyr iachau trwy gymeryd eich Quinine Bitters. Yr oeadwn v/edi rayned bron yn rhy wan i gerdded, ao yr oedd y clwyf ar fy raraich yu icyned yn waeth bob dydd. Yr oedd meddygon Llanelli a'r cylehoedd am dori fy mraieh yinaith er achub fy inywyd, oud trwy gymeryd y Quinine Bitters yr ydwyf yn awr wedi gwella, ac yn gweithio bob dydd. Rhoddaf fy enw yn llawn, fel y gallo eraill gael man- ylion pellach oddiwrtbyf os mynant. Yr eiddoch yn barchus, GRIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddweyd fy mod wedi bod dair blynedd heb weithio ond ychydig. The following testimonial from a medical man may be read with interest: TITEALE, NEAB EEADINQ, LLTFE May, 1877.. -DEAR SIH,—I bare examined your Quinine Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and am, also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &c. I have frequently re- commend them witb marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRKBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A., (Lond). Un arall oddiwrth Mr. ROBERT GuT, BtnMfr, 7, Cambrian St., Llanelli. SYB,—Mewn geiriau byr, dymunaf, ddweyd fy mod wedi cael lleshad TAR- HACstrwygymerydeich" Quinine Bitters." Rliyfedd yw eu heffaith. I'.lin- wyd fi beunydd gan boen anfertliol Y11 fy mhen, weithiau uwchben y llygaid, weithiau yn yr ochrau, a phryd arall yn curo fel morthwyl, fel ac yr oedd,ofn arnaf ddilyn fy ngalwedigaeth Ar ben ty. Poen 'yn fy hips a rhwng fy ysgwyddau, a gwendid mawr. Dim awydd na bias at fwyd ond arbrydiau anamserol. O'r diwedd cymerais eich ''Quinine Bitters," ac yr ydwyf w#di ilwyr wellhau; C-yfrifir eich Bitters yn ddrud, ond gallaf yn awr ddweyd yn ddiofn mai dyma y moddion rhataf a'r goreu a gefais erioed. Uall Bel: yn gydwybodol ddyoddef poen heb dreio hwn. BRYNHYIB?»» SWANSEA, Mai 9R1877.< STB,—Tr ydwyf wedi bod er's misoedd yn caet iy innno gan besweh, ac yn fwy yn y capel nag ynun man arall. Cymerais ddwy botelaid o Cod Liver Oil er cael llesliad. Gwelais bysbvsiad am eich Quinine Bitters, ac yn wir y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i nn man. Un botelaid a biynais, ac oni b'ai ei fod mor uchel bris (ni ddywedaf. er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn papyr am bills gwerth gini. y box. Y mae eich Bitters chwi, Syr, yn anmhrisiadwy, canys gwell iechyd na golud." Yr eiddoch ynhoffus, ISAAC OWEN. B"5TZDIDQEJX) HlTSBirS I BA^WB, (A). Nid ydyw bosibl dodi yr holl gyffuriau sydd yn y feddvginiaeth ton mewn PILLS. (B). Y mae y pris mor isel ag y gall fod, os cymerir i ystyriaeth brin- y Quinine a'r Sarsaparilla. (C). Gellir gweithio beunydd fel arfer, heb un angbyfleusdra, ac nid per}rgl an wyd, ond yn hytraeh y mae yn atal ah wvd. mf 'e V liters yn cryfhau y rhan, neu'r aelod o'r corff sydd yn tcanach, ac felly yn fwy agored i heintiau ac ajicchyd nac arferol, a dylicl tofto fod bron bob math 0 BILLS yn givanhau y cyfansoddiad. ac yn akon- yddu y cylla. (it). Nid Jjw Quinine Wine, na Tincture of Quinine, nac unrhyw gy- mysgedd arall o eiddo y Druggist ei him, ond Givilym Evans' Quinine Bitters" meum potelau 2s. 9c., a 4s. 6c.; a'r enw GWILYM EVANS, PH.C. M.P.S. wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Ilyivodraeth; heb hyn. twyll a ffugiad ydynt. Geilir cymeryd Cod Liver Oil yn hwn. Gall plant 0 bob oedranei ei gymeryd end cymedroli y ddogn. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob vt wlad oddiwrth y perchenog—;Mr. GWILYM EVANS, Pharmacist, Llanelly. D.S.—Oa na ellir cael y Bitter^" heb drafferth, ysgrifener at y perchenog. I'W CAEL GAN BOB FFERYLLYDD CYFBIFOL, NEU YN, UNIONGYECHOL ODDIWBfH Mr. Gwilym Evans, F.G.S., M.P.S., Pharmaceutical Chemist, Llanellya ,.ruH ;j r ÍI; 'W'