Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

GAIR 0 WLAD Y SAESON.

BE TEES DA, ARFJN.

:FFESTINIf G.'

[No title]

AT Y PARCH. D. DAVIES, A.T.,…

News
Cite
Share

ydliad daionus hwn wedi cyrhaedd tir uwch yn ein mysg fel cenedl nag odid un rhan arali o'r byd, eto gallwix ddysgu gwersi ardderchog oddi- wrth y modd y cerir ef yn mlaen mown manau eraill. Dywed Mr. Bright mai gwailh blaenaf yr athraw yn yr ysgol Sul ydyw, dysgn ei hysgol- beigion i ddarllen yn dda, a deall yn dda yr hyn a ddarllenir ganddynt." Pan yn siarad ar y mater hwn, dywed yr areithydd hyawdl ei fod Wtdi cael ar ddeall ar sail yrhYll a ystvriai.yn awdurdod dda, fod deddf newydd addysg wedi jsgafnhau gwaith yr athraw yn fawr trwy yr addysg ddyddiol a gyfreuid i'r plant, a gwneuthur ei lafur ef yn fwy o lafur caiiad nag o faicli a gofid. Pa effaith tnae y Byrddau Ysgnl wedi Wneuthur yn y cyfeiriad' hwn- yn Nghymru? Dylai fod rhyw gymaint o'u hoi eisioes yn gan- fyddadwy ar ysgolion Sul ein gwlad. Ond yn ychwanegol at yr addysg elfenol hyfr, dywed Mr. Bright fod yr ysgoiion Sul yn yingynyg at ddysgu yr ysgol 1 eigion yn "r;gwirioaeddau hanfodol Cristioriogaeth"—yr atbrawiaeth sydd yn ol duwioldeb. Dyma yn ddinu wir faes yr athraw da, a dylid oadw golwg ar hyn trwy lioil gylch yr addysg. Dywed Mr. Bright yn mhellach fod hanesyediaeth Peiblaidd, addysg foesol y Testa- ment Newydd, ac yn wir yr oil a gynwy.sir yn y gair gwareiddiad, i fod yn rhan o ddysg yr ysgol. II Rhodder i ni," medlai, "y bobl ieuainc, ac yna byddwch wedi rhoddi i ni yr eghvys ddyfodol; yna byddwch wedi rhoddi i ni y bywyd cymdeith- asol a chyhoeddus; yna, byddweii wedi rhoddii ni, nid y plant fel y maent yn awf. ond gwyr a gwragedd y blynyddoedd dyfodol. Byddwch yn tboddi yn ein dwylaw y genedl fawr yr ydym yn rhan o honi i'w llunio a'i harwain." Rhydd Mr. Bright bwys mawr ar i'r ysgo! Sul i fod yn fagwrfa y teimladau mwyaf oaredig a thyner. Dywed y dylai yr athraw ymdrechu dysgn. ei ysgolbeigion i fod yn garedig y naill i'r llalI-nid i'w brodyr a'l chwiorydd yn unig, ond i'w cydysgolheigion, ac i'w rhieni liefyd. Dylid dysgu i'r bechgyn barchu eu gilydd; a byddir yn methu yn mhcll oddi eithr iddynt gael eu dysgu i fod yn dyner a charedig tuag at y rhyw fenywaidd yn neillduol. "Y mae," meddai, "lawer i'w ddysgu, ac y mae yn syndod gymaint a ellir ei ddysgu "yn nyddiau mebyd." Rhydd Mr. Bright bwys mawr ar ddysgu i fod yn dyner a mwynaidd, tuag at greaduriaid direswm—own, ceffylau, ac asynfid, a cbreaduriaid eraill a roddodd y Bod mawr at wasanaeth dyn, ac sydd is-radd-ol iddo mewn galluoedd; ond nid yn is yn awdurdod uwchaf bodolaeth yr hwn a dderbyniasant oddiwrth Greawdwr a Llywodraethwr gnruchaf y tyd. "Yr wyf yn meddwl," medd yr araetbydc1 hyawdl, "nad oes yr un creulondeb ag sydd yn fwy adgas ac isel, na'r hyn a ddangosir tuag at greaduriaid mudion, y rhai nas gallant wrth achwyn—-nas gallant ddangos ulirhyw ddigder tuag atom. Yn awr, yn ol fy marn i. pan y mae genych bersonau o bob oedran, o'r pump i'r pump neu dd< g-ar- liugain, gall athraw trwy iawn lywodraeth mewn Ysgol Sul, wneutbur llawer iawn yn y ffordd hon. A gall efe ymddybynu ar hyny y bydd i'r caredig- rwydd, a ddysgir pan yn ieuanc, effeithio a nod- weddu y cymeriad yn y bywyd dilynol." Yna cyfeiria Mr. Bright at fater arall o bwysig- rwydd cyffredinol, sef cymedroldeb. Dywed fod cymedroldeb yn ddyledus iawn eisioes i'r Ysgol Sul. Nid wyf yn gwybod i ba raddau y mae byn yn wir am Ysgolion Cymru. oud yr wyf yn sicr nad ydyw i'r graddau y dylai fod. Mae He i ofni mai ychydig sylw a gafodd y pwnc yma, hyd yn hyn, yn Ysgolion Sabbathol ein gwlad. Geilw Mr. Bright ar yr athrawon i dalu mtvy o sylw i'r mater yma yn y dyfodol—"Dy!ai y plant," medd- ai, "gael eu dysgu fod arddangfisiadau o ormod- edd yn bethau na ddyient a'-hosi cymaint o chwerthin ag o ofid, a dylent hefyd gael (.u dysgu yn yr hyn y g,,illwii ddywedyd fod hwyrach miliynau o'n cydwLdwyr wedi ei gael allan drostynt eu hunain; set, nad oes dim ond diegel- wch ychwanegol ac olw ychwanegol, mewn llwyr- ymwrthod a'r petbau hyny, a'u cymeryd yn helaeth, sydd yn anwrthwynebol arwain i ang- hymedroldeb." 0 na byddai i'r cyrsghor difrifol hwn gael mwy o syiw athrawon Ysgoliou Sabbath- ol ein gwlad. Gallasai fod yn foddion er atal mil- oedd o'n ieuengtyd, yn ftchgyn ae fel y mae yn ddrwg dywedyd, mere he d liefyd, rhag y diuystr sydd megys yn gordoi ein gwlad uchelfreintiog. Terfyna Mr. Bright ei ancrchiad gyda sylwadau pwrpasol ar y sefyllfa beryglus yr ydym ynddi fel gwlad y dyddiau hyn, yn ei bertiiynas a'r cwestiwn dwyreiniol. Cefais lawer o fwynhad wrth ddarllen ei araeth hyawdl. Yr eiddoch yn gywir, MORGAN EVANS. Qakford.