Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

IAWN YMARFERIAD A MODDION…

ARIAN TEAMOR A SEISONIG.

CYFANDIR AFFRICA.

News
Cite
Share

waraidd. Ar lan y llyn, gerllaw tarddle y Shire, mae pentref ag iddo yn benaeth hynafgwr o'r enw Mosarika. "Dangosodd hwn garedigrwydd tuag at Livingstone a'r rhai oedd gydag ef, drwy eu gwahodd i orphwys o dan bren Banyan ardderchog oedd gerllaw, ac anfon iddynt afr a basged- aid o fwyd "igysuroeu calonau," fel y dywedai. Mor werthfawr yw pelydryn o oleum mewn lie mor dywyll. Mae y pentref bychan uchod ar un o lwybrau y gaethfasnach. Drwyddo y gwelir o flwyddyn i flwyddyn \vy r, gwragedd, a phlant yn cael eu gyru o flaen ffiangell y gorthrymwr i gaethiwed, a'u bysgaru am eu hoes oddiwrth eu gilydd, a'u gwerthu a'u trin fel anifeiliaid direswm Os isel a diraddiol yw sefyllfa y pagan- iaid hyn, mil mwy diraddiol yw eiddo y personau a'r Uywodraethau hyny sydd yn masnachu mewn gwaed dynol. Dynion nad oes ofn Duw na pbarch i ddyn yn eu calonau, ac ofnadwy yw eu cyfrifoldeb. Nae y Portugiaid yn ddwfn iawn yn y pechod hwn, ac y maent llawer tcbycach i waedgwn nag i ddynion. Mae Prydain wedi gwneud llawer o bryd i bryd tuag at ryddhau a noddi y caethion yn mhob man, a gobeithio na wna yn y dyfodol laesu ei dwylaw, ac na ddyged neb ei choron. Y GrENADAMII. Dwy flynedd yn ol, darfu i Bresbyter- iaid Ysgotland gychwyn cenadaeth ar ran ddeheuol y Nyassa, ar benrhyn Maclear. Gelwir y sefydliad yn Living-stonia, o barch i Dr. Livingstone, yr hwn yn ewyll- ysgar a gysegrodd ei (ywyd er mwyn dyrchafiad trigolion canolbarth Affrica. Ymddengys fod ei rhagolygon yn dda. Ar ol hirnos oesol o dywyllwch anwybod- aeth a chaddug ofergoeledd, ar y rhai nis aflonyddid gan Feibl, na gweddi, na chy- meriad da, mae y dydd o'r diwedd yn gwawrio ar filoedd o feibion duon Ham, a theimlwn yn lied hyderus, ie, yn gwbl sicr, fod yr haul i ganlyn a meddyginiaeth yn ei esgyll. Os ydyw y ffaith o ddech- reuad y genadaeth yn y lie uchod i filoedd heddyw yn dra dyddorol, i'r oes nesaf byddyn fwy felly. Hau mewn dagrau yr ydys yno heddyw, ond cesglir y cynhauaf mewn gorfoledd. Ymddifyra, ddarllenvdd, ar lanau y Nyassa. hyd ryw dro eto; ac yna, os ewyllysi, cymerwn wibdaith i lan llyn arail.