Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Y GOLOFN WYDDONOL.

BARN PAGAN AM RYFEL.

[No title]

Y PULPUD: Y LLWYFAN : Y WASG.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ipwy sydd yno yn gorwedd heddyw, a 'chrybwyll enwau a rhinweddau llawer o "I wasanaethwyr Duw" sydd yno'n garph- wys yo y llwch felly, rhaid rhoi'r ysgrif- teU o'm Haw, gydag addaw portreada Evan llowlands yn ein herthygl nesaf, dyfynu pregeth o'r eiddo yntau, a rhoddi darlinell- iad byr o'r gwyr enwog sydd ya gorphwys oddiwrth eu llafur yn mynwent anwyl Ebenezer. MYRDDIN. [Bydd yr adgofion am efengylwyr onwog Eben- ezer yn ddyddorol ao addysgiadol. Cawsom unwaith yr hyfrydwch o glywed Ebenezer Jones yn pregethu mown Cymanfa yn Llan- brynmair dros drigain mlynsdd yn ol. Yr oedd ei wedd a'i osgedd yn hardd iawn, ac yr oedd ei lais cryf, peraidd, yu llenwi holl faes y Gymanfa. Nis gallwn anghofio mor effeith- iol oedd yr olwg ar wynebau y gweinidogion oeddynt o'i ddeutu ar y llwyfan, a'r cynhwrf oedd yn y gynulleidfa o'i flaen. Ei destyn oedd: Wele, yr wyf yn dyfod ar frys; dal yr hyn sydd genyt, fel na ddygo neb dy goron di," Dat. iii. 11. Yr oedd ei ddarluniad o goronau bylchog rhai anwastad gyda chrefydd, ao o gor- onau mawrion, llawnion, difwlcli y tlyddloniaid yn dra eneithiol.—GoL.]