Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

MERTHYR TYDFIL.

News
Cite
Share

MERTHYR TYDFIL. GA1R AT "SARNGAN." Gwtn ddywedodd "Sarnglm" yn y CELT Mai 3, "fod Mertbvr wrtti un aelod Seneddol, er fod 3-no ddan mewn enw;" ond y mac ein cyfaill yn camsynied pan y dywed fod ycbydig bersonau a nlwjint. en hunaiu yn Bwyllgor Angllydffurfiol wedi clewis aelod yu barod yn lie Ilr. Fotliergill." Mae yr ycllydig bersonau" y cyfeiria ef atynt, sef y PwyllK"r Anghydffurfiol yn Metbyr, Aber- dave, a Dowlais, yn rliifo canoedd; boed hysbys i Sarngan" mai dyma y Pwyllgor fn yn cyn- llnnio ac yn gweifhio mot egniol a llwyddianus yn etboliad Mr. Henry Richard a r cwbl mae y Pwyllgor yma wedi wneud mewn pertliynas i'r aelod arall yw,—penderfynu yn unfrydol ar fon- cddwr sydd bollol gymwys, ac befyd sydd yn sicr o fod yn dderliyniol gan yr etbolwyr yn "g ffredinol, a plian ddaw yr adeg i ethol aelod arall yn lie Mr. Fotliergill, bydd y Pwyllgor yma yn nglyn a'r "bobl sydd yn awr yn meddu y g.-dlu i anion aelod i'r Senedd," yu sicr o ddydJ- wflyd y bonrddwr imnw gyda mwyafrif mawr. rill oes angen i "Sarngan" ofni y bydd i sedd Mr. H. Richard gael ei pheryglu o gwbl—bydd Mr. Richard a'r bmeddwr arall yn bollol ddyogel yu nwylaw y I'w'yllgor. liwn a'r I bol,l sydd yn nwr yn meddu y gallu i anfon aelod i'r Senedd" (chwedl yntau). Maddened "Sarngan" i llli am ei alw to order ar y mater bwn, credaf mai wedi cael ei gnmnnvain a'i gambyfforddi y mae, ac nad ydyw cto wedi deall nertb a dylanwad yr organization" yma o AnghydiJurl'wyr y Fwr- dtisdref o bob enwad. BIYIIDD IECHYD. Cyfarfu y Bwrdd dydd Mercher diweddaf, pryd y bu amryw betbau dan sylw, ac yn mhlith petbau eraill daeth "commissions" Mr. Havard, Accountant y Bwrdd, dan sylw. Teimlai rbai o aelodau y Bwrdd, y rbai byny o lionynt sydd yu gofalu ycbydig am gynildeb. a pba fodd y gwerir arian y trethdahvyr, fod y swyddog ueliod yn cael digon o gyfl-.g sef £ 280 y flwyddyn, heb gael dim yu ychwaneg drwy gael "commission" am ran o'r liyn a werthid o gynyrcli y "Sewage Farm." Yr oedd y pwnc wedi ei ymddiried i'r Finance Committee," felly nidllaeth yn ei wahanol agweddiou gerbron yr holl Fwrdd. Cafwyd allan wrtb cbwrlio y mater gan y "Fin- ance Committee" fod "commission" Mr. Havard am y ihvyddyn ddiweddaf yn £ 30, a phenderfyn- asant awgryrnu i'r Bwrdd mai gweIl fuasai dileu "commissions" Mr. Havard a chodi ei gyflog- o £280 i £1300 y flwyddyn; darfu i fwyafrif o'r Bwrdd ddcrbyn y "recomendalion yna o eiddo y "Finance Committee," ac felly dyma swyddog, ac yr oedd y dref yn teimlo ei fod yn cael gormod o gyflog o'r blaen, yn cael codiad o £ 20. Y BWRDD YSGOL. Cyfarfu y Bwrdd yma ddydd Gwtrner diweddaf, pryd yr oedd yn bresenol Mr. G. T. Clark (cadeir- yd'd), y Parcbn. N. R Williams T. Rees, J. M. Bowcn, a Mri. W. L. Daniel, W. Harries, W. Bell, W. Smytb, E. Clay, T. Williams, a L. J. Davies. Dygodd Ilr. L. J. Davids ei gynygiad yn mlaen, yr hwn a alwai ef yn Shortcomings of tbe Board." Darlknodd bapyr maiib, paun oedd yn cynwy-s lluaws o gyhuddiadau yn erbyn aelodau gwahanol bwyllgorau y Bwrdd. Con- demniodd holl weitbredia lau y Bwrdd presenol a'r rhai blaenorol; darfu i'r Cadeirydd. Mr. W. Smytb, Mr. W. Harries, a'r Parcb. T. Rees, gyf- arfod y cyhuddiadau mewn modd meistrolgar iawn. Ni wnaeth Mr. Davies yr un cynygiad o JCwbl; nis gwn pa amcan oedd yn feddwl pyr- haedd wrtb y "displ-iy" yma, os nnd dnngos ei bun. myii rbai dyni-on ddangog m iinuatn yn V1 rl 1 I CY5UNFA ASNIBYKWYll ME RTHYU. Owelaf yr wythnog yma ar furian y dref hys- bysiadau am Gymanfa Annibynwyr Mertbyr, yr lion a gynelir Meliefin laf, 2il, a'r 3ydd. Y mae deuddeg o weinidogion wedi addaw bod yn bres- enol, a gobeithio na rwystrir yr un o honynt mewn un-modd rljag dyfod, ac y bydd i "Arglwydd Dduw i.yddinocdd Israel" ddyfod gyda'i weision, fel' ac y I ydd i brcgctbiad yr efengyl ar yr Ar.blysur bwn fod yn foddion yn llaw Duw i dtlwyn lluaws o entitUau yn aclnewyddol at y iiwaredwr. Gohebydd. HEBRON, CERYGCADARN, Cynaliodd yr Y l'igol Sabbathol psrtbynol i'r Ile uchod ei chylchwylflynyddol eleni ar Hun y Pasc. Cafodd Ysgol Gwenddwr wahoddiad i uno; hefyd, hwy gawsant dderbyniad croes- awus, yn mhob ystyr. Ar wyneb y capel yr oedd yr arwyddair, "Welcome to the Gwen- ddwr Sabbath School." Cyfarfu y ddwy Ys- gol yn Nglierigoadani am 1 o'r gloch. Yna cychwynasant yn un dorf i lawr i Erwood; Human (Baner) aulderchog yn cael ei gario yn y blaen, gan bed war, a'r arwyddair (Motto) a-no, "Success to the Pabbath School." Y doif i gyd yn cann "Let the hills resound," yn cael eu harwain gan Mr. D. W. Jones, North House. Cyihaeddasant yn ol erbyn 3, yna dechreuwyd yr oedfa yn union, pryd y cymel wyd y rhaii flaenaf mewn adrodd. a chanu gan Ysgol Gwenddwr. Adroddasant amryw ranau o'r Beibl, yn cael eu holi gan y Parch. D. M. Davies. Darfu i'r ddwy Ysgol uno i ganu amryw o ddnau cynulleidfaol allan o ]yfr Stephen, a Jones. Ar ol terfynu yr oedfa, cychwynasant i'r "Fir Tree Inn," 'am nad oedd ile arall mor gyfleus), lie oedd digon o do a ba'a brilh, wtdi ei barotoi i'r plant, ac i bawb a bertbynai i'r Ysgolion. Wedi mwynhau y trugareddau, awd yn ol i'r capel; yna dechrevnvyl trwy ganu y dûn "Hursely," ar y geiriau "Cysegiwn flaenfFrwyth ddydd- iau'n hoes," &c.; yr lioll gynulleidfa yn cauu. Ily Ylla, adrodd wyd yr ail benod o efengyl loan. Can, "Our Aniversary," gan gor Ceiygcada'ii. Yna gweddiwyd gan y Parch. D. M. Davies. Mae'r hysbyslen o'r cwrdd yn rhy faith i'w ychwanegu. Fe adroddwyd llawer, ac fe gan wyd llawer o donau ac -anthemau, &c. Cyn terfynu, cynygiwyd gan y Parch. D. M. Davies, fod diolcligarwch i'w lhoddi i'r bon- eddigesau fu'n arol}rgu y to sef, Mrs. Jones, Mount Pleasant House, Erwood Mrs. Jones, North House, Cerygcadam; Miss Morgan, Bridge House, ac eraill fu'n eu cynorthwyo. Fe eiliwyd y cynygiad, ae fe'i cariwyd allan yn unfrydol. Fe roddwyd diolcbgarwch i Ysgol Gwenddwr, am dd'od i uno ag Ysgol Cerygcadarn eleni; ac fod yr undeb ddechreu- wyd eleni i barhau yn y dyfodol. Hefyd, fe gyflwynwyd diolcligarwch i Mr. D. W. Jones, am anrhegu Ysgol Cerygcadarn a'r "Lluman" J hagorol. Yna fe unwyd i. ganu yr anthem i "Molwch ) r Arglwydd," ( yfansoddiad Dr. Joseph Parry.) Nos Sul canlynol, cafodd Ya- g >1 Cerygcadarn ei holi gan y Parch. D. M. Davies, yn y benod flaenaf o'r Colossiaid, a'r olaf o epistol cyntaf loan. BLAENAFON. C//far fod Bhfnyddol a Darlith.—Ar y Sul, E brill 28, cynaiiwyd oyfarfod blynyddol capel Bethlehem, Blaenafon, sir Fynwy, yn yr liwa y pregethwyd gan y Parch n. E. Evans; Troed- yrhiw, Merthyr; a D. Thomas, Tony pan dy, Cwm Rhondda. Traddodwyd hefyd ynddo bregeth yn Saesonaeg gauy Parch. A. Beavan, un o weinidogion y Primitive Methodists, Cafwyd pregtthau da, cynulliadau lluosog, a cha^gliad uwchlaw dysgwyliad. Ar y nos Lun canlynol, yn y capel uchod, traddododd y Parch. D. Thomas, Tonypandy, ei ddarlith ddifyrus ac addysgiadol ar "Fer- thyr Erromanga," yr bwn y gellir yn briodol ei deitlo yn 'Apostol Polynesia Yr oedd y traddodiad o lioni yn ddifyr-lon anerthol; a ph.iw)> o'r dyrfa. gysnnB a'i gwrandawent yn ymdchngo8 yn fodhaol iawn. Y cadeiiydd ar yr achiy-ur oedd y P;irck R liughes, gwein- idog y lie. Ddarl!e>iwyr, y rh.ti ydych yu byw lie nad yw y ddarlith hon wedi cael ei thraddodi, os bydd arnoch eisieu darlith, gi lwcli ar Mr. Thomas i draddodi hon i cliwi; oblegyd y mae yn un o'r goreuon o'r darlith- iau. CEMAES, MON. Da genym hysbysu fod yr eglwys Annibyn- ol, a gyferfydd yn Bethel, mewn undeb a'r eglwys gynulledig yn Ebenezer, Llanfichell, wedi rhoddi galwad daer i Mr. W. Powell, myfyriwr yn Ngholeg Caerfyrddin. O'n calon dymunwn iddo lwyddiant mawr ar ei weinid- ogaeth yn y dyfodol.

Family Notices

CYMANFA UNDEBOL

CYMANFA SIR GAERFYRDDIN.

AT EIN GOHEBWYR.