Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

A 1 Ai. ^VTHTTlSrSi BITTBBS. corff yn graddol ddod Yr adeg bon mor fawr yw'r fraint Ya rbydd o rwymau'r clefyd, I lu o weiniaid tyner, V dwymyn yn ymgilio'n l £ n Gael rhy w feddyglyn maethlawn iawn Qaa adael dim ond gwendid, *i/pn /° -^C-nqj\y I gynorthwyo aiiiser; Jiaddjrwed pawb yn lion eu llais «r^ Y QUININE BITTERS ydyw hwn, *^g^4im ond eisieu amser Gwna les yn mhob afiechyd, 84tf«|Ab dYn vn ol i'w le. » Ac er llwyr adfer cnawd a nerth slip-Salllawn ag arfer." Y mae'n gynorthwy hyfryd. —^RR- V PEOS-IADOL. PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD TRWY GYMERYD fitoilgm (Bmns (Quinine §iltev8, nm testable Aortic. I Feddyginiaeth oreu a ddychymygwyd ac a ddyfeisiwyd er Cryfhau y Cyfansoddiad a Phuro y Gwaed. Y 0189 V Bitters hyn yn hollol lysieuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melys-lysiau, wedi eu haddas gymysgu, sef Quinine, IkfBaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Dandelion, Gentian Root, &c. Mewn gair y mae bron bob llysieuyn a, gwreiddyn gwerthfawi r/n y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad sufethiant at y doluriau canlynol :— 1. Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu rngor o'r anhwylderau canlynol:—Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, cliwysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn diiisymwyth i'r wyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chett, poen r]iwn £ yr ysgwyddau, diffyganadl, phle.fJm, y gwaed yn tori, peswcb, a thueddiad at y darfodedigaeth (decline) 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadi yn drwm, y genau yn aych ac yn boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, y plelwisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, ac ysgafnder yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrcdiad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyffdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth, a phob math o ddistmnpm. yn y gwaed. Y mae tystiolaethau pwysig yn cael eu derbya yn barhaus. Cyboeddir ycbydig yn unig o'r lluaws. Gellir cael poo bysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Os bydd rbywun yn ambeu gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. Ymae gan y QUININE BITTERS un gymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau, trwy eu rhoddi i'w eleifion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u eyfferi meddyginiaethol eu hunain. TANYGEISIAU, FFESTINIOG, June 7, 1877. AHWXII STE,—Mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoch, fel y caffoch chwi a phawb eraill wybod beth mae eich Quinine Bitters yn ei Wneuthnr yn Ngogledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluaws personau sydd wedi cael eu gwellhau trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, an i mi a'r llall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddweyd nad oes dim, ie, sylwch, dim wedi dod i'r goleu eto gan neb nn dyn byw, iV gymharu a'r Quinine Bitters tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting ftt», natur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr j-sgwyddau, a phoenau yn y pen. Gallaf sierhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu llwyr wellhau oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. 6c. o'r Quinine Bitters. Taer gymhellaf bawb sydd mewn pryder am eu hieehyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd ddyngarol oddiwrth un a gafodd wellhad cyflawn, II eiddoch yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gicas y Llew). PANTTCEU3, COKWIL-IN-ELYRT, Mai 30, 1877. ANWYL STR,—Er clod i chwi a lies i ganoedd, dymunaf eich hysbysu fad eich meddyginiaeth ardderchog wedi bod yn hyuod lwyddiauus yn mhob ease, ac yr vryf fi wedi ei gymeradwyo..Gwelir yn eglur mowli amser byr bod eich dyfeisiad yn dda, sef "cryfhan ac nid gwanhau y cyfansoddiad." Nid ydwyf erioed wedi gwolod un moddion mor eiieithiol at wendidau y nerves a'r gewymon, curiadan -3, galon, gwabanol boenau trwy nerves y pen, B6f-neuralgi<i, tic dolorenx, ite.; aubwyldeMu.y cylla, yr afu, a'r arenau, ac uwchlaw pob pctb, iselder ysbryd a gw?ndidau y frest. Y mae yn dda genyf fod cyvvre'Hiwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor belled. Yr eiddoch, &c., Mr. GWITVM KVATIS. T. DAVIES. D.S. -I UJSS yn hyuod gyfaddas i blant yn tyfu, ac hefyd i'r rhyw fenywaidd. OLD GLOBS, NEW DOCK, LLANELLY. Mai 21,1876. ANWYT. ?1[. -l\V nunaf hysbysu i chwi fy mod wedi cael fy llwyr iachau tiwy gytrjpryd Qainiue Bitters. Yr ocddvvn wedi myned bron yn rhy wan i gerddrd, !ic yr o",t,[ y clwyf at- fy mnLich yn mynod yn waeth bob dydd. Yr °ed^ meddy^nt) LL.nn JLI a'r cylchoodd am dori fy mraich ymaith er achub fy inywyd, oaa trwy gymecyd y Quinine Bitters yr ydwyf yn awr wedi gwella, ac yn gweithio bob dydd. Rhoddaf fy enw yn llawn, fel y gallo eraill gael man- ylion pellach oddiwrthyf os mynaut. Yr eiddoch yn barchus, GRIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddweyd fy mod wedi bod dair blynedd heb weithio ond ychydig. The following testimonial from a medical man may be read with interest:— THEALE, NEAR READING, 11th May, 1877. DEAR Sin,—I have examined your Quinine Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &c. I have frequently re- commend them with marked success.. (Signed) SAMUEL J. J. EIREBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A., (Lond). Un arall oddiwrth Mr. ROBERT GUY, Builder, 7, Cambrian St., Llanelli. SYR,—Mewn geiriau byr, dymunaf ddweyd fy mod wedi cael lleshad PAB- HAUS trwy gymeryd eich "Quinine Bitters." Rhyfedd yw eu heffaith. 131in- wyd fi beunydd gan boen anferthol yn fy rohcn, weithiau uwchben y llygaid, weithiau yn yr ochrau, a phryd arall yn curo fel morthwyl, fel ac yr oedd ofn arnaf ddilyn fy ngalwedigaeth ar ben ty. Poen yn fy hips a rhwng fy ysgwyddau, a gwendid mawr. Dim awydd na bias at fwyd ond ar brydiau anamserol. O'r diwedd cymerais eich Quinine Bitters," ac yr ydwyf wedi llwyr wellhau. Cyfrifir eich Bitters yn ddrud, ond gallaf yn awr ddweyd yn ddiofn mai dyma y moddion rhataf a'r goreu a gefais erioed. Gall net yn gydwybodol ddyoddef poen heb dreio hwn. BRYNlIUBD, SWANSEA, lIIai 9, 1877. SYR,—Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn caei ty miino gan beswch, ac yn fwy yn y capol nag yn un man arall. Cymerais ddwy botelaido Cod Liver Oil er cael Ileshad. Gwelais hysbysiad am eich Quinine Bitters, ac yn wir y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botelaid a brynais, ac oni b'ai ei fod mor uchel bris (ni ddywedaf er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn papyr am bills gwerth gini y box. Y mae eich Bitters chwi, Syr, yn anmhrisiadwy, canys gwell iechyd na golud." Yr eiddoch yn hoffus, ISAAC OWEN. 'I BTDDED HYSBYS I BA "WE, u ydy\r o,is:ui dotli yr iiou syitunau sydd yn y feddypiniaeth ho < meu PILLS: j (li). Y mac y pris nvn- ls..I ag y gall fod, oscymerir i ystyriaeth brin- der y Qipuiiie a'r rial 8;ijuri!i. (C). "(Jetlir gweithio beunydd fel firfer, heb nn anghyfleusdra, ac nid oe^peryg! anwyd, ond yn liylrach y suae yn atal aiiwvd. } LhUws-yn cryfhau y r/ian, neiCr aelod o'r corff sydd yn wanach ?&y ag->red i hnnlUm ac ajicchyd nac arferol, a dylid pid'tycyUa 0 B!LLS yn gicanhau y cyfansoddiad, ac yn ajion- (t). Nid yev Quinine Wine, na Tincture of Quinine, nac unrhyw gy- mysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond Oioilyrn Evani Quinine Bitters'" mevm potelau 2s. 9c., a 4s. 6c.; a'r enw GWILTM EVANS, PH.C., M.P.S. wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn, twyll a ffugiacl ydynt. j Gellir cymeryd Cod Liver Oil yn hwn. Gall plant o bob oedran ei gymeryd ond cymedroli y ddogn. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob SSa& dr wlad oddiwrth y perchenog—Mr. GWILYM EVANS, Pharmacist, Llanelly. D.S.—Oa na ellir cael y "Bitters" heb drafferth, ysgrifener at y perchenog. L G;VN B0S FFKRYLLVDD CYFIilFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH (jiVhym hvii/is, 1\G.S^ ALPPharmaceutical Chemist, Llanelly.