Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

1 fir'" ^criisriisrEJ BITTEHS. KjMgpto'r corff yn graddol ddod 'Yr adeg hon mor fawr yw'r fraint ^Pjt-rtiydd o rwymait'r clefyd, I lu o weiniaid tvner, 1 fllymyn yn ymgilio'nlau V 4 }$^ Gael rhyw feddyglyn maethlawn iawn Ohm adael dim ond gwendid, ° Its; I gynorthwyo amser; W<» ddy Wed pawb yn lion eu llaia QUININE BLTTEIIS ydyw hwn, "^Plldim ond eisieu amser Own a les yn mhob afiechyd,- dyn yn ol i'w le, Ac er llwyr adfer cnawd a nerth li'tpF llawn ag arfer." Y mae'n gynorthwy hyfryd. |-cr • PROl'lADOif. I I ■■■'■■'■ '■■-■ 'V, PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD < P F R S. TBWY, GYMEITTD Y>' J F\J (Stoilgm €bmi0 (|nminc fitters, "next Vegetable Ionic. ;r :.1 Fiddyginiaeth oreu a ddyohymygwyd ac a ddyfeisiwyd er Oryfhau y Cyfansoddiad a Phuro y Gwaed. T fflfif y Bitters hyn yn hollol lysicuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melys-lyaiau, wedi eu haddas gymysgu, sef Quinine, Sarsaparillo, Saffron, Lavender, Burdock, Dandelion, Gentian Root, &c. Mewn gair y mae bron bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac ymaent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad difethiant at- y doluriau can] yn ol 1. Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau canIynol ;Ji3elder ysbryd, nervousness, curiad y galan, chwysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn duisymwyth i'r wyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chettt poen rhWBg yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, pesweh, a thueddiad at y darfodedigaeth (decline.) 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ac yn boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyfay yn achosi y clefyd melyn, poen yn groes i'r llygnid, ac ysgafnder yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyffdra y cymalau, y. croen yn bigog ac anesmwyth, a phob math o d'distemper yji y gwaed. Y mae tystiolaethau pwysig yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyboeddir ychydig yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob bysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Os bydd rbywun yn ambeu gwirionedd y eanlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. Ymae gan y QUININE BITTERS un gymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd. yn cydnabod eu heffeithiau, trwy eu rhoddi i'w eleifion (patients), pan yn fynyeh y methant gyda'u eyfferi meddyginiaethol eu hunain. TANTGEISIAU,-FFESTINIOG, Jam 7, 1877. ANWYL SIB,—Mae yn bleser mawr genyl gael y fraint o anfon hyn atoch, fel y caffoch chwi a phawb eraill wybod beth mae eich Quinine Bitters yn ei .imeuthur yn Ngogledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwan y lluaws peraonau sydd wedi cael eu gwellhau trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un i mi a'r Hall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddweyd nad oes diw, ie, sylwch, dim wedi dod i'r goleu eto gan neb un dyn b-yw, i'w gymharu â'r Quinine Bitters tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. Giillaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu Hwyr wellhau oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. fio. .o'r Quinine Bitters. Taer gymhellaf bawb sydd mewn pryder am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd ddyngarol oddiwrth un a gafodd wellhad cyflawn. "St eiddoch yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (GM-as y Lleiv). F f>! PANTYCECG, CONWIL-IN-ELVET, Mai S&, 1877. ANWTI. Sfcra,—-Er clod i chwi a lleg* i ganoedd, dymuhaf eich hysbysu fod eich meddyginineth arddcrcliog wedi bod yn hynod lwyddianus yn mhob case, acyr wyf fi wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr bod ericb dyfeisiad, yn dda, sef "cry fban ae nid gwanhau y cyfansoddiad." Nid ydwyf erioed wedi gweled un moddion¡nl'r effeithiol at wendidau y Verves a'r. gfwyaiou, puriadau y'galon, gwahanol bo.onau trwy nerveS. y pen, 6d:' neuralgia, tic. dolorsux, ({-c.; anhwylderau y cylla, yr afu, a'r arenau, ac uwchlaw pob peth, isclder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae va dtla genyf fod cywroiinwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithiq mor" belled. Yr eiddocJi, &c., Mr. fY3I EVA: T. DAVIES. D.S. Y mae yu hynod gyfaddas i blantyn tyfu, ac hefyd i'r rhyw fenywaidd. .Y OLD GLOBE, NEW DOOK, LLANEJLLY, Mai 2'4, 1876. AKWYI. Srn»—ljymunaf liysbysu i chwi fy mad wedi cael fy llwyr iachau trwy gymorvd eji 11 Quinine Eitters. Yr oeddvvn wedi myned bron yn rby wan wari J- uerddi'd. "c .)' o-uld y clwyf ar fy nu-aich yn mynod yn waeth bob dydd. Yr (It-dd rNeddy *nr\ Ll iiifi.li a'r cylchoodd am dori fy mraieh ymaith er aehub fy Viywy.i, old trwy gymeryd y Quliune Bitters yr ydwyf yn awr wedi gwella, ac yn gweithio bob dydd. Rhoddaf fy enw yn llawn, fel y gallo eraill gael man- ylion pellach oddiwrthyf os mynant. Yr eiddoch yn barchus, GRIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddweyd fy mod wedi bod dair blynedd heb weithio ondychydig. The following testimonial from a medical man maybe read with interest— THEALB, NEAR READING, 11th May, 1877. thilAR SIB,—I have exatmined your Quinine Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general-debility, atonic indigestion, &c. I have frequently re- commend them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRKBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A., (Lond). Un arall oddiwrth Mr. RODERT GUY, Builder, 7, Cambrian St., Elanelli. SYR, Mewn geiriau byr, dymunaf ddweyd fy mod wedi cael lleshad PAR- nAus'trwy gymeryd cieli Quinine Pitters." Rhyfedd yw eu lieffaith. Blin- wydfi beunydli gan boen anferthol yu fy mhen, weithiau u wchben y llygaid, weithiau yn yr ochrau, a pbryd arall yn curo fel morthwyl, fel ac yr'oedd ofn arnaf ddilyn fy ngalwedigaeth ar b?n ty. Poen yn fy hips a rhwng fy ysgwyddau, a gwendid mawr. Dim awydd na bias at fwyd ond ar brydiau anamserol. O'r diwedd cymerais eich Quinine Bitters," ac yr ydwyf wedi llwyr wellhau. Cyfrifir eich Bitters yn ddrud, ond gallaf yn awr ddweyd yn ddiofn mai dymaiy moddion rhataf a'r goreu a gefais erioed. Gall net yn gydwybodol ddyoddef poen heb dreio hwn. ■/ [ BRYNIIUBXD, SWANSEA, Mai 9, 1877. SYR,-Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn caei ry miino gan besweh, ac yn fwy yn y capol nag yn un man arall. Cymerais ddwy botelaid o Cod Liver Oil er caellleshud. Gwelais hysbysiad am eich Quinine Bitters, ac yn wir y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botelaid a brynais, ac oni b'ai ei fod mor uchel bris (ni ddywedaf er hyny ei fod yn ddrud), buaswh yn prynu un arall. Gwelais mewn papyr am bills gwerth gini y box. Y mae eicli Bitters chwi, Syr, yn anmhrisiadwy, canys gwell iechyd na golud." Yr eiddoch yn hoffus, ISAAC OWEN. BYTIDED HYSBYS I BA-WB, (^vj. iN Kt ydyw bl dodi yr hot! jryffariau sydd yn y feddyginiaeth in)n fne* ii i*i i.r.s. ■ (H^. Y r>i!H> y prrs mor us?] ag y gall fod, oscymerir i ystyriaetli brin- y'Q'l-nire :t> S irs;;p irilln. W). T » witliio bcuJlydJ fel arfer, lieb tin anghyfleusdra, ac nid °er.m'*V?' ;w,'y:1, "ild yn bytr-ich y njao yn atal auwyd. (P). 7 ."M. y yn t-i'f/ltiii J/ rlian, neiCr MeM oV corf svdd yn vniaach acjeliy ynj::y ag.ircd i /leinliuu ac ajicchyd nacarferol. a dy'lid Cydduy ifVa >MLu 0 BIU'S <JKMkau y cyfansoddiad, ac yn ajion- !/dd /1 ,lJ c/f! dJ. ( 1:). Quinine 1! me, na Tincture of Q<>.inine, nnc unrhino c/v- 'MtMidijl *• f J rJ mmgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond Givilyni Evans' QuMne Eitters" meim potelau 2s. 9c., a 4s. 6c.; a r enw" GWILTM EVANS, PH. C., M.P.S. wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn. twyll a ffugiacl ydynt. Gellir cymeryd Cod Liver Oil yn hwn. Gall plant o bob oedran ei gymeryd ond cymedroli y ddogn. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob iustt or wlad oddiwrth y perchenog-Mr. GWILYM EYANS, Pharmacist, Llanelly. { D.S.—Os na ellir cael j "Eitters" heb drafferth, ysgrifener at v perchenog. • ° J "j va vV CAEL CAN BOB FFJ';I{Y.LIJY1Jf) CYJTRIFOL, NEU YN >iUNIDKGYR€IIOL ODDIWRTH Aff. Gtvilym Evans, E.G.S., M.P.S., PharMaceutical Chemist, Llanelly.