Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yr ydwf fi ao Jy ereill wedi gwneud arch- ^r w3^ wedi analyso wiliadmanwl-i niewn i ansawdd ~X GEORGE'S WF^ J/" George's PILE AND GRAVEL^y eich Peleni, ac vr ydym yn cael eu ^oTTT„» i j i j- 5 <r • • it "ILLS, ae yr wyf yn cael eu bod. yn gylansoddedig o'r cyffexnau TOTT 0 T) I lfT'f M '• /Uy^intoltyneraf. Yr wyf wedi eu def nyddio VA I lLll & UllA V ILL f/\bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau /yn heiaeth am flynyddau lawer mewn jj liyueuol. Nid oes ynddynt ddim o natur I private practice, a hyny gyd&Uwyddiemt il. T>1 T T <J I 1 ,W«% Rhoddknt esmwythad B Jn i rAI flL.I-.fc>, fetehudd. YE YDWTF O'B FABN ED I li mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y BOD YN FEDDYGINIAETH DRA GWERTH. V\ Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso j PAROTOIR Y PELENI UCHOD Y\ FAWR AT Y DOLURIAu HYNY AR GYFER I Vdweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu MEWN TRi 0 DDULLIAtJ Vy PA RAI Y MAENT WEDI § V\ eyffelyb fel meddyginiaeth tuag /t >\ A.» ft V, at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: \<9 EU HAMCAKU. £ ?// \fy GrffVei X^' & wium* No. 1-GEORGES PILE & GRAVEL PILLS. N^?oon, No. 2-GEORQE S GRAVEL PILLS. No. 3-GEORGES PILLS FOR THE PILES. GOCHELWCH DWYLLWYR. „ tt—777~77T !i GOCHELWCH DWYLLWYR. Mewn blyobau Is. l^c. a2s. 9o.yrun. » ■ ■ 1 Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRVVY YR HOLL PYD an(^ Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol. I 1 neb arall. C S)1 • "11).1, 'r' POEN YN Y-CEFN fCHWYDD YN Y TBflED f "¡' | VseflFUDER nY PEN | j) POEN YN Y LWYNAU "J. I! IgWYNT, BWftEW, COLIC, ill 'R |DWFRPOETHACATALIOLj g LUiVIBAGO,8GI^^ I f lHWYMEOD^J ■■■■■■■■ »JB g <i K <_> KOK'rt MR. GEORGE, »-k r-^ <> y"> A 7 C T Dkar 8ib' rhymkey. — _r r" I 1 i r d mv. t I K M V ill 1| I have much pleasure in bearing testimony to Deal" (Sir,—Your Pills take well here, great efficacy of your Pills for Piles and Gravel. I always TiT.i i • recommend them, with the greatest confidence to my cus- and m time I shall nave a large opening I )~J .T~ .C 1 tomurs as being superior to any other medicine in relieving J_ JL I I I IK—J m those troublesome and painful disorders, and am rarely for them.—Yours truly, disappointed even in most ohuUnale cases. n ATTrmW I remain, yours truly, Lr. U VY Hi iN, Chemist to the Boyal Family. y mae y peieni hyn yn Fcddygitliaeth FRANKLIN DIXON. 10 III -I -1 Ml w nil ■ M""» J. SICR, BUAN, A DIOGEL i'R "7. J PILES A'R GRAVEL, ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob aimer yn eu canlyn. megys:— .Ida)'71* am G»« POEN VN Y CEFN. YSGAFNDER VN Y PEN, DIFFYS Awvr SvR .1. V> llflnnrrTTiln TREULIAD, RHWYMEDD, LUYNGER MAN. DIFFYG Ail"" vrr/ GWELLHAD ANADL, POEN YN YR ARENAU A R LWYNAU, SURN, & In » EHYPEDDOL. —Bum YN vn YSTYMOG, POEN DfRFAWR YN Y COLUDDION, ^ymboeni gin'y Pile. »-r Gravel, yn nghyd »\ S yn glaf llawer o flynyddau r* GWAEW GWYNT, COLIC, TE MLAD O BWYSAU YN Y selni inawi ar rai amseran yudufewnol, amtua^V cran v Pilfii-iV (TT'IVPI "Rnifld CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, I deuddcg inlynudd, ac amy pump mis olaf cyn i mi Y o y 1 1Jbb a 1 uia,vel. DI<llu" <f A DWFR POETH, DWFR-ATALIAO, Y GWELEDIAD YN Rat.i gafael ar elch peleni chwi, yr weddwn wedi'fy A yr Oeddwn yn alluog i sefyll ar fy BWL AC ANEGLUR.SYCHDER A BLAS ANYMUNOLYN #/ llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oe<ld y fath boon nliTTA/i Wun V nnun n achn«pnt, i mi a'r GENAU, POEN YN Y BORDOWYDYDD, CHWYDOIANT I, gofldus yn fy ngholuddion, fy iighylla, a'm ysgyfaint, a I mnneu. g<m y poen tt au-IOieill 1 mi, ar ,l YN y TRAED AOi f poen mawr yn fymhen, ac yn leddwgan bendro, fel nas \| I ysgafilder yn fymlieu. Fe wnaeth Doctonaid 1 |! Kallwnamgyffredpethauyneulliwa'ullunpriodol; mewn 11 I; AlfprdHVP I Vevthvr p.i coreu i mi ac vr 1 RH09DANT ESMWYTHflO UMIOMOYRCHOL I gair yr oeddwn wedi fy Iwyr andwyo gan boen a selni, fel I 1 AL>euiaie a ^xeituyi eu goieu m f y I —-—— — — I nas gallwn gredu twl model i mi bytli wella; ond diolch 1 I li wyf wedi talu id-dynt bnnoedd lawer am hyny, I PERCHENOO, li Awdwr pobdatoni, apharchichwitiian. I Olid „i ddfrbyniai. fawr lie., oddhvrth u„ o I J. E. GEORGE, M.R.P.S., I horiynt. Prynais flvchaid O GEORGE'S V gaeth gydag egniaphtaer. Yr oeddynt yn fy ngwella § O'T» 110 J "r>»-R»« i li TT TH W A TN~ V braidd heb yn wybod i mi, gan y modd tawel ac esmwyth// V. PILES and Gra.Vj5l PILLS, a chymerais jj M 1 li w A. ± i\, V yr oeddy4 yn,gwelthre(\5 arifaf. j. ddau ddosrn O honytlt—vr ydwvf yn r* I A M nD r> A M Q W I R P" V Yr oedd fy nghyfansoddiad wedi myned mor £ V\ 7 7 7 uLAMUKtiArlonmC, V, oer a clilai, Olid drwy barhau i'w cymeryd, y ? !/(l aayn iflCJl. I V maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, BENJAMIN ED WARDS, { g)j X.ewvZd.iYd^ff^ yn ieU&n° °'^ ^CWHDABE, DAVIES^ OA Bala; Argraffwyd a^Chyho«d4wyd gan H, EYANS, Swyddfa'r n CroniclTogid St, Mai 24,1878.