Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

£ 1 €gtlbpki>.,.I

(fto'bia'biiu gan JJ ©ol

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

G-WX-LIATJ MAi.—Daeth Mai i mewn eleni gan wenu yn hyfryd ar y gerddi, a'r porfeydd, a'r adar, a'r anifeiliaid, a'r gweithiwr cryf, a'r llesg methiantus. Yr oedd ei awel yn iachus i bob gradd a dos- barth. Y mae yn adeg Mai ar ein cym- deithasau crefyddol, a gobeithiwn ybydd eu gwyliau eleni yn Llundain, ac yn mhob man arall, yn feithriniad i weithgarwch a dyngarwch, a brawdgarwch, a duwioldeb. Y mae argoelion y bydd rhai o'n beirniaid, yn Lloegr a Chymru, dipyn yn boeth ac yn selog am amddifiyu y ffydd j ac na [.; 1.. byddant am unrlivw oleuni ncwydd. "ar unrhyw ganghen OT atlirawiaeth fawr yn ol duwioldeb, Y mae awydd pryderus a llafur diragfarn i astudio ac adnabod y gwirionedd, a sel eyson i egluro ac am- ddiifyn y gwirionedd, ac ymroad diymod i lynu wrth y gwirionedd, yn rhinweddau efèngylaidd o'r pwys mwyaf; ond gall rhai gamgymeryd wrth feddwl fod eu eredoau wedi cael eu perffeithio,. ac n*d oes dim "ymestyn ymjtaen" i fod, nad oes dim goleuni newydd i'w gael bytli mwy o un man, ar unrhyw gangen o athrawiaeth gras. Gwendid mwyaf rhaj,i o'r hen Buritaniaid,ac ynwir, amrywohen wein- idogion Cymru yn yr oes a aeth heibio, oedd meddwieu bod wedi perffeithio pu eredoau, had oedd, dim, esboniad newydd i'w gael ar unrhyw bwnc, a bod eu eredoau i gael eu selio, iel y byddai eu hol-oeswyr yn rhwym wrthynt; 0 ganlyniad, yr oedd- ynt am erlid ambell frawd ydoedd ychydig yn fwy ymchwilgar, acychydig yn fwy rhyddfrydig, a dichon ychydig yn fwy duwiolfrydig na hwy. Gobeithi'o y bydd i'r ffyddloniaid llafurus ydynt am fod yn amddiffynwyr y ffydd ymostwng i fod dipyn ar eu gwyliadwriaeth, rhag i yabryd yr hen Dad o Rufain ymweitnio yn eu calonau bron yn ddiarwybod iddynt, ac iddynt drwy hyny niweidio ein holl gym- deithasau crefyddol.

[No title]

[No title]

[No title]