Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

- TREM AR aWRS Y BYD.

CELL CYFBAITH Y CELT.

News
Cite
Share

CELL CYFBAITH Y CELT. MAE meddwon terfysglyd ar y ffordd fawr yn agored i gael eu dirywo i ddwy bunt a chostau, neu eu hanfon i garchar am saith niwrnod gyda llafur caled. Os gwrthoda pobl feddwon, neu rai cwerylgar adael tafarndy ar gais y tafarn- ydd, maent yn agored i ddirwy o ddwy bunt o chostau. Mae perchenogion anifeiliaid, megys, gwartheg ac asyuod, yn agored i ddirwy o bum' swllt, am bob anifail geir yn crwy" dro hyd y ffordd gyhoedd. Mae perchenogion cwn, yn agored i dalu y swm a farna ynadon yn briodol, am niweidiau a dderbyn defaid oddiwrth ymosodiadau eu cwn. Gall ynadon erchi i gwn peryglus gael eu dinystro. Os brothir plentyn gan gi, gall y tad neu y fam osod yr achos ger bron yr ynadon, y rhai a allant erchi iddo gael ei gaethiwo neu ddinystrio. Mae gan yr ynadon gymaint hawl yn awr a Barnydd Ilys f man-ddyledion, i benderfynu achosion cyd-rhwng meistri- gweision, ac egwyddor-weision. Gellir anfon unrhyw un a ymosoda drwy ddyrnodiau trymion ar fenyw neu blentyn dan bedair ar ddeg oed, i chwe' mis o garcbar, neu ei ddirwyo i £20. Gall tenant fferm saethu ysgyfarnogod ar ei dir ei hun, heb drwydded, os nad yw wedi rhoddi hawl i'w feistr tir, neu gall awdurdodi unrhyw un drwy dalu haner coron yn swyddfa ysgrifenydd yr ynadon. Mae tafarnydd a ganiata, i un aros yn ei dot, wedi amser cau, er iddo werthu y ddiod mewn amser priodol, yn agored i ddirwy. Os bydd i denant adael y ty yn gloedig, a gadael y gymydogaeth, gall y meddian- ydd gael meddiant o hono, drwy fyned i swyddfa yr ynadon.

ABERTAWY.

Advertising