Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

41 jab all gan 12 6al

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

HIIYDDID Y PAB.—Tra y mae yn rhes- ymu yn daer ac yn dyner a llywodraeth Lloegr a Germani am fwy o ryddid cref- yddol i'w ofteiriaid a'i eglwys o fewn eu tiriogaethau, y mae wedi rhoddi gorchym- yn i lywodraeth Spaen i arfer ei holl ddy- lanwad i erlid oddi yno bob, Cenadwr Protestanaidd. Y mae yn hyf-gyhoeddi y bydd iddo esgymuno pob un a rydcllecy neu luniaeth i unrhyw Genadwr neu efengylwr Protestanaidd; ac hefyd i es- gymuno pob un a roddo unrhyw gymorth i werthwr unrhyw Draethodau Protes- tanaidd. Y mae wedi gorchymyn am i'r deddfau hyn gael eu cyhoeddi yn mhob EglwysBlwyfol yn Spaen; ac y mae wedi ZD ysgrifenu a'i law ei hun, at y brenin 0 newydd Alfonso, i erfyn arno arfer ei holl ddylanwad i osod ei holl ddeddfau Rhuf- einig mewn grym. Gan fod llywodraeth- au Lloegr a Germani mor gynes eu sel, ac mor uchel eu profFes am ryddid a theg- wch gwladol a chrefyddol, .dylent ddanod i'r Pab sanctaiud ei anhegwch creulon a phaganaidd; a dylent ddangos iddo y dy- lai ef roddi yr un rliyddid i'r Protestan- iaid yn Spaen ag y mae am hawlio i'r Pabyddion yn Lloegr a Germaiii: a bydd llywodraeth Lloegr yn feddal anheilwng o'i henw, os na bydd iddi wasgu ar ei santeiddrwydd am hyny o iawnder a thegweh.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]