Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

.i1(¡J:NINE J BITTERS. *»4*lo'r corff yn graddol ddod ( Jg Yr adeg hon mor fawr yw'r fraint Yfi rhydd o rwymau'r clefyd, jggi9 I lu o weiniaid tvner, Tt dwymyn yn ymgilio'n lan BSB Gael rhy y feddyglyn maethlawn iawn Gaft*fael dim ond gwendid, EWJ| P«■>cKy I gynorthwyo amser; VaAfltared pawb yn lion eu llais JSipi Y QUININE B ITT EES ydyw hwn, nB|dim ond eisieu amser ™ Gwna lea yn xnhob afiechyd, d7ti yn °1 i'w ^7 Ac er llwyr adfer cnawd a nerth feal 11awn ag arfer." Y mae'fi gynorthwy hyfryd. 4eoV I I"AFE PROPIADOL. PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH YrCYFAMQDDlAD rij> TEWY GYMEEYD R fitoilgm %xinhu fitters, nzn Vegetable Lottie. I Ftddyginiaeth oreu a, ddycliymygwyd ac a ddyfeisiwyd er Cryfhau y Cyfansoddiad a Phuro y Gwaed. "T BMO 9 Bitters hyn yn hollol lysieuol, ae yn cynwys chwerw-iysiau a melys-lysiau, wedi eu haddas gymysga, sef Quinine, Ibrsaparills^ oafFron, Lavender, Burdock, Dandelion, Gentian Root, &c. Mown gair y mae bron bob Ilysieuyn a gwreiddyn gwerthfawr Si y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad fethiattt at y doluriau canlynol 1. Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau canlynol:—Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, ehwysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro ynddisJtpwyth i'r wyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chett, poen rhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, pesweh, a thueddiad at y darfbdedigaeth (clécline.) ,< 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, tryrader anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn lffy"g chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ac yn boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achosi y clèfyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, ac yagain der yn y pen. t;: 3. Trwy effaitby Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaerl, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyffdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth, a pbob math o \l distemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethau pwysig yn cael eu derbya yn barhaus. Cyhoeddir ychydig yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog.. Os bydd rhywun yn amheu gwirionedd y canlyno], dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. Y niae gan y QUININE BITTERS un gymeradwyaeth anarferol, sof bod meddygoii o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau, trwy eu rhoddi i'w eleifion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u eyfferi meddyginiaethol eu hunain. „ TANTGEISIAU, FFESTINIOG, June 1, 1877. ANWYL STK,—Mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoch, fel y caffoch chwi a phawb eraill wybod beth mae eich Quinine Bitters yn ei wneuthur yn Ngogledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluaws personau sydd wedi cael eu gwellbao. trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, an irmi a'r llall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddweyd nad oes dim, ïe, sylwch, dim. wedi dod i'r goleu eto gan neb un dyn byw, i'w gymharu Alr Quinine Bitters tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. Gallaf sierhau fed yr oil o'r doluriau uchod wedi eu Ilwyr wellhau oddiar amryw ynyr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. Gc. o'r Quinine Bitters. Tiler gymhellaf bawb sydd mewn pryder am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fol dyleclswydd ddyngarol oddiwrth un a gafodd wellhad cyflaWn. Is eiddoch yn dra cliolchgar, ROBERT WILLIAMS (Givas y Llew). PANTYCRUG, CONWIL-IN-ELVET, Mai 30, 1877. ANWYL STR,—Er clod i cl.wi a lies i ganoedd, dymunaf eich hysbysu fod eich meddyginiaeth arddercliog wedi bod yn hynod lwyddianus yn mhob ease, ac yr wyf fi wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr bod eich dyleisiad yn dda, sef "cryfhau ac nicl gwanhau y cyfansoddiad." Nid ydwyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at wendidau y nerves a'r gewynion, curiadau y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, sef neuralgia; tic doloreux, tCc.; anhwylderau y cylla, yr afu, a'r arenau, ac nwchlaw pob pcth, iseldor ysbryd a gwondidau y frest. Y mae yn dda genyf fod cywreinrwydd meddyginiaethol wedi ei 'beiffeithio mor" belled. Yr eiddoch, fee., Mr. Gwihrk KVAK3. T. DAVIES. D.S.—Y mm yn byuod gyfuddas i Want yn tyfa, ac hefyd i'r rhyw fenywaidd. OLD GLOBE, NEW DOCK, LLANELLY, lIIai 24, 1876. AKWTX. S:ZIT,-Dy:nUMfhyshysu i chwi fy mod wedi cael fy Ilwyr iachau trwy gymei-yd>eiah Quinine Bitters. Yr oecldwn wedi myned broil yn rhy wan i geiddcd, nc y); qedd y clwyf ar fy mraich-yn.myned yn waetlx bob dydd. Yr oedd medaygon Lkitylii a'r cylehoead am dori fy mraich ymaith er acbub fy »»ywyii,.Oiiii crv.y gymoryd y Quiuine Bitters yr ydwyf yn awr wedi gwella, ac yn gweithio bob dydd. Rhoddaf fy enw yn llawn, fel y gallo eraill gael man- ylion pellach oddiwrthyf os mynant. Yr eiddoch yn barchus, GRIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddweyd fy mod wedi bod dair blynedd heb weithio ond ychydig. The following testimonial from a medical man may be read with interest THEALE, NEAB READING, LLEFT May, 1877. F DEAK SIR,-I have examined your Quinine Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and ans also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate c notice, for general debility, atonic indigestion, &c. I have frequently re- commend them with niarked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRKBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A., (Loiad).- t Un avail oddiwrth Mr. ROBERT GUY, Builder, 7, Cambrian St., Llanelli. SYE,—Mewn geiriau byr, dymunaf ddweyd fy mod wedi cael lleshad FAB-: IIAUS trwy gymeryd eich "Quinine Bitters." Rhyfedd yw eu heflaith. Blin- wyd fi beunydd gan boen anferthol yn fy mhen, weithiau uwchben y llygaid, weithiau yn yr ochrau, a phryd arall yn euro fel morthwyl, fel ac yr oedd ofn arnaf ddilynfy ngalwedigaeth ar ben ty. Poen yn fy hips a rhwng fy ysgwyddau, a gwendid mawr. Dim awydd na bias at fwyd ond ar brydiau anamserol. O'r diwedd cymerais eich "Quinine Bitters," ac yr ydwyf wedi llwyr wellhau. Cyfrifir eich Bitters yn ddrud, ond gallaf yn awr ddweyd yn ddiofn mai dyma y moddion rhataf a'r goreu a gefais erioed. Gall net yn gydwybodol ddyoddef poen heb dreio hwn. BMNHYTBIS, SWANSEA, Mai 9, 1877. SYR,-—Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn caei iy miino gan beswch, ac yn fwy yn y capel nag yn un man arall. Cymerais ddwy botelaid o Cod Liver Oil er cael lleshad. Gwelais liysbysiad am eich Quinine Bitters, ac yn wir y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botelaid a brynais, ac oni b'ai ei fod mor uchel bris (ni ddywedaf er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelaia mewn papyr am bills gwerth gini y box. Y mae eich Bitters chwi, Syr, yn anmhrisiadwy, canys gwell iechyd na golud." Yr eiddoch yn h off us, ISAAC OWEN. BYDDBD HYBBYS I B A^WB. (A). N:d ydyw bosibl docli yr hollgyfCuriau sydd yn y feddvginiaeth Ao 1 mp vy PILLS. giniae (B). Y map y oris mor isol ag y gall fod, oscymerir i ystyriaeth brin- der y <^niaii>e a'- Sars.->pari!la. (C). (3P!!ir g'Yêithio baimydd fel arfer, heb un anghyfleusdra, ac nid r»orv<rl an 1 yn: hvtrach y mae yn atal aiivvVd. (D). Y ma" v T> hmh7 fhnu^ y rhan, nm'r oelod 0" corff sydd yn manach an fel ?/ z; agnredi heintiau ac qficchyd nac arferol.a dylid who fod bron > ui 0 IJILLS yn gican/iair y cufamoddiad. ac'ijn atlon- yddti y "• 1 (ti). Aid yw Quvnae Time, na Tincture of Quinine, nac unrhyio gy- w mysgedd arall 0 eiddo y Druggist ei him, ond OioUym Evans' Quinine Bitters" mewn potelau 2s. 9c., a 4s. 6c.; a'l' enw "GWILTM EVANS, PILC., M.P.S. wedi ei ysgrifenu w-Stamp y Llywodraeth; heb hyn. twyll a ffugiad ydynt. Gellir cymeryd Cod Liver Oil yn hwn. Gall plant 0 bob oedran ei gymeryd ond eymedroli y ddogn. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob aaiiB efir wlad oddiwrth y perchzllog-Mr. GWILYM EVANS, Pharmacist, Llanelly. D.S.—Os na ellir cael y" Bitters" heb drafferth, ysgrifener at y perchenog.. •; 1'\V CAEL CAN BOB FFEIiYLLYDD CYFRIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOIi ODDIWRTH jJli. Lrwuypi Evamr P. S. Pkaymcwmtiwl^ Llanelly.