Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

THE READY-MADE CLOTHING MART ELDON HOUSE, DOLGELLAU. Dymuna WILLIAM DAVIES hysbysu ei fod yn bwriadu gwerthu Cotiau uchaf, Water-proof's, &c., gyda gostyngiad tel y canlyn, er itiwyn clirio yr oil sydd yn weddill Mackintosh Coats, &c., prisiau arferol-7/6, 9/6, 11/6. 12/6, 14/6, 18/6, 19/6, 25/6, 80/, gos- tyngwyd hwy i 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, 12/, 15/6, 16/6,21/, 24/. Hefyd, Legings, &c., gyda gostyng- iadcyratebol. Papyr at Bapyro Tai o 2c. y pisyn i fyny. Goruchwyliwr lleol dros y Ciomniau canlynal:- Northern Fire & Life Insurance. Plate Glass Insurance. Horse & Carriage Insurance. Guarantee & Accident Insurance. The National Steam Ship Co. The Coupon Trading System, &c., &c., &c. GEEDDOEIAETH NEWYDD CYHOEDDEDIG GAN J. H. EVANS, & Co. Publishers, Sfc., Trcfriw, nr. Conway. "BANER EIN GWLAD." Can Newydd i tenor gan Dr. Joseph Parry, Aberystwyth. Pris 6c. "Bydd drugarog wrthym ni." Anthem Newydd wedi ei threfnu i bedwar llais, gan Dr. Joseph Parry. Solfa, 2c., Hen Nodiant, 6c. "Eisteddai Teithiwr Blin." Cyfansoddedig i Miss Maggie Jones, gan Mr. J. II. Roberts- (Pencerdd Gwyned'l). Pris 60. "Ffurwel y Morwr." | Cyflwynedig i Mr. T. J. Hughes, gan Mr. J. H. I Roberts (Pencerdd Gwynedd) Pris 6c. "Deigryn ar fedd Mam." Cyflwynedig i Miss Cordelia Edwards, gan Mr. J Hugh Owen, Talysarn. Pris 6c. "Y Bwthyn ar y Bryn." CyfahaoddeSig i Miss Gwenfil Davies, gan Mr. E. D. Williams, E.A.M. Pris 6c. "Ffarwel i Gymru." Cyfansoddedig i Miss Jenny Maldwyn, gan Mr. J. H. Boberts (Pencerdd Gwynedd). Pris 6c. t Syr John Wynn." Awdl Gadeiriol Eisteddfod Llanrwst, 1876, gan | 0. CBTHIN JONES, at yr lion yr ychwanegwyd nifer ■J' mawr o draddodiadau dyddorol yn dwyn cysylltiad f a lianesiaeth Nant Conwy a lleoedd eraill. Pris 6c. "Dameg y Mefys." ■ Gan Glan Collon. Pris Ie. Y llyfr goreu i'w ranu yn yr Ysgol Sabbathol. Yr Elw arferol i Lyfrwerthwyr. ANFONER AT Y CYIlOEDDWYn-MESSRS. J. H. EVANS, & Co., PUBLISHERS, TEEEKIW, NK. I CONWAY. TYSTEB DERFEL. ■ I Yn unol a chais Ewyllysiwr Da" yn y CELT am Ebrill 26, yr ydym gyda'r par- i odiwydd mwyaf yn cydsynio i dderbyn | unrhyw swn.i anfonir ini, a'u cydnabod yn j y CELT Pawb pydd yn bwriadu cyfranu, bydded iddynt N% noud yn d jymdroi. £ s. cl. i Gydnabyddwyd o'r blaen .7 8 0 Ysgol Sab. yr Annibynwyr Corwen 0 5 9| i Mri. T. Jones, Brynmelyn 0 5 0 G. 0. Parry, Tegid Slate Works 0 5 0 R. D. Roberts, Cae'rdelyn 02 O. R. Price, Llwynmawrisa' 0 2 6 Miss Rees, eto 0 2 0 J. PARRY, BALA. Purir y gwacd a cbryfheir y cyfansodd- iad trwy gymeryd GWILYM EVANS Qui- nine Bitters. Gweler manylion ar tudal 2 o'r papyr hwn. EVAN DA VIES, LLYFR-RWYMYDD, TEGID STREET, BALA, A ddymuna hysbysu y cyhoedd ei fod yn parhau i gario yn nJlaen ei alwedigaeth, a liyny ar gylch eangach nag erioed, ac yn sicrhau y caiif p6b llyfr a ymddiriedir iddo ei rwymo yn y fath fodd ag a rydd berffaith foddlonrwydd i'w berchenog. iniT?'Trn A C< R. E. EDWARDS, SURGEON DENTIST, FFESTINIOG, Bydd Mr. E. yn ymweled a Dolgellau o naw y boreu hyd ddau y prydnawn, y cyntaf a'r trydydd Sadwrn yn mhob mis, yii i-ihy Mr. William Davies, Ready Made Clothing Mart; Portmadog, bob dydd Gwener, ynnby Mr. John Jones, Temperance (gyferbyn a'r Farch- nadfa,); Llanberis, bob dydd Mawrth cyntaf ar ol y cyfiif, yn nhy Mr. Ishmael Davies, Draper. D.S.—Ymm Mr. Edwards yn Qymro. DYMUNA r A WILLIAM EVANS, HOUSE FURNISHER, SPRINGFIELD STREET, DOLGELLAU, a TEGID STREET, BALA, Hysbysu trigolion y lleoedd uchod a'r amgylchoedd, ei fod yn parhau i s gadw cyflawnder o bob math o Ddodrqfn o wahanol brisiau a gwneuth- uriad, yn y ddau gyfeiriad a nodwyd, y rliai a werthir am brisiau rliesymol, a derbynir taliadau yn wythnosol neu fisol er hwylusdod i'r prynwr. < Wele restr o rai pethau—Glasses o 6c i £610; Bedsteads o 16s. i fyny Chair ? Beds o lis i fyny; Chest of Drawers o 28s i fyny; Byrddau o 5s i fyny. Side Boards, Drawing room Suits, Watnots, Windsor Chairs, Cane-bottom chairs, Marble-top Stands, Easy Chairs, Sofas, Couches, Patent Comoees, Trunks, Plyf, Gilt Mouldings o wahanol fathau, Brushes, Glue, French Polish, Baskets, Mats, &c.- "M A SWYDDFA'R "CELT," BALA. Dymnna H. EVANS hysbysu y cyhoedd ei fod wedi eangu ei Swyddfa, fel y gall wneud pob math o argraffwaltb yii rhad a chyflym, ac yn y modd goreu. Anfonir estimates am Lyfrau i Awdwyr neu Gyhoedd- wyr, a sicrheir y bydd y prisiau mor rhated ag unrhyw le yn Nghymru. LLYFRAU YR YSGOL SABBATHOL, Y Wyddor Gymreig ar Gerdyn Glas Cryf, pris 4tc y dwsin. 2 Y Llyfr Cyntaf i ddvsgu Sillebu, pris 9c. y dwsin. Rhan Gyntaf i ddysgu Sillebu a Darllen Cymraeg, pris 1/6 y dwsin. Y mae hwn yn gymwys i'r dosbarth hynaf cyn liiyned i'w Testa- mentau. P'ris3s. 6e. mewn rhwymiad hardd, gyda Darlun cyiuir, COFIANT CALEDFRYN, WEDI EI YSGRIFENU GANDDO EF EI HUN. DAN OLYCIAETH SCORPION. Yn ycbwanegol at y Cofiant ceir ynddo luaws o Draethodau, Pregethau, Darlithiau, a Chasgliad o Benillion, Emynau, a chanoedd o Englynion ar wahanol faterion, ynghyda nodiadau ar wahanol nodweddau ei gymeriad CAN HAlO WYR BLAENAF YR OES. BARNYWASG AM DANO:- Dylai pob dyn sydd yn meddu ar ronyn o chwaeth at lenyddiaeth Gjmreig bur ei bwrcasu a'i f'yfyrio ar unwaith."— F Diwygiwr. b Yr ydym yn sier y bydd i bawb a bryno y llyfr hwn gael ynddo werth ei arian, a gwerth yr amser- a dreulia i'w ddarllen."—YDywgsogaeth.. "Y mae cael yr oil, yn gyfrol hardd, gyda Darlun or gwrthddrych, amari a chwech, yn fargen na bydd achos i neb a'i pryno gwyno."—Parch. J. Thomas, D.D,p yn y Tyst. Y mae y Gyfrol yn wir ddyddorus, fel y gallesid dysgwyl, ac yn portreiadu ei gwrthddrych gyda phob eywirdeb ac eglurdeb."—Y Drysorfa. "Ychwanegiod gwerthfawr at lenyddiaeth ein cenedl ydyw 'COFI.A.NT CALEDFRTN.' Mae ei gael yn gymaint o garedigrwydd i'r genedl ag ydyw o barch i CALEDFIIYN. Y Dysgedydd. Dylai y Cyhoeddwr anturus gael cefnogaeth gyffredinol y genedl, yr hon sydd dan gymaint o rwymau i CALEDFRYN ag un lienor yn y ganrif hon."—YBeifniad. "Daeth y gyfrol hon i'n Haw ychydig ddyddiau yn ol, ac wedi iddi ddod, nis gallaseitt ei gollwng o'n llaw heb ei darllen oil."—Y Traethodydd. J Yr eirchion oU i'w ha.nfon i'r Swyddfa. hon.