Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yr ydwf fi ac Jy ereill wedi gwneud arch-^Sw "°" l&JSfo* Yr W^ wedi aiMhjso wiliadmanwlimewn i ansawdd ^1 CarTR! ORftE'S WT* GEORGE'S PILE AND GRAVEL\ eicb Peloid, ac yr ydym yn cael eu A //„TTTD„ r i ;• j i- >'ir • ■ if Ph^ls, ao yr wyf yn cael eu b<"><! yn gylansoddedig o r cyffeiriav, nri w n M Uf< I [ j ll>jH->ioltyneraf. Yrwyfwedieudefuyddio A 1 L jl S}\ la ,/tL V ll< !=■< !j gy^msoddedig o ddefynddiau j' yn he'aeth am flynyddau lawer niewn llys'wuol. Nid oes ynddynt ddirn o natur PILLS. (J fetelaidd. YR YDWYF O'B FABH ED I J; nodcdty. Khoddant esmwythad buan l rai I I I li mewu sefyllfa anobeithiol o herwydd y// 1 BOD yn FEDDYGINIAETH DBA GWEBTH- It V, Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWB AT Y DOLUEIAC HYNY AE GYPEB V dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu MEWN TRI O DDULLIAU \v PA EAI Y MAENT WEDI V cyffolyb fel meddyginiaeth tuag £ V\ >4 <Cv» ft at we]i» y Pile, a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN EU HAMCANC. No. 1-G EOBGE-s PILE & BRAVEL PI LLS. X^%ooil, ^No. 2-GEORGES GRAVEL ^ii:s=i=ss=5^^ j. «. „, «» m m NO. 3"QE0RGE'S PlLLS FOR THE PllES. T j m GOCHELWCH DWYLLWYR. M 777-—- GOCHELWCH DWYLLWYR. Mewa blyohau Is. 1J?. a 2s. 9o. yrun.. m t H Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr i Gofynwch yn egluram GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFEBYLLYDD PARCHUS j'AC EE EICH PERSWADIO, na chymerwch j bob blwch. Meb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD ant* Pills," O wneuthuriad wirioneddol. neb arall. wirioneddol. neb aral1. 1 ■" -I 'TL. • 1 Ii POEN Vil li | yn Y TRflED I I YSBAFWD^YWY PES | | POEN YW Y LWYNflU f ewyN1"' ^EW' ctll-lc' l LUMBAGO, SCIATICA w f RHWYMEOO.^Jf GEORGE'S -J ME. GEORGE, n?T o r*nmrnr Dbab8,• bhymnb*. -n a. v -t%mi i 1 r^I'I 4 /K T K A V I t I hav« much pleasure in bearing testimony to the Uticir Dir,— xOUr 1 ills take well lier6, Sw4 vW m m W J &-4 great efficacy yuur Nil»i for I'iles and Gravel. I always recommtmd them with the greatest confldonce to my cus- and 111 time 1 Sliail have a large opening -T~ t—N tomttrd as being superior to any other medicine in relieYing Sr I III i those troublesome and painful <iimjrdern, am rarely for them. 1 ours truly, • diaappoinUd t*'e» in mo*t twitinatti case*. a riiir i^xr remain, yours truly, ti. (J VVLN, ('Uemixt to the Royal Family. y mae y peieni hyn yn Feddyginiaeth FitANKLIN DIXON. SICR. BUAN. A DIOGEL I'R I C" I" ix~ZT~~T~ J J I PILES A'R GRAVEL, ac i luaws o anhwyldetau ereill tydd bob amser yn eu canlyn. megyt:— ind<!ar'VJ' a?» X a £ a 4aJ*+s^ r*ltL P0EN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN V PEN, DIFFYQ vl*' a 1 GWELLHAD X .TREULIAD, RHWYMEDD, LLYNOER MAN, DIFFYQ I, K il I ml 'V\ X' .< ti „ T, Sx* X ANADL, POEN YN YR ARENAU A R LWYNAIi), SORNI f/ » "• J"Zi, "j. y„,i X K RlfYFEDDOL. —Lum. o YN YR YSTYMOG, POEN O.RFAWR YN Y COLUDDION, ymboeni gL y Tih* a'r Gravel, yn nghyd i\ yit glilf llawer O flynyddau OWAEW GWVNT, COLIC, TE MLAO O BWYSAU YN Y f selnl m>wi ar ral tmisurau yn dufewnol, amtut "v rron v Piln^ •rp^ri-ivfl Rraidd '<3J^ CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOO YR YMYSGAROEDD, M, deuddeg ralync<ld, ac am y pamp mis olaf cyn i mi OWFR POETH. DWFR-ATALIAD. Y GWELEBIAD YN & gnel Rafael ar oich pt»lonl chwi, yr ueddvrn wedi tj yr oeddwil yn alluog l sefyll ar fy BWL AC ANEQLUR, SYCHDER A BLAS ANYMUNOLYN #/ llwyr gaothlwo i aros yn y ty. Yr owld y fath boon A nhmed ir-m V IWIPT. I ach<wflif, i mi a'r OEMAU. POEN YN Y BORODWYOYLD, CHWYODIANT f goflduayn fy ugholaddiou, ty UKliylla, a'm ySfc-jfaiut, a nin.it.i g.tu y poen •« acnoseni l mi, » i .1 YN Y TBAED «C. poen mawr yn ty mhen. «c yn fwidw can brodre, fel dm \| y,fg:ltnder vn f V ti.hen. Ff tvnaeth Docturiaid 1 I, S»Uwn amKjrl&ed ]>uthau yn.eu lUw #'« linn prioOul; Hewn \1 A lu'i-il n-H v( I BHODOAHT ESMWYTHAD U2U0NGYRCH0L I guir yr oeddwn wt'di fy lwyr aiidwyo san b0011 a »elal. ^*1 ll ■Ai ;lU..ie <1 leLui). t.U ^OICU 1 HII, ao jr 1 — — I gullwn tp-edu f«l mixld I mi byth wella; ond diolch 1 J wyt wtdi ta.ii iddviit bunoeuu i:nveram hyny, I PERCHENOG. I A-wdwrpobdatoni, aphwrchichwtthan. II llwt I ;ond,,l,lfcby:,i;S^,vrI!«„ddiwrthuni J. E. GEORGE, M.E.P.S., V V lionynt-. Fvvnais flvcha.'d 0 George's « V gieth gydag egni a phleser. Yr yn ty ngwella t y I'li.m ami liu >yic[,'l'iiLS, a c),.rmerai« UIRWAIN, dduu ilduj_'TI O honyntr— t/r yclwi/t un £ ni AMnnoA MCUIDC V Yr o«ld ij ngbyfiuisodrtuul Wfdi myaed mor Z ULAMORGANSHInh. V oar a cWai, ousl drwy burhiin i'w cymeryd. y ,/n 'Ju "'lyf Ulf/I. r—— —-—— — X maeat wedl ty adleryd I'm grwres fel cjnt, /f X. BifiNJAMIN KUWAKDS, ( 9)1 X ae yr wyf fcl yn dyfod yn ieuanc or^ X J* v- ■■■ y-V V. newydd.—Ydwyf, &c. A n K i L I> DAVID DAVXES. -m 'i'™ 1 ,r; j. BaIa; Argraffwyd a Chyhoeddwyd gail H, EVANS, Swyddfft'r ii irl, Tegid St,LMehefin 7, 1878.