Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Rhydybont Grammar School LLANYBYTHER, CARMARTHEN. MASTER-REV. E. HARRIS. SUEJECTS:—English in all its Lr-attchOs Greek, Lritin, &c.; Geometry, Mensuration, Algebra, &c., &c. "Ptipils will be prepared, if required, for Profes- sional and College Examinations. Terms moder- ate. For particulars apply as above. "y CLUST A;R TAFOD." AEGEAFFIAD NEWrci). — Ddettddegfed I Fil.-Pris mewn rhwymiad cryf a hardd Is. Mewn amlen papyr, 60. Saith mil wedi eu. gwerthu. I'w cael gan yr awd-wr, Rev. Robert Evans, Troedyrhiw, Merthyr Tydfil. Pris Is. 6c., trwy'r post, Is. 74 c., GOFYNIADAU AR EFENGYL MATTHEW, Yn rhifo dros 8 mil y n fanwl ar bob adnod I'w gael gan yr Awdwr ond anfon stamps i'r cyfeiriad hwn—W. EDWARDS, Cwmbach, St. Clears, S. W. O.Y.- Ceir cynllun o'r Llyfr, a rhestr o'r cymeradwy- aethau iddo (yn thifo dros 80), ond anfon dau stamp ceiniog i'r un man Pris Is mewn Amlen, 2s mewn Llian, y 'I) T CRISTIONRHAGOROL YN NGHYDA PHREGETH AR Y FODRWY BRIODASOL, GAN -W-. SBOKBB. CYFIEITHIEDIG GAN Y PARCH. M. HOPKINS, WERN, ABERAFON Vw gael gan y Gyjieithydd. Y gioir yn erbyn ■ Mk 0 Iesu, na'd y byd," f f gamwaitk." (Bvtkiriol j) Cptnj A Oorsedd Cryfallwy Beirdd Ynys Brydain, A GYNTFELIB WBTH FRAINT A DEFOD BEIRDD Yn Llanrwst, Awst 1, 2, a 3, 1878. V CY&XADLEUAETH, Y DELYN DEIR-RHES GYMRDIG, AM BENCEEDDIAETH CERDD DANT, A gwobrwyon y Wir Anrbydeddus Arglwyddes Llanover, Cadeiriaeth Barddas, a phrif Orchest Lien, Awen, a Chan. Rhestr gyflawn o'r testyhau a'r telerau, pris 2c. Yr Alaw a'r Amrywiad rrDelyn, 2 £ c., i'w cael gan Q-wilym Cowlyd, Manrwat. Bhoddir Gradd ac TJrddas gwarantiedig yn Ngorsedd Beirdd i bob pmgeisydd teilwng-ac ni ellir braint, HAW1, a CHYFALLWY, namyn yn yr Orsedd hou. "Y Gytir YN EKBYS Y BYD." "Elw Bychan, a Gwerthiant Buan." Y MAE LEWIS J. DA VIES, DRAPER, &c, POST OFFICE, LLANUWCHLLYN, YN BRESENOL Yn arddangos Stoc helaeth a hollol newydd o DRAPERY GOODS. Heblaw llawer o bethau eraill, cynwysa y Stoc Newydd. Winceys o 2 Jc, y llath. Calico Gwyn Llydan 3c. y llath. Brown Hollands o 4c. y llath. Brethynau o 1/2 y llath. Hetiau Gwellt Gwynion a Duon, Flowers, Feath- Umbrellas o 1/- ac uchod. ers, Trimmings, Shawls, &o. Umbrellas Sidan i Ferched am brisiau isel iawn. Defnyddiau Dresses o 5io. y llath. -Lot o Corses da 1/- y par. Coleri Llian i Feibion 4c. yr un. Eto Campus 1/6, Scarfs, Braces, Handkerchiefs, Crysau Gwlaneni, Gwasgodau Llian am brisiau isel. Drawers, &c., &c. Hetiau meddal a chaled rhad iawn. Lot fawr o Ddilladau Readymade. Crysau brithion i feibion 1/3 yr un. Prints o 3c. y llath. GWEBTMR YR OLL AM BBISIA U KOLLOL JIJESYMOL. JOHN PARRY, Grocer and Provision Dealer, A MASNACHYDD YD A B L A W D » BALA A OHORWEH, Diolcha J. PARRY i'w gwsmeriaid lluosog yn Nwyrain Meirionydd am y gefnogaeth helaeth a dderbyniodd ganddynt hyd yma. Trwy lynu yn ffyddlawn wrth egwyddorion MASNACH DEG, hydera deilyngu parhad o'u cefnogaeth eto yn y dyfodol.. Cedwir stoc helaeth o Flodiau Pys a Ffa I Elawd Ceirch Had Llin Grawn India Ceirch | Manion a Bran Rice, &c., &c. Yn nghyda Nwyddau Grocery a Phrovisions o bob math, y rhai a werthir am y prisiau isaf sydd bosibl. Y MAE W ILL lAM R. DAV I IS S, .) £:n REGENT HOUSE, HIGH ST., BALA, Newydd ddychwelyd o Brif Farchnadoedd Lloegr, ac yn awr yn arddangos STOC YSBLENYDD 0 NWYDDAU DRAPERY CYFADDAS AT Y TYMOR PRESENOL YN CYNWYS Fancy Dresses, Prints, Hosanau, Ties, Collars, Cuffs, Menyg, Flowers, Ribbanau, Hetiau Felt a Gwellt i Feibion, Merched, a Phlant-oll o'r ffasiynau, diweddaraf, ac am y prisiau isaf sydd bosibl. I