Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

iPtiflilitSittt. <Mai 9, yn Swyddfa y Cofrestrydd, Porthmadog, Mr. H. frtiiry, Tremftdog, A Miss J. Parry, Penlan Bach, Pwllheli. Mai 18, yn Beulah, Buallt, gan y Parch. D. A. Griffiths, y gweinidog, Mr. E. Price, olwynwr, Trefau, a Miss J. Jones, Argoed-y ddau ger y lie uchod. Yr ydym yn edmygu cref- yddwyr fel yr uchod yn priodi yn eu lleoedd o addoliad, ac nid fel plantos y dyddiau hyn yn rhedeg tua swyddfa y cyf- reithiwr, fel pe b'ai ef wedi ordeinio priodas.—J. A. D. Jtotootetfratt. Mai 1. Mrs. Edwards, priod Mr. David Edwards, Nantcaeisaf, yn 82 mlwydd oed. 0 her- wydd ei bod yn un mor barod ei chymwynas, yr oedd yn un a fawr gerid gan ei holl gymydogion. Ar ol iechyd da hyd ei hoes, daeth angau ati, drwy fysedd ysol y cancer ar ochr ei ffroen, ym- ledoedd cyn y diwedd dros ei boch, ei llygaid, a'i thalcen. Cafodd gladdedigaeth barchus yn myn- went Capel Siloh, ger Llanfaircaereinion, y dydd Linn canlynol, lie yr hunai amryw oanwyliaid iddi yn flaenorol. Heddwch i'w llwch. Mai 8, Charles Hughes, Pensingrug, Cellan, yn 24 mlwydd oed, ar ol hir gystudd. Claddwyd ef y dydd Mawrth canlynol yn mynwent Cellan. Hebryngwyd ef gan dyrfa luosog.-T. R., Drovers. MARWOLAETH ACHLADDEDIGAETH MRS. WATKINS (FOXES, GYNT.) 'Tarawyd trigolion Llanfaircaereinion a'r am- igylchoedd, boreu dydd Sadwrn yr llegcyfisol, a •sydynrwydd a dychryn taranfollt, drwy glywed :am farwolaeth sydyn Mrs. Watkins. Yr oedd yn (ei chynefinol iechyd boreu dydd Llun, ac yn eynorthwyo yn nhy ei mab, Mr. Edwin Hughes, yn y Foxes Hotel. Ond tarawyd hi yn sydyn gan an,v' wyldeb. Cyrchwyd meddygon, a dywedwyd ei bod 112 dioddef oddiwrth "Congestion of the brains.1' ^?u mewn poenau dirdynol y dyddiau cyntaf] ond nid oedd yn alluog i ymgan gair y dyddiau olaf. Ychydig o obaith a ddaliwyd am ei hadferiad, o'r awr y daeth y meddyg i'w golwg, hyd y boreu yr rhodctodd angeu y diffoddydd ar ein holl obeithion. Yr oedd Mrs. Watkins yn un o'r personau mwyaf adnabyddus, caredig a da ar lawer ystyr, ag oedd yn yr holl wlad yma; a dyma y rhesymau yn ddiau iddi hi gael y cladd- edigaeth lluosocaf ag yr oedd neb yn cofio yn Eglwys Mair yn y lie. Yr oedd yr Eglwys yn ]jaWD)—gwelais yno dri gweiDidog Ymneillduol, dau offeiriad, prif foceddigion y gymydogaeth, holl fasnachwyr y dref, lluaws mawr o dlodion, a'r dagrau ar eu gruddiau, a'r rheswm o hyny yn dra gwybyddus i bawb. Darllenodd y Parch. D. O. Jones, Meifod, ran o'r Gair, a gweddiodd y Parch. T. J. Humphreys, wrth y ty, a gwnaed dau' eithriad yn y gwasanaeth vn yr Eglwys ac wrth lany bedd, sef canu emyn. Genedigol oedd Mrs. Watkins, o'r Cock, Llan- brynmair. Miss Thomas ydoedd y pryd hyny. Priododd a Mr. Hughes y Foxes Hotel, Llanfair, ac yn mhen blynyidau claddodd Mr. Hughes, a phriododd a Mr. Thomas Watkins, Llanfair. Yr oedd wedi retirio yn awr o'r Hotel, ac yn byw yn un o'r tai prydferthaf yn LJa ifair, wedi iddynt eu hunain ei adeiladu. Ondgyda bod pob plyfyn yn eile yn eu ty cysurus, wele notice to quit gan angeu, gan adael priod ac un plentyn bychan, heblaw ei phlant o'i gwr cyntaf, i alaru ar ei hoi, pan. nad oedd hiwedi cyrhaeddond 48 ml. oed. Yr oedd Mrs. Watkins wedi aelodi ei hun gyda y Wesleyaid er pan y daeth i Llanfair, ond yr oedd yn meddu parch diwywiant. i Robertses o Lanbrynmair er mwyn yr amser gynt. Teimla y Wesleyaid yn Llanfair golled fawr ar ei hoi. Yr oedd yn hynod haelfrydig at yr achos. Ar- ferai roi te i'r Ysgol Sul unwaith bob blwyddyn., Yr oedd yn rheolaidd yn myned allan i gasglu at y genadaeth gyda gwraig y gweinidog er's llawer o flynyddoedd ac nid oedd neb mwy eu ffyddlon- deb a'u llwyddiant yn casglu at y capel newydd bwriadedig na hi. Yr oedd holl Eglwyswyr y wlad yma, o'r offeiriad i lawr, yn rhoi eu haur yn haelionus iddi hi. Bydd yn chwith i ni ar ei hoi. Nodded Duw dros ei phriod a'i phlant. Huned hithau yn dawel byd ganiad yr udgorn.—GYFAILL. Jlai 15, Mrs. M. Edwards, Cambrian House, Llanwrtyd, yn 88 mI. oed. Claddwyd ei rhan farwol y Sadwrn camlynot wrth gapel Salim, claddfa ei theulti. Pregethwyd gan- y Parch Nicholas, Bontnewydd-ar-wyl. Gadawodd briod a 5 o blant mewn colled a galar. Cafodd hir hychdod; treuliodd ei Berth a'i chyfansoddiad ar ffurf y darfodedigaetli, hen elyn twyllodrus i laweroedd. Adwaenem hi er yn blentyn, a gallwn dyatio yn ddiweniaeth fod hanfodion ac elfenau gwraig rinweddol yn ddadblygedig yn ei chymeriad, megys doethineb. pwyll, sirioldeb, yn ddiabsen, yn ddarbodus dros ei theulu, gair da gan ei chydnabod, &c., a chan y gwirionedd ei hnn. Yr oedd yn aelod Bedyddwyr yn y lie. Der- byniodd garedigrwydd mawr gan gyfeillion y tu allan i'w thealu. Ni chollant eu gwobr. Amddiffyn dwyfol fyddo dros ei phlant a'i phriod. Mae hi uwch cyrhaedd saeth un gelyn mwy. Yn iachboedbellach i'r byd—anwadal, W'i wedi dychwelyd, I fldn oer f edd y ddaear fud A'r eifen iyw i'r eilfyd. J. ANTWN DAVIES Mai 14, yn 75 ml, oed, David Thomas. Station Terrace, Llanbedr. Adhabyddid ef yn gyflredin wrth yr enw Dafydd Glover. Bu farw ar.ol byr gystudd, a chafodd ei weddillion eu hebrwng gan dyrfa luosog y dydd Sadwrn oanlynol i Mai 10, yn Beuremouth, Mrs. Jones, mamaeth ffydpHawu a chydymaith yn nheulu y diweddar J. W. Harden, Yaw., Bamwr yn Llysoedd y Man-ddyledion am 40 ml. Mae ei fiyddlondeb a'i gonestrwydd wedi gadael coffadwriaeth dy- munol ar ei hoi. Yr oedd Mrs. Jones yn unig chwaer i Gwilym Gwenffrwd.

PENILLION

Advertising