Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

OM 'HAATYEEN.

News
Cite
Share

OM HAATYEEN. TREM All OWIiS Y J1YD. MR. GOL,- Y mae'r tywydd yr wythnos hon wedi bod yn anffafriol iawn. Nid dymunol yw teithio yn yr oerfel a'r gwlaw. Y mae gan y cerddor o Tanymarian gan, ac y mae llinell ynddi fel hyn— Pwy all ganu yn y gwlaw." Yr un fath y dywedaf inau, P wy all ysgrifenu yn y gwlaw. Ond, Syr, ar waethaf y tywydd yr wyf wedi canfod rhai pethau ag ydynt yn deilwng o sylw, a'r anhawsdra mwyaf yw gwybod yn mha le i ddechreu. Beth pe byddai i m fyned ychydig oddi- cartref. Beth feddyliech chwi am fyned cyn belled a Ffrainc beth pe byddai i ni fyued i Paris i'r exhibition, Peidiwch ac ofm'r daith, ni byddwn yn liir, de-.i\vn yu ol yn fuau. oblegid rhyw un petit niliduol yr ydyui am a.lw eich sylw a to ytin yr wytlmos hou. Y mae yn hynod o f..LiI gellym i f.ddwl nail yw Cyiuru ar ol i wledvid eraill mewn anfon cynyrchion ytio Yr wyf yn canfod Mr. David Davies, Viaduct-Works, Crurnlin, yn.o fel arddangoswr, yr wyf we li cnel fod Mr. Pi yce .Tones, Drefne^ydd yal), y mae yno bapyr yncnel ei arddangos o'r Abb°y Mills, Tieffyuoti, llechau o Portuiadog a Nantlle, ac. wrth if wis. glo a haiarn o'r Dehendir. Well done Gym I u fatli. A choront-T ag anrhvdedd y dynion hyny ac sydd yu feddianol ar ddioon o wroldeb i ddrtngIJs en cyny chion yn mhiif arddangosf.t'r byd; Nis gwn beth sydd yn L bod, ond y mae yn wir fod gormod o waseidd- dra yn eiti nodi fel ;ei,edl a rhy fach o ysbryd antllrio-rhy ofuus. Ni ddylai'r Cymi-y fod ar ol i un gnpol avail. Y mae cystai ym- enydd, calon, tafod, a b. aicb, gan y Cymro, ag unrhyw ddyn o unrhyw genedl tan hanl y ffnrfafen; ond rhywfodd nid oes genym ddigon o hyder yriom ein hunain. Yr ydym yu edrych ar y ffaith fod Cymry yn arddangos yn Paris y dyddiau hyn yn arwydd er daioni yn y cyffi) iad uchod. Rhodder yn ein cenedl ysbryd newydd, fel bad yrnfoddlonom mwy i fod ar ol i nnrhyw genedl mewn dim ac sydd dda ac anrhydeddu*. Yr wyf yu canfod fod y Wesievaid wedi cynd eu District Meeting yn Caerfyrddiu. Diamheu yr anfona eich Gohebydd i chwi grynodeb o'r cyfaifodydd. Yr wyf yn deall mai nid rhyw gryf iawn yw Wesleyaeth yn sir Aberteifi, ac yn y wlad o amgyich Caer- fyrddin. Nis gwn pa fodd i eryfrif am hvn A oes rhywbeth a fyno enwadaeth a lie? Methodistiaid yn y G gledd, oni I B dydd- wyr yn sir Benfro, Wesleyaeth yn y rhanau amaethydrlol yn Llopgr, ac A? niby: i >rth yn De ac yii L'oegr. Yr (wdd rhyw sibtwd ynu rai yn y conference, yn ol fel yr wyf yn deall, i roddi yr achos Cymreig yn Gverfyrdd'n i fyny. Os yw hyny .wii-, nid wyf yn meddwl eu bod yn ymddwyn yn deg tuag at y Cymry, ond amser a ddaw a ddengys. Yr oodd yn dre-it i drig lion Caerfyrddin i gael gwrando yr enwog Dr. Pope, President y conference Wesleyaidd. A chwareu teg iddynt am J'uddi idd" dderbyniad moi gioesawgar, tt wy eu maer. Deallwn fed y cynulliadan yn llnosog, ac amryw o fati.noa pwysig wedi cael sylw gan y frawdoliaeth. Dydd lau diweddaf, Mai 23, yr wyf yn canfod fod cynaJledd a ohwrdd cyhoedilus wedi eu cynal yn Ab^rda-e o blaid heddwcH. Tipyn o siomedigaeth yn y gynadledd ac yn y cwrdd cyhoeddus oedd, nad oedd Mr. H. R:chard. A.S. yno. Dn-llenwyd llyt-hvr oddi- wrtho gan y Cadeirydd, yn mha un yr oedd yn gofidio am ei anal I u i f"d yn bresenol, ac yn rhoddi rheswm dms byny. Ac wedi clywed cynwysiad y llythvr, yr wyf yn meddwl nad oedd neb yn y lie, ac Had oedd yn bar. d i ddweyd fud Mr. Richards wedi gwneud yu ei Ie. Yr hyn a'i hantllu'>god<l ef i fod yn bresenol oedd y ddadl yn y senedd ar ddygiad y milwyr o India i Ewrop. Llon- gyfarcbai. y wlad ar y dadganiad cryf oedd wedi ei wneud gyda golwg ar heddweh, ac nad oedd ganddo yr ambeu.ieth lleiaf nad oedd y cwrs oedd y wlad werii gymeryd wedi cario dylanwad ar y lly wodraeth. Yr wyf yn canfod mat helynt arw oedd hi yn Aberystwith ddydd performiad B'odioen, gan Dr. Parry a'i gor. Rhoddasant foddloii- rwydd anarferol. Poor Mynyddog yn ei tedd, gresyn na fuasai yn cael gwrando performiad y darn ardderchog hwn o'i eiddo. (J! angau paham ein hyspeili ni o'n dyni<>n goreu yn nghanol eu bywyd ? Llongyfarchwn Dr. Parry ar y tir newydd v mae wedi ei dori— newydd i Gymru, a dywedwn wrth holl gerddorion ein gwlad, Ewch chwithau a gwnewch yr un modd. Oi Ye, gair cyn terfynu. Yr oedd y gwas yma sydd genyf, yn gotyn i mi y dydd o'r blaen, Meistr, uieddai, shwt ma,e hi yn dod tua'i Senedd yna yn awr '? (N id yw yn deall Saesoueg). A) M, uiedown man wrt.io, tan ddaw y CELT iuas, a thi i. gei wnled. Und wedi cael y CELT, nid oedd Senedd ynddo. Shwt hyny ? Pa fodd y bu hi ? Y mae y ruateriou a drinir yno y dyddiau rha,L'n)'n rhy bwysig i'w gadaol i fyn«il ynd.iisylw. Cob- eithio na bydd raid i Robin gwyno yn ych- waneg yn herwydd eich esgeulusdi A 3 u y peth hwn. 0" ni wnpweh. bydd raid i mi gymer- yd gwibdailh yn fy awymn gyn belled a ot. Stephen, er rawy cael -weled i'a'fi»d yope pethan yn mYllPd yn y blaen yno. Hynyna'r t o hyn. JBydd woh. wych.

LLANFAIR AC EBENEZER, CRREDIGION.

Advertising

Y RHYFEL.