Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

wdfc, -?}': ^CTIITIITE] j&SSi&w BITTEBS. ••JJfc'rcorffyngraddolddod Yr adcg hon mor f»wr 7wV fcalnt ldorwJ™«r olefyd, a. 1 ]u S weinkid traerf ■w&S'^PV GY1g;h/„^t^S'»CTTethUTOiaw', «fS2T!l ,iy"' °n 11, Y QUININE BITTEBS jdyw hwn, llra, r„°l SK? >»m8er MmllBig Gwna lea.yn mhob afiechya, Ac er Uwjrr adfer cnawd a nerth ■ 1W i*™ «8atfcr- Y mae'n eynorthwy tyfvd- „ PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD TRWY GYMERYD €bms' Quinine c!1itttt,Ø, nm Vegetable Hank. It Ftddyginiaeth oreu a ddychymygwyd ac a ddyfeisiwyd er Cryfhau y Cyfansoddiad a Phuro y Gwaed. a ^5? |_2ltter? liyn1-yn !Jaieuo] ac yn cyntvys cbwerw-lysiau a melys-lysiau, wedi eu haddas gymysgu, sef Quinine. otnapanllAf Wanton, Lavender, Burdock, Dandelion, Gentian Root, &c. Mewn gair y mae bron bob llyaieuyn a cwreiddyn ewerthfawf S^h^^S^dokrfa an] 1 maeut caet eu Parotoi ar ol Uawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad «." h °Jbob in,ath ,yn, ymdl{anS°s fel, ur; neu ragor o'r anhwylderau canlynolIselder ysbryd, nervousness, curiad y galon. cnwyiu, teimlad blmedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn d.lisymwytb i'r wyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y eh est jsgwyddau. diliyg anadl,«i, y gwaed yn tori, pesweh, a thueddiad at y darfodedigaeth {decline.) v j'j treuliad a 1 ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr yatumoff rn chwyddo trwy wynt yr anadl yn drwm, y yn sych ac yn boetb, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrirr kjBy yn Hchoai y clefyd melyn, poen yn groes i'r Hygaid, ac ysgafnder yn y pen. 7 8. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylcbrediad y gwaed, y maent yn bynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, ewynecon. ynrffdra y cymalau,ycroen yn bigog ac anesrawytb, a phob math o ddistempcr yn y gwaed. Y mae tystiolaethau pwyeig yn cael eu derDyn ya Darbaus. Cyboeddir ychydig yn umg o r lluaws. Gellir cfiel pob hysbysrwydd trwy ysgrifenu at y per«heno< D/dd rhywun yn ambeu gwirionedd y canlynol, dymunir arr.o ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. ? Tftae gan y QUININ J BITTERS un gymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiatL towy eu rhoddi l w cleifion (patients), pan yn fynyoh y methant gyda'u cyfferi meddyginiaethol eu hunain TANTGRISIAU, FFESTINIOG, June 7, 1877. ASWM. SIB,—Mae yn bleser mawr genyf gael y fraiut o aufou liyu atocli, let y eaffooh chwi a phawb eraiJl wybod betli mae eioh Quinine Bitters yu ei vseathur yn Ngogledd Cymru. Credaf nad oes nugen i mi roadi enwau y Iluaws peraonausydd wedi cael eu gwellhau trwy y gvmysg^tll arddercliog hen. ond yn unig enw fy hunan, Gwyddoch i mi aufon am ddwy botelaid, un i mi a'r IMH gyfatM, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yu rh*^rorul. Meutraf idweyd nad oes dim, ie, sylvrch, dim wedi dod i'r goleu eto gau neb nn dyn bp, i'w synihant d t Quinine Bitters tnag at ddiffyg trunliad, isi-ldcr yssbryd, fainting pt$, n&t.ur enriad y galon, poen j'ti yr ochr a rliwnj; yr jrsgwyddnu, a phoeiiau yn y per*. Gallal sicrlian fod yr <ill o'r doluriau ucbod wedi rii y llwyr wellhau oddiar amryw ytayr ardal boa trwy fynieryd mi botelaid 4s. 6c. ? ? Bitten. Taer gymhelkf bawb sydd mewu pryder am eu hiechvd Idreio hwn. Hyn fel dyledswydd ddyngar.d oddiwrth uu a gafodd wellhad eyflawn. Is eiddoch yn dra diolcbgar, ROBERT WILLIAMS (GM-as y Llew). PAXTTCRCO, CONWIL-IM-ELVET, Alai 30, 1877. AXWTI» STR,—Er■ clod i chwi a lies i ganoedd, ilymunnf eich bysbysu fod eieh meddygimaetli ardderchog wedi bod yn hyuod lwyddianus yn mhob ae yr wyf fi wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr l»od eich dyfeisiad yn dda, sef cryfhau ac nid gwanhau y cyfansoddiad." Aid ydwyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at wendidau y nervet a r gewyuiou, cunadau y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, 80f neuralgia, tic dolor,-ux, ifc.; anhwylderau y cylla, yr afu, a'r arenau, ac nwcLlaw pob petb, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genyf fed eywreiiii-ivydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor" belled. Yr eiduocn, &c., Mr. GWII-VM EVAXS. T DAVIES. D.S. -Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu, ac hefyd Pr rhyw fenywaidd. OLD GLOBE, NEW DOCK, LLANELLT, Mai 24,1876. AKWTI, STTJ:, D.yMumaf bysbysu i chwi fy mod wedi cael fy llwyr iachau i IE T'J Q'uunie Bitters. Yr oeddwu wedi myned bron yn rhy wan _i i i'iaC ">r y cl"yf ar {y mraic1' J" myned yn waeth bob dydd. Yr metii.y^'n Ll.uu-Jli ar eylchofdd am dori fy mraieh ymaith er achub fy »ay«y«, «ud trwy gvmeryd y Quinine Bitters yr ydwyf yn awr wedi gwella, ac yn gweithio bob dydd. Rhoddaf fy enw yn llawn, fel y gallo eraill gael man- ylioii pellach oddiwrthyf os xnynant. Yr eiddoch yn barchus, GRIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddweyd fy mod wedi bod dair blynedd heb weitbio ond ychydig. The j olio wing testimonial from a medical man may be read with interest:- TrtEALE, NEAR READING, 11th Jfay, 1877. LLKAR SIB,—I hare eTamined your Quinine Bitters, and find them to be qntte free from a I) minerals, and am also pleased to add that they have been very eflicllcious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, <fcc. I have frequently re- commend tliem with jnarked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRKBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A., (Lood). Un arall oddiwrth Mr. ROBBRT GUY, Builder, 7. Cambrian St., Ltanelli. STR,—Mewn geiriau byr, dymunaf ddweyd fy mod wedi cael llenhad PAR. RAUB trwy gymeryd eich "Quinine Bitters." Rhyfedd yw eu heffaith. Blin- wyd 11 beunydd gan boen anferthol yn fy mhen, weithiau uwchben-*y Ilygaid, weithiau yn yr ochrau, a pbryd at-all yu curo fel morthwyJ, fel ac yr oedd ofn ainai ddilyn fy ngalwedigaeth ar ben ty. Poen yn fy hips a rhwng fy ysgwyddau, a gwendid mawr. Dim awydd na bias at fwyd end ar brydiaa anamserol. O'r diwedd -cymerais eich Quinine Bitters," ao yr ydwyf wedi dwyr weUhau. Cyfrifir eich Bitters yn ddrud, ond gallaf yn awr ddweyd yn daiofn mai dyma y moddion rhataf a'r goreu a gefais erioed. Gall net yn gydwybodol ddyoddef poen heb dreio hwn. BRYNHYfUO, SWANSEA, Mai 9, 1877. STR,—Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn caei ty mlino gan beswch, ac yn ivvy yn y capel nag yn un man arall. Cymerais ddwy botelaid o Cod Liver Oil er cael IIesbad. Gwelais hyebysiad am eich Quinine Bitten, ac yn wir y mae wedi ei glirio i flwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botelaid a birynais, ac "oni b'ai ei fod mor uchel bris (ni ddywedaf er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn nanvr am bills gwerth gini y box. Y mae eich Bitten chwi, Syr. yn anmhrisiadwv cany8 gwell iechyd na golud." Yr eiddoch yn hoffus, ra A n /mwit m iBYODDBX) HYBEYS I BAWB V" !«»•. I»ie«n<VII LS dotli yr hoIl ?yffuliau sydd yn y feddyginiaeth nie-in PI LLIS, I (II). Y IUKC y prismsir is-1 ag y gall fod, oscymerir i ystyriaeth brin- 7 H'titotue a b.irsaptruiji. i giV,inil"V fcI arfer> Ijeb un anghyfleusdra, ac nid /ii! r 'I'"1 -v" Jlvfr.ich y rnao yu afat anwrd. l!Tf/ l"1 "y/'j™.r/ian> <*dod o'r corf sydd yn ffity eZ ° B'UjS ,J'X !/wau,luu y ^faniodJiaj, ac y,x a/ton- 1' It tJ IIlla. ( £ ). jYid yti Q'dntdn Wille, na T'incture, of Qujaiae. nac unrhyio gy- mvsgedd arall o eiddo y Druggist ei htm, ond "GUJüynt Evans' Quinine hitters mewn potelau 2s. 9c., a 4s. 6c.; a r enw GWILTM EVANS, PH.C., M.P.S. wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llymdraeth: heb hyn, twM a jfv.giad ydynt. .ro. Gellir cymeryd Cod Liver Oil yn hwn. Gall ulant o bob oedran ei gymeryd ond cymedroli y ddogn. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob M fft wlad oddiwrth y perehenog-Mr, GWILYM EVANS, Pharmacist, Llanelly. D.S. O3 na ellir cael y Bitters" heb drafferth, yegrifener at v jierclienog. J WR CAEL GAN ROB FFEIIYLLLUD CYFRIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWBTH L,u'tb'm kvans, I'.G.S., M.P.S., Pharmaceutical Chemist, Llanelly.