Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

-.;JJ

tttlbhtban Qvttt 11 (ifll.

News
Cite
Share

tttlbhtban Qvttt 11 (ifll. YSDRYD MILWEOL EIN BRENHINES.— Yr oedd darllen yn y newyddiaduron y dyddiau o'r blaen am ein Grasusaf Fren- hines, a'i merch hynaf, Tywysoges goron- og urddasol Germani, a'i merch ieuangaf, y Dywysoges brydweddol Beatrice, yn myned gyda'r fath rwysg a glee i wer- syllfa Aldershot i adolygu nerth a threfn y sefydliad milwraidd yno, yn achos o ofid a galar i ganoedd o'r deiliaid yn yr adeg gynhyrfus yma, am eu bod yn ystyried rhodres trwstfawr y fath ryfelgarwch yn ddianrhydedd i'r goron, yn niweidiol i'r wladwriaeth, ac yn esiampl beryglus i lysoedd gwledydd eraill y byd. Yr ydym yn ystyried fod y fath ymddygiad o eiddo ei Mawrbydi yn dduwch ar ei benywaeth, yn ganer ar ei dynoliaeth, yn bla ar ei gwladgarweh, yn bylor o gylch ei llys, ac yn debyg o fodyn gvymwl ar ei choffadwr- iaeth tra y bydd dim adgofion am ei theyrnasiad. Bu clefyd "rhyfel ar y 'menydd" yn nychu rhai o'i hynafiaid brenhinol. Gobeithio y cedwir hi o gyr- haedd y fath glefyd. Poeth ac enbyd iawn ydyw ei gynddaredd. Hoffid yn fawr iddi allu sugno ychydig o olew balm tang- nefedd i'w chalon fel y feddyginiaeth fel- usaf a iachusaf i wrthweithio y fath fever ofnadwy. Pe buasai ein G-rasusaf Fren- hines a'i merched tywysogaidd, a'r Counts, a'r Countesses, a'r G-enerals, a'r Captains ribanawg oeddynt yn eu gosgorddlu yn rnyned i "CONGRESS HEDDWCH i wenu yn ymerodrol, er amlygu eu cymeradwy- aeth o egniadau y tangnefeddwyr i sefydlu heddwch a chydweithrediad dros y ddaear, buasai ein calonau yn gorfoleddu wrth ddarlleu a chlywed a meddwl a son am y fatn ddyngarwch heddychol; a buasai y coffadwriaeth am eu cariad a'u hewyllys da yn fendigedig yn oes oesoedd. Ond yn wir y mae darllen a meddwl am y draul a'r drafferth a gymerir yn awr yn Mhrydain a gwledydd eraill i gyfnerthu y sefydliadau rhyfel, yn achos o ddychryn a dyryswch ag ydynt yn esgor ar y niweid- iau mwyaf ofnadwy.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]