Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ti THE READY-MADE CLOTHING MART ELDON HOUSE, DOLGELLAU. Bymuna WILLIAM DAVIES hysbysu ei fod yn bwriadu gwerthu Cotiau uchaf, Water-proof's, &c., gyda gostyngiad fel y canlyn, er mwyn clirio yr oil sydd yn weddill Mackintosh Coats, &c.,prisiau arferol—7/6, 9/6, 11/6. 12/6, 14/6, 18/6, 19/6, 25/6, 30/, gos- tyngwyd hwy i 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, 12/, 15/6, ] 6j6, 21/24/. Hefyd, Legings, &c., gyda gostyng- iacf cyfatebol. Papyr at Bapyro Tai o 2c. y pisyn i fyny. Goruchwyliwr lleol dros y Gwmniau canlynol:- Northern Fire & Life Insurance. Plate Glass Insurance. Horse & Carriage Insurance. Guarantee & Accident Insurance. The National Steam Ship Co. The Coupon Trading System, &c., &c., &c. CERDDORIAETH NEWYDD CYHOEDDEDIG GAN J. H. EVANS, & Co. Publishers, Sfc., Trefriw, nr. Conway. "BANER EIN GWLAD." (jân Newydd i tenor gan Dr. Joseph Parry, Aberystwyth. Pris 6e. ■ "Bydd drugarog wrthym ni." Anthem Newydd wedi ei threfnu i bedwar 114is, gan Dr. Joseph Parry. Solfa, 2c., Hen Nodiant, 6c. "Eisteddai Teithiwr Blin." Cyfansoddedig i Miss Maggie Jones, gan Mr. J.,H. Roberts (Pencerdd Gwynedd). Pris 6e. y I "Fiarwel y Morwr." fCyflwynedig i Mr. T. J. Hughes, gan Mr. J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd) Pris 6c. 1 "Deigryn ar fedd Mam." Pyflwynedig i Miss Cordelia Edwards, gan Mr. Hugh Owen, Talysarn. Pris 6e. "Y Bwthyn ar y Bryn." Cyfansoddedig i Miss Gwenfil Davies, gan Mr. B. D. Williams, R.A.M. Pris 6e. Ffarwel i Gymru." Cyfansoddedig i Miss Jenny Maldwyn, gan Mr. J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd). Pris 6e. I; .'Syr John Wynn." twdl Gadeiriol Eisteddfod Llanrwst, 1876, gan IETHIN JONES, at yr hon yr ychwanegwyd nifer mawr o draddodiadau dyddorol yn dwyn cysylltiad & hanesiaeth Nant Conwy a lleoedd eraill. Pris 6e. Dameg y Mefys." Can Glan Collen. Pris Ie. Y l]yfr goreu i'w ranu yn yr Ysgol Sabbathol. Yr Elw arferol i Lyfnoerthwyr. ANFONER AT Y CYHOEDDWYR—MESSRS. J. H. EVANS, & Co., PUBLISHERS, TREFRIW, NR. CONWAY. TYSTEB DERFEL. Yn unol a chais Ewyliysiwr Dd" yn y CELT am Ebrill 26, yr ydym gyda'r par- odrwydd mwyaf yn cydsynio i dderbyn unrhyw swm anfonir ini, a'u cydnabod yn y CELT Pawb sydd yn bwriadu cyfranu, bvdded iddynt wncud yn d 'iynidroi. J. PARRY, BALA. Iamehican organs t A HARMONIUMS. yi| R werth Organ Harmonium, Broad Reed, mewn Case Walnut hardd, pris i'5 15s. Newydd, nid ail law. American Organs, mewn cases Black Walnut, sunk panels, one row of Heeds & Knee Swell, 4!9. Eto 2 o stops Vox Humana (Fan) Forte, a Knee Swell, yn y case ardderchoeaf, pris JE10 10s. Mae y rhai uchod yn deilwng o sylw cerddorion yn Mac tit yn offurynan u'r gwncuth- uriad goreu. I'w cael oddiurth I.. E. FRANCIS, Music Seller, &c., Carno, Mont. W. WILLIAMS, IV w I 29, Castle Street, Swansea, 29, Watchmaker, Jeweller, Optician, &c. For Guinea Gold Wedding Rings. For 9 & 18 Karat Gold Keepers. For Good English Patent Levers. For Geneva & American Matches. For French, English, American & German Clocks. For Gold, Silver, & Jet Jewellery. Watches & Clocks of every discription cleaned 8s repaired on the premises or in the country. Jewellery & Optics repaired at very "moderates charges. GYMRY! DEWCH AT Y CYMRO. FARMER S MANURES, SOLD WITH A GUARANTEE OF ANALYSIS CHEMICAL Gf TT -A. 3ST O S Unsurpassed in fertilizing value by any other Guano. Coiitrasted with Peruvian and other ruw Guanos have Phosphates ueady all Soluble; Ammonia Fixed; Quality both Uniform and Guaranteed. They are further prepared in three varieties (styled 'A,' 'B,' and 'C,') furnishing complete Manures in themselves without expense, or inconvenience, of admixture, for all Cerals, Grass, Potatoes, Mangolds, Hops, Top Dressing, &c. Bone Manures for Turnips, &c. SITPBRPELOSPHATES, 25 per cent to 40 per cent Soluble. Full particulars on application to the Local Agents, or to the Manufacturers, THOMAS FAR MER & CO., ESTABLISHED 1778 (AS CHEMICAL MANUFACTURERS). Offices—Dunster House, Mark Lane, E.C.I T nrcnn-w Works-Hall's Wharff, Victoria Dock, EJLUJNJJOW- 1 Agent- J.v.r R IE3 D W X 35T W I XJ- H I A :M: S Manchester House, BALA. R. E. EDWARDST SURGEON DENTIST, FFESTINIOG, Bydd Mr. E. yn ymweled a Dolgellau o naw y boreu hyd ddau y prydnawn, y cyntaf a'r trydydd Sadwrn yn mhob mis, yn nhy Mr. William Davies, Ready Made Clothing Mart; Purtmadog, bob dydd Gwener, Jnnhy Mr. John Jones, Temperance (gyferbyn a'r Farch- nadfa); Llanberis, bob dydd Mawrth cyntaf ar ol y cyfrif, yn nhy Mr, Ishmael Davies, Draper. D.8.— Y mae Mr. Edwards yn Gymro. — WILLIAM EVANS, HOUSE FURNISHER, SPRINGFIELD STREET, DOLGELLAU, a TEGID STREET, BALA, Hysbysu trigolion y lleoedd uchod a'r amgylchoedd, ei fod yn parliau i gadw cyflawndero bob math o Ddodrefn o wahanol brisiau a gwneuth- uriad, yn y ddau gyfeiriad a nodwyd, y rhai a werthir am brisiau i rhesymol, a derbynir taliadau yn wythnosol neu fisol er hwylusdod i'r prynwr. Wele restr o rai pethau-Glasses o 6c i X6 10 Bedsteads o 16s. i fvny CMir Beds o lis i fyny; Chest of Drawers o 28s i fyny; Byrddau o 5s i fyny. Side Boards Drawing room Suits, Watnots, Windsor Chairs, Cane-bottom chairs, Marble-tr^p Stand' 3' Easy Chairs, Sofas, Couches, Patent Comoees, Trunks, Plyf, Gilt Mouldings 0 waha' 10i fathau, Brushes, Glue, French Polish, Baskets, Mats, &c. ^WYDDFA?R "CELT." BI.-i-LA,. Dymuna H. EVANS hysbysn y cyhoedd ei fod wedi earAgU e\ fel y gall wneud pob math o argraffwaith yn rhad a chyflym, ac yn y modd goreu. Anfonir estimates am Lyfrau i Awd^ #yT nen Qy koe(ii_ wyr, a sicrheir y bydd y prisiau mor rhated ag unrb yw Ie yn Ilym-ru. LLYFRAU YR YSGOL SABFJATHOL Y Wyddor Gymreig ar Gerdyn Glas Cryf, p1 ,is 4ic y 2 Y Llyfr Cyntaf i ddvsgu Sillebu, pris 9c. y dwskL Rhan Gyntaf i ddysgu Sillebu a Darllen Oymraeg,' pris 1/0 y dwsin. Y mae kwa yn gymwys i'r dosbartli cya i' w Testa- mentau. ..i;. <