Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

MERTHYR TYDFIL.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

MERTHYR TYDFIL. CTMANFA Annibtnwxb MERTHYR. Cynaliwyd y Gymanfa nehod eleni ar y dyddiau Sadwrn, Sul, a Llun, Mohefin laf, 2il, a'r 3ydd, pan y pregethwyd ar gylch yn y gwahanol gapeli yn y drefn ganlynol:— Nos Sadwrn, am 7 o'r gloch. Horeb—Y Parchn. D. Evans, Pentre, a H. Jones, Birkenhead. Bethesda—Parchn. J. S. Edwards, Treorki, a D. S. Evans, Rhymney. Boar—Parehn. J. P. Williams, Brynmawr, a J. Thomas, Pontardulais. Ynysgau—Parchn. R. W. Robertas, Ystradgyn- lais, a R. Thomas. Glandwr. Abercanaid—Parch. J. Miles, Aberystwyth. Troedyrhiw—Parchn. J. Thomas, Bryn, a W. Jenkins, Pentre Estyll. Sabbath, am 10 o'r gloch. Horeb-Parchn. J. Thomas, Pontardulais, a T. P. Evans, Ceinewydd. Bethesda—Parchn. J. Miles, Aberystwyth, a W. Jenkins, Pentre Estyll. Soar-Parchn. D. Evans, Pentre, a R. W. Roberts, Ystradgynlais. Ynysgau—Parchn. J. P. Williams, Brynmawr, a J. Thomas, Bryn. Abercanaid—D. S. Evaas, Rhymney, a R. Thom- as, Glandwr. Troedyrhiw-J. S. Edwards, Treorki, a H. Jones, Birkenhead. Sabbath, am 2 o'r gloch. Horeb-J. S. Edwards, Treorki, a R. Thomas, Glandwr. Bethesda-J, P. Williams, B.iynmawr, a T. P. Evans. Ceinewydd. Soar—J. Thomas, Bryn, a W. Jenkins, Pentre Estyll. Ynysgau—D. S. Evans, Rhymney, a D. Evans, Pentre. Abercanaid—R. W. Roberts, Ystradgynlais, a H. Jones, Birkenhead. Troedyrhiw—J. Thomas, Pontardulais, a J. Mils, Aberystwyth. Sabbath, am 6 o'r gloch. Horeb-J. P. Williams, Brynmawr, a J. Thomas, Bryn. Bethesda-D. Evans, Pentre, a R. Thomas, Glandwr. Soar—H. Jones, Birkenhead, a T. P. Everts, Ceinewydd. Ynysgau-J. Miles, Aberystwyth. a W. Jenkins, Pentre Estyll. Abercanaid-J. S. Edwards, Treorki, a J. Thomas, Pontardulais. Troedyrhiw—D. S. Evans, Rhymney, a R. W. Roberts, Ystradgynlais. Nos Ltin, am 7 o'r gloch. Horeb—D. S. Evans, Rhymney, a W. Jenkins, Pentre Estyll. Bethesda—R. W. Roberts, Ystradgynlais, a J. Thomas, Bryn. Soar-E. Powell, Tredegar, a J. Miles, Aberyst- wyth. Ynysgau—J. Thomas, Pontardulais, a H. Jones, Birkenhead. Abercanaid—J. P. Williams, Brynmawr a, D. Evans, Pentre. Troedyrhiw-R. Thomas, Glandwr, a J. S. Edwards, Treorki; Am ddau o'r gloch dydd Llun, cynhaliwyd CYFEILLACH GYFFKEDINOL yn nghapel Soar, pryd y daeth torf fawr o bobl yn nghyd yr oedd y gyfeillach yn agored i ael- odau crefyddol o bob enwad. Cymerwyd y gad- air gau y Parch. R. Evaus, Troedyrhiw, a dech- reuwyd tnvy ddarllen a gweddio gan y P-irch. E. Powell, Tredegar. Yn wir goly^fa <1 dymunol oedd gweled capel mawr y fath nc yd\ w Soar yn orlawn o garedigion yr lesn. Yr ot-dd naws a theimlad hyfryd ar y cwb] nid oes genyfhetnuI- der i ddweyd nad oedd y dylanwadm nefol yn toddi calonau, ac yn gwlitho gwynebau llawer oedd yn bresenol. Ni chanirtta eich gofod i mi roddi i lawr yr hyn i, ddywedwyd gan y brodyr digon yw dweyd eu bod oil wedi siarad yn dda ae i bwrpas. Siaradwyd llawer am y dynmnoldeb a'r angenrheidrwydd am ddiwy>,dad crefyddol, ae hyderwn yr etfeithia y siarad ar aelodau crefydd- ol y dref i ddyblu eu diwydrwydd yu ngiju a gwaith a gwasanaeth yr Arglvrydd; ac i arfer gwrddi daer ar Dduw am gael tywalltiad helaeth o'r Ysbryd Glan. Yr oedd amgylchiadan yn galw am i'r Parch. T. P. Evans, Ceinewydd, ymadael bore dydd Dun felly ni chawsotn j fraint o'i wrando yn y gyfeillacb, ac ni chafodd y brodyr yn Troedyrhiw ei wrando yn pregethu nos Lnn, ac yn herwyld cyfnewidiadau yn amser y trains, methodd a chyrhaedd Mertbyr mewn pryd i bregtthu yn Abercanaid nos Sadwrn. Da erenym allu dweyd i'r Gymanfa droi allan yn llwyddiant hollol. Cafwyd pregethal1 grymus, eynulleidfaoedd iriawrion i wrando, a'n gweddi yw fod effeithiau mawrion yn canlyn. Cohkbtdd.

CAPEL LANDDERFEL.

Advertising

O'M HAWYREN.