Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

YSGOL SABBATHOL ZOAR, LLANBEDR.

News
Cite
Share

YSGOL SABBATHOL ZOAR, LLANBEDR. CynaliodJ yr ysgol uchod ei chylchwyl flynydd- ol Ebrill y 19, sel Gwener y Groglith. Y ífllrf gymerodd yr wyl hon eleni, fel y iiwyddyn o'r blaen oedd, trwy roddi gwledd ode a bara brith i blant yr ysgol, a hen bobl y gynulleidfa yn y prydnawn, a chyfarfod llenyddol yn yr hwyr. Aethym i'r lie tua'thri o'r gloeh, a gwelais yno nifer o fyrddau hirion, yn orchuddedig gan liein- iau glan, y llestri angenrheidiol, dysgleidiau llawnion "o deisenau blasus, a sypynau o flodau prydferth yn addurno y cyfan. Ond er mor hardd yr edrychai y rliai hyn, eto, prif addurn- iadau y lie oedd y merched a'r gwragedd a wein- yddent wrth y byrddau. Tua phedwar o'r gloch daeth y plant yn nghyd, oil yn eu glan drwsiad; edrychent yn siriol a chwareus, ac fel rhai yr oedd eu dysgwyliadau blaeuorol ar gael eu sylweddoli. Arweiniwyd hwy oil yn drefnus at y byrddau oedd wedi eu taenu ar eu cyfer, a chydgyfranogasant at eu digoneflit o'r danteithion. Ac yr oeddwn inau yn gwledda wrth weled y plant yn mwynhau eu hunain mor dda. Wedi gorphen y rhan yna o'r gwasanaeth,' dcchreuwyd ar waith o natur wahanol. Ac ar ol myned trwy y sercmoni o osod gweinidog y lie yn y gadair, a cliael anerchiadau.bynod -wrpasol gan y beirdd, treuUwyd tair awr ddifyr. ac ad iysg- iaclol mown adrodd, dadleu, ymgonjio. ateitlÜo; a chann. An nid gormfid yw dweyd i bawl) fit ar y llwyfan wneud en gwnitb vn f^drus, 11 nieistrolgar. Buasai yn hawdd i mi roddi rhestr faith I) enWHU y cyfeillion fu yn cymeryd rhan yn y gwiith: ond ymataliaf, gau y bnasai hynv yn rlioddi b dch rhy drwm ar getii y CJcvr ieuanc; a clian fod pawh wedi gwneud eu gwaith mor dda, a phawb o'r frawdolhiet.h mor iluwy1 a'u gilydd, gWI'>ll genyf beidio dechreu enwi neb; a eharwii weled pawb, wrth hanesyddu cyfart'odydd o'r natur yma, yu dilyn fy esiampl yn hyn o beih. Oawgom gyfarfod-ardderchog; yr oedd 'in!! Il '¡) ar y tfc a'r bar a brith. a hwyl ar yr adrodd a'r canu, a'r cap.-l yn or)awn o'r deehrvu i'r diwrdd. W!tl) dOfyuH, dymunaf lwydd yr Ysgol S'ibbdhol yn Zo.-n-, yu gystal ae yn mhob man arall, a llwydd i'r CEur i wasanaethu ei genedl. Crnyiau. D. THOJIAS. MOLKIDION BROYDD MALDWYN. BBTSFNEWYDD.— Dvdd Liu. yr lleg cyfisol, eyn- haliwyd cvfarfod agoriadol capel newydd Anni- bynwyr Seisnig y lie hwn, p'yd y <rwa«anaethwyd trwy bregethu In hwrpasol iawn ar yr achlysnr, gan y ddau enwog-ddyn y Parchn. R. W. Dale, M.A.L1.D., Birmingham, ac E. H. Evans, Caer- narfon. Cafwyd cyfarfod gwir dda. eynulliallau lluosog, a chasgliadau da tu.ig at ddi-ddyledu y lie. Y FAX.—NOS Fercher, yr 17eg eyfisol, traddod- odd y Parch. John Evans (Eglwys bach), Le'rpwl, ei ddirlith aldls'Íadol ar .¡ Nerth arferiad,' yu y lie hwn. Llywyddwyd gan y Parch. Thomas Jones, D D., Tyddewi. Nos Ian a Gwener olynol, pregi-thodd y Parch. S. Davies, Barvgor, a Dr. Jones, Tyddewi, Wesleyaid. GLAN HATUHN.—Nos Wener v Groglith, tra- ddododd y Parch. J. E. Thomas, gweinidog Aunibynol y lie hwn, ei ddarlith ar '-Yrnweliad a Sardinia," ac ymddengys iddo roddi gryn foddhad i'r gwrandawyr. Llywyddwyd gan y Parch. R. Brown (T. C.) STATLITTLB.—Dydd Gwener y Groglith, cyn- haliwyd Eisteddfod led fywiog a llewyrchus yn. y lie hwn. Beirniadwyd y farddoniaeth gan N. Bennett, Ysw (Ficola), Glan'rafon. Clywais fod rhai grwgnachwyr yma, o herwydd eu be,d wedi cael cam. Wel, peth anliawdd yw "gwerthu i bawb wrth eu bodd bob amser. LI.ANIDLOES. -Prydnawn dvdd Gwener y Grog- lith, cynhaliodd y Bedydlwyr eu cyfarfod llen- yddol yn eu haddoldy. Nid oedd eu prwygraifft (programme) yn uu chwaethus iawn. Yn yr hwyr, bu ganddynt gynghord I Iloisiol, ac offeryiud yn yr un lie. Yr elw i fyned tuag at leihau dyled y capel. Nos Lun, yr 22ain cyfisol, yn llysdy y dref, cynhaliwyd y 65 cylchwyl y Feihl Gyrndeitbas yn y Ile hwn, pryd y traddodwyd anerchiadau pwr- pasol a chalonogol iawn gan weinidogion y gwa- hanol gyfundebau ar ei rhan, a'r Parch. W. D. Lewis, A.C., Dirprwywr y Fam Gyrndeithas. TBEFEGLWYS.—Dydd Gwenei-, wythnos i'r di- weddaf, talwyd y teyrnged o!af o barch i wed dill- ion marwol y diweddar Mr Richard Edwards, y Cyll, yn y plwyf hwn, trwy ei hebrwng i dy ei hir gartref yn mynwent St. Michael. Yr oedd yr ymadawedig yn dyddynwr cyfrilol, ac yn hen aelod dichlynaidd yn nghyfundeb y Wesleyaid. BALAWYN. UNDEB CERDDOROL ANNIBYNWYR DYFFRYN TOWY. DAETH Rhaglen yr undeb uchod i'm Haw y dydd o'r blaen, ac yr oedd yn dda iawn genyf ei gael. Gwelaf fod cyfarfod biynyddol yr undeb i gael ei gynal eleni yn y Tabernacl,. Llandilo Fawr, Mehefin 27ain. Cyfarfodydd canu am 10 a 2 o'r gloch, a chyngherdd crefyddol am 6 yn yr hwyr. Tanymarian ydyw yr arweinydd eleni eto. Mae y Rhaglen eleni yn un hynod o hylaw, mae y geiriau oil wedi eu hargraffu arni, enwau a rhif y Tonau, yn nghyda hyfforddiant i ganu pob penill. Y mae yn 16 tudalen, ac yn cael ei anfon yn sypyn i bob eglwys irwy yr undeb-ei bris ydyw ceiuiog. Deallwn fod rhagolygon am gynianfa lewyrehus iawn eleni, ond o ran hyny yr ydys yn arfer cael cymanfaoedd llewyrchus er cychwyuiad yr undeb yn mron. Breintir trigolion Dyffryn Towy eleni a'r Gymanfa Sh'ol yn LlaLyniddyui yn Mai, Eisteddfod yn Llangadog ddechreu Mehefin, Undeb Cerddorol yn Llandilo yn Meh., a'r Undeb Cymreig yno yn Awst. CELTIWR.

YB YMHEEA.WDWB ALEXANDER.