Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

caVININE BIOTESS. Ab^Mtto'r corff yn graddol ddod Yr adeg hon mor fawr yw'r fraint .Ye thydd o rwymau"r,Ielyd, « -j& 1 lu o weiniaid tvner, dwymyn yn ymgiho n l&n (^^7- Gael rhyw feddyglyn maethlawn iawo Qui ach tel dim ond gwendid, 0I gynorthwyo amser; V# diywed pawb yn lion eu llais Y QUININE BITTERS ydyw hwn, m dim ond eisieu amser Gwna lea yn mhob afiechyd, Sel*A dyn yn ol i'w le, Ac er llwyr adfer cnawd a nerth •JijPiltel llawn ag arfer." qAl o Y mae'n gynorthwy hyfryd. PEOFIADOti ff PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD ♦V TRWY GYMERYD &i%m' (^utttme fitter#, nm Unstable "Ionic V Fiddyginiaeth. oreu a ddychymygwyd ac a, ddyfeisiwyd ef Cryfhau y Oyfansoddiad a Phuro y Gwaed. T BM@ 9 Bitters hyn yn hollol lysieuol, ac yn cynwya chwerw-lysiau a melys-lysiau, wedi eu haddas gymysgu, sef Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Dandelion, Gentian Hoot;, &c. Mewn gair y mae bron bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad difethiant at y doluriau canlynol:— 1. Gheendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau canlynol:—Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, chwyau, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn duisyrawyth i'r wyneb, llewygon, teimlad o bwysau. ar y chest, poen ar y chest," poen rhtmg yr ysgwyddau, diffyg anadl,^AZ<?y«j, y gwaed-yn tori, peswch, a thueddiad at y darfodedigaeth (decline) 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ac yn boeLb, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, ac ysgafnder yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaerl, y maent yn hynod 0 effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyffdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth, a phob math 0 cldistemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethau pwysig yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyboeddir yehvdig ya unig o'r Iluaws. Gellir cael pob hysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Os bydd rbywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. YUiae gan y QUININE BITTERS un gymeradwyaetlx anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau, trwy eu rhoddi i'w eleifion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u eyfferi meddyginiaethol eu hunain. TANYflEisutJ, FFESTINIOG, June 7,1877. yn gweithio bob dydd. Rhoddaf fy enw ynllawn, fel y gallo eraill gael man- AJrwm Sto,—Mae yn bleser mawr genyf gael y fraint 0 anfon hyn ätoch, ylion pellach oddiwrthyf os mynant. Yr eiddoch yn barchus, fel y caffoch chwi a phawb eraill wybod betb mae eicb Quinine Bitters yn ei > GRIFFITH WILLIAMS, wneutbur yn Ngogledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y Dylaswn ddweyd fy mod wedi bod dair blynedd beb weithio ond ychydig. iluaws penonan eydd wedi cael eu gwellbau trwy y gymysgedd arddercbog _,7 hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddocb i mi anfon am ddwy botelaid, The following testimonial from a medical man may be read with interest:— an i ini iVr Hill i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn ihslgorol. Mentraf THEALE, NEAB REAWNO, 11th May, 1877. ddweyd nad oes dim, i'e, sylweh, dim, wedi dod i'r goleu eto gan neb un dyn -nffXR Stt? _T Tiovo OT' „ byw, i'w gymharu a'r Quinine Bitters tuag at ddiftyg treuliad, iselder ysbryd, au;te free fr' 11 minp J ?♦ 1/i^I I n, them to be fainting fits, natur curiad y galon, poen yn yrbebr a rbwng yr ysgwyddau, a Serv efficacious in nnmpronH inBtonM tw t add that they have been pboenau yn y pen. Gallaf sicrbau fod yr oil o'r doluriau ucbod wedi eu haViC°m? llwyr wellhau oddiar. amryw yn yr ardal. bon trwy gymeryd un botelaid 4s. 6c. COmmend tbem with marked success, 10n' frequently re- (Signed) SAMUEL J. J. KIRKBY, M.K.C.S. (Eng.), and L.S.A., (Loud). cjflawn. FCADAOAYNDRAA.OL.HE^^ vnxiAMS |M. tUv). „ p» «»»» Mr. BOBBEI GOY, 7, Camiritn St., Llan.lH. PANTYCSUG CONWIL-TN-ELVET Mai 30 1877 SITE,-Mewn geinau byr, dymunaf ddweyd fy mod wedi cael lleshad PAB- XANTYCSUG, LOXWIL IN &LVET, ou, iu/7. HAUS trwy gymeryd eich "Quinine Bitters." Rhyfedd yw eu heffaitb. Blin- ANWYI, SVB —Er clod i cbwi a lies i ganoedd, dymunaf eicb bysbysu fod wyd fi beunydd gan boen anferthol yn fy mben, weitbiau uwebben y llygaid, eich meddyginiaeth ardderchog wedi bod yn hynod Iwyddianus yn mhob weitbiau yn yr ocbrau, a pbryd arall yn curo fel morthwyl, fel acyroeddofn ease, ac yr wyf fi wedi. ei gymera.dwyo, Gwelir yn eglur mewn amser byr arnaf ddilyn fy ngalwedigaeth ar ben ty. Poen yn fy hips a rhwng fy bod eich dyfeisiad yn dda, sef "cryfhau ac nid gwanbau y cyfansoddiad." ysgwyddau, a gwendid mawr. Dim awydd na bIas at fwyd ond ar brydiau Nid ydwyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at wendidau y anamserol. O'r diwedd cymerais eich "Quinine Bitters," ac yr ydwyf wedi nerves a'r gewynion, curiadau y galon, gwabanol boenau trwy nerves y pen, llwyr wellhau. Cyfrifir eich "Bitters yn ddrud, ond gallaf yn awr ddweyd sef neuralgia, tic doloreux, <&c.; anhwylderau y cylla, yr afu, a'r arenau, ao yn ddiofn mai dyma y moddion rbataf a'r goreu a gefais erioed. Gall nei yn uwchJaw pob peth, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genyf gydwybodo 1 ddyoddef poen heb dreio hwn. fod cywreinrwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor' belled. Yr eiddoch, &c.. BBTHHTOBSP, SWANSEA, Mai 9, 1877. Mr. GWIMM E VAK3. j T. DAYIES. SYB,—Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn caeliy miino gan besweb, ac yn Cia9 Ta gyfaaaas x Want yn tyfa, ac hefyd i'r rbyw fenywaidd. fwy yn y oapel nag yn un man arall. Cymerais ddwy botelaid o Cod Liver OLD GLOBE, NEW DOCK, LLANELLY, Mai 24,1876. 0il er c|-el ?le^^ Gwelais bysbyaiad am eich Quinine Bitters, ac yn wir y c' Tl „ mae wedi ei ghno i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i un Aswxl feTK,-Dymmiat hysbysu i chwi fy mod wedi cael fy llwyr iachau man. Un botelaid a brynais, ac oni b'ai ei fod mor uchel bris (ni ddvwedal trwy g,puer> u eicdi Qtumiie Bitters. Yr oeddwn wedi myned bron yn rhy wan er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn papvr l geia>ka, ao yr oedd y clwyt ar fy mraich yn myned yn waieth bob dydd. Yr am bills gwerth gini y box. Y mae eicb Bitters chwi, Syr. yn anmhriBiadwy, oeda iucuuygr.n Hane.Ji a r cylclioedd am don fy raraicb ymaitb er achub fy canys gwell iecbyd na golud." Yr eiddoch yn hoffus. mywyvi, ouu trwy gymeryd y Quinine Bitters yr ydwyf yn awr wedi gwella, ac ISAAC OWEN BTDDED HYSBYS I (A). ^Nid ydyw bosibl dodi yr boll eyffuriau sydd yn y feddyginiaetb mysgedd arall o eiddo y Druggist ei hm, ond « Gwilym Evans' Quinine "ILL;3' • i n » i Bitters" mewn potelau 2s. 9c., aAs. 6c.; a'r enw "GWILTM EVANS, PH.C.. v nniT P«S m°r 1Sn ag y s 0sc^merir 1 ystynaetb brin- M.P.S. wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn. twyllo, U ^,lnc a i fugiad ydynt. i, » (C). Gellir sfweitbjo beunydd fel arfer, heb un anghyfleusdra, ac nid oe. perygl an vfeyd, oud yn hytvach y mae yn atal anwyd.^ Gellir cymeryd Cod Liver Oil yn hwn. -Gail nbut 0 bob oedran ei J "/1 ■■i ctyj"r:u. y ^ian) neur aelod o r corff sydd yn gymeryd ond cymedroli y ddogn. SS ZrJnYhn ag 1 heintia" ai: qftcchyd vac arferol. a dylid Ax werth yn mhob tref, neu yn direct i bob mm wlad oddiwrth y vdduf fcl7l ° pl gWa'lhaU y ac yn aflon- perchenog-Mr. GWILYM Ef ANS, PharmaSTSanelly. 7 f F) a1" n, • T r- ,D.S.—Os na ellir cael ▼ "Bitters" heb drafferth, yserifener at v (■ay. yio Quiiitne JJi/ie} na Tincture of Quinine, nac unrtiyw gy- perchenog. utu mauwui, «» y CAEL GANBOBFFEHYLLYDD CYFUIFOLT NEU YN xjniongyrchol OBDIWBTH Afr.- Gmfym Evans, F.G.S., Pharmaceutical Chemist) Llanelly. a-rmaceuti