Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ereill wedi gwneud arch- JS, r^rfpf Jy^ wJ'f wedi analyso wiliadmanwlimewniansawdd GrEOX2,GrIlJ5S Hf .■■ GEORGE's:TILE AND Gbayel\ eich Peleni, ac yr ydym yn cael eu 31 J- /r • 1/ Pi^s, ac yr wyf yn cael eu J bod yn gyfansoddedig o r cyjjeirum ™ q ypj If A. UyH.-t/ol tyncraf. Yrwj'f wedieudefuyddio ■ I i^j Fi V. Ju JUT *r' gj Sy^^soddedlg o ddefynddiau I yn helaeth am flynyddau lawer mewn'i h "l0' llysleuol Nid oes ynddynt ddim o natur private practice, a hyny gyda Ihvydcliant il DT! T C2 'I'j? x -.j \T 11 I ■, y r>1 11 Iv ,11 I riLluOi li feteiaidd. Ye YDWYF O'b FABN I I noamig. Rlioddant esmwythad tman i rai J ■!• II 1\ mewn sefyllfa aiiobeithiol o herwydd y J 1\ B0D Yis' FEDDYGINIAETH DBA GWERTH- II Pileq n'r Grtvel. Ac nid wyf yn petruso 7 PAROTOIR Y PELENI UCHOD FAWR AT Y DOLUPIAU HY.NY AR GYFER V dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu MEWN TR! O DDULLIAU Y\ PA RAI Y MAENT WEDI I V cyffe-lyb fel meddyginiaetlf tuag /I ,» IM V, at wella y Piles a'r GVVAHANOL FEL Y CANLYN: \> EUHAMCANU. — Gravel. — n i n n n n & t* ft ^/w WHIMS, No. 1-GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS Hi>. 2-Geoaqe^ SRAWEL PILLS. IN; 11 (;• p » « » | NO. PtLLSfugtn.Pr' p ■ > • I | GOCHELWCH DWYLLWYR. || GOCH ELWCH DWYLLWYR. fidewo bij'tiau l. 14 a &. 9o.yr.nD. m m Daliwch sylw fod enw y gwneuthnrwr — I Gofymvcb yn eglur am GEORGE'S Pills, 8 Pillop ar Stamp y. Llywodrat-sth sydd o amgyich (JAN fiOB FFElrYLLYDD PAROHTTS t AC EE EXCH PERSWADIO, na chymerwch <; bob blwch. I'leb hyn aid oes dim yn v yR }IOIj FYJL) i| ''Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol. A neb arall.. _I ) AMO H T g ^OEN YH YCEBI | | C^WYBD YW Y TRAED f p; f YSGAFNOEH YMYPEN | A1" X/ /S •• f fOEN YN Y LWYNAU 1m fewur, smew, GOL!s, J j j dwrTFOETHACATALIOL| t '• v J. LI VW 2ST | LUnflSASO, SCIATICA, | ¡r- RHWYMEDD, &o. 1m T •. 8- /"T -_■■■■ G *4$( G K O I"? GF/S ■ ■ ME. GEORGE, | r> A f Dis:ar Sm- ehvmney. » M TV Tr r-v.-n !l r" i I f H i £ YX 4 7 K A .V r# I I I lmve miifh pV'ft;;nre in bearing testimony to the Dear oil*,—Your i. ius tinke well Lt're, a gTMtt efflrarv of y°ur for Piles and Gravel. I always § iv .►mnicuvi tln.li; v;ith iIK-javntest confidence to my cue- ItQQ III time 1 snail iiavc a large Opeii iiig I XjT T" "C C3 a- being fnpcri«-.r to any other medicine in relieyhig | -CJ JL J I J.-JO. vhobe truubk sjonie ami nahiful disorders, and am rarely xor them.— lours truly, I even inmost obstinate cases. n niv^ 'T I remain, y«>urs truly, Kx. UWilxN. Chemist to ike lioyal lainily. Y v>ae » Peleni liyn, yn .FMdyginiaeth FRAKKLIN" DIXON t'ii_ £ S a'R C.RAVEL, W l"UP™J" IILW m m — U oix'll sydd bub S' io ^WR" >^V Y'' /> /Vll"'1, -<SC P VN v CE.-M, *SCf«- .OE-! >r. v pen, UIFFYS jjr «nWET,LHAD ^X CIFrvG S*? U iml El!X3"nvDOr.—1'im: •A A'.rY0pL;fe." "N-V" d" — •* v^ u tSrT N l.rf>-0. Vr w"jf w«ll l«Kl yn {A, n -,1 • DJ N, m vmV-ooni p-nn y Tiles n'r travel, vn ncrlivd 4 TV gl'if I1:ver O fivrvildnu ->P GWAEW e-YNT. COLIC. T6 M« AD o BWV.-ao YN Y selni .,mwi «r rai am«r..u jn duf-wnul, am tua mil V Pili'3 fi > Gl-I w Hi- li.d <5^ Cc' "■ LV'UU. A "WAEu-o YR VM.n.Ai:uELu, M <leuU4«g iulyue<itl, uc uiuy pomp luisoluf cyn imi > 111 A n'VF" "■-•■4, D-■T-A-AL! V -WEi.r-!AO VM gad »r olch peleni cliwi, yr wda^rn vedi fy VV OENDWN VN ITHUOG .^ETVL: U1 V b,.L AC A: LUP .SVCHOF" » BLAS AKVMUNOLYN llwyr rratthnv.* i avos yn y tv. yr oedd y lath boen umeii trail v i,. >*i> n.*h(W"if. mi a'r CE:,AJ- p -eN YN ••• pi w vuo. c^Ysciaut Kolictusyn iy ughulutldiuii, iy nirhyliu, am yagyfaint, a 8 ,v' | vh t-afi> *<"■ pwii iiawr ya i'y juUcn, ac yn foddw ftan bendro, fel nas \1 g'.illiuei- y'u fy luiteil. row ••.Hi/ix Docl-inuid I s J'allwn ani"yffr:l juthan yn eu llhv a'ii llun priodol; mewn '1 »eruuri% •• M, & ae I .•"nlT EC'WYTHAD U"ln!?"T -HOI. I pair yr oed.ivvn wedi fy Iwyr andwyo gan boen a selni, lei I j — — | nas jen ilu Wl jiiodil )ui I.ytli wella; ond dioleU i I '.Vc ii i. ii h; ty;i;' ■; i: .iVhy, f.kCMt.- I Awdv.r p- 0. ,1 :iion T. :i phnreh i chv ithau. 'I ldl:! t — « |Yn rnhnn bytlmlnos, drwv ddefnyddio eicli Peleni yn ol /I V i ii. -lis. ijT x. w. eich eyl'arwyddyil, yr oeddwu yu guiiu dilyn fy ngalwedi- ,# i'i'r; fSvci.f^ O OlCOITJ5: K. V gactu fej-mig «-sni a plilo.-«-r. Yr unMyiit th fy ngwella # i'TT.ES .-■■■ °TT T'■ H J R M 'A jV. | !;rai<ldi>Vb yn v.-ybfd i mi. nr. y uiidd tawel ac ewnwyth § *• I yr oeddvnt vn tfweitiiri'du.ariiaf. !!r»nvT!f- vr K'limf ,,n n« A*/»OO->A»'«<W!«C I Yr ocOU ly ngiiiiauii.ltliad wedi myned mat- V 'I •<•••• 7 >1,1, ,h J >-i i'i iJn A '.j n —. I 0(,r a c>.ond drv.-v b-irlian i'w cymeiyd, y. 'f ? maeiit wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, £ )." -Vii..N i>, > A (i! t>S, /J? ( U))) V ac yr wyf lei yn aylo«l >u ieunnc °'r ,jr I. 'X,c:v A i'JiAltJ- "Jf DAVID DA VIES. Bala; Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan B. EVANS, Swyddfa'r Cronidf Tegid St., Mai 31, 1878.