Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

GAIR 0 WLAD Y SAESON.

News
Cite
Share

GAIR 0 WLAD Y SAESON. MFT. GOL.,— Y illae yn hyfrydweh genyf gymeryd rbyddid i ysgrifenu llythyr byr atoch yn yr lien Orrieraeg. yn nghanol ilnfnr gweinidogaeth Saesonaeg. YJ achlysur i mi ysgrifenu yn awr ydyw yr byu a ganlyn. Symudodd.un o r eaw Rees Lloyd, cefn- der {'m tadeu, pregetliwr cynorthwyol yn Glau- dwr (Glandwr Sion Gymro). i America, tu.i'r flwyddyn 1797, ac ymsefydlodd yn Ebeusburg, Cambria Co, Pennsylvania, a ffutfiudd eglwys• yno, a bu yn weinidog ynddi-nes y symudodd i Paddy's Ran, Ohio. Arosodd mab iddo, sef John Lloyd, yn Ebensburg; a mab i hwnw. ac wyr i Bees Lloyd. ydyw Rnos Lloyd, barnwr swydd Cambria. Priododd John Lloyd. Jane, mcrch y Parch. William. Tibbot. Ysgrifonwyd. nodiant byr yn y Ci/falll AmuÎcanaidli ar fanv- olaeth John Lloyd yn y flwyddyn 1808, gan GEOHGE ROBEIITS. Yr oeddynt yn gyleilliún gwresog. ac os nad wyf yn caingytneryd, yr ondd- ynt yn cydlafurio, neu yn cyilv/einidogaethu yn yr un eglwys. Yr wyf yn ddiweddar wedi bod yn ceisio chwilio i mewn i hanes y vfaugt-n lsono o'r Llwydiaid a aetlmit i America; acyr wyf yn gohebn a rhai o honynt, a bwriadaf ysgrifenu cofiant am Rees Lloyd i ryw gyhoeddiad. Gwdaf yn hanes bywyd y diweddar Barobedig John Roberts, Llanbrynmair, enw John Lloyd yn eael ei grybwyll gaft George R dierts, yn un o'i lythyrau at ei frawd, John Roberts, tnda.. 52. Od oes rhai o lythyrau George Roberts ar gael yn awr; neu od OoS genyehnnrbyw ysgriLu a rydd ycbydigo oleuni ar gyrneriad a llafur Rees Lioyd., neu rai o'i hiiiogaeth; neu os gel!web ehwi drwy eich adnabyddiaeth beiaonol o rai o'r tcmill yn America, ysgrifenu gair ar y pwnc, byddaf yn ddiolcligar iawn i chwi. Carwu'wybod pwy oedd y Parch. William Tibbot, a'r Parch. Abraham Tibbot. Pa bertbynasau oeddynl. i hen w. inidog Llanbrynmair? Byd-dai unriiyw bysbysiad am yr hen efengylwyr blaenorol YUllderbyniul genyf. Hyderaf, anwyl. Syr, eich bo.i chwi a'ch brodyr yn inch a, chryfi(jll dan y man gawodjdd a ddis- gynasant arnoch y misoedd a aethant heibio. Bum yn nhy J. R yn Nghonwy, pan yn gwerthu Hanes y Cymanfaoedd. Clywais cbwithau yn pregethu ac yn darlithio, amiyw weitbiau, cyn i chwi i'yned i America, a rhai gweithiau ar ol i chwi ddychwelyd oddiyno. Ni ehefais gyfte i adwaen G. R. Yr wyf yn derby n y CRONICL; a dymunaf lwyddiant a defnyddioldeb y CELT. Bum yn ddysgybl i Sion GYinTO er pan yn ieuanc ,Y iawn; ac y mae genyf bnreh didwyll i ehwithau; a mwy na hyny, yr wyf yn bleidiwr rbyddid barn, ac yn garwr cbwareu teg. J. LL. J. [Yr yclym yn llawenhau fod y Parch. J. LI. James yn cymeryd dyddordeb i gasglu a chylioeddi adgofion addysgiadol am hen ifyddloniaid ym- adawedig. Os bycld yn ein gailu i gael rhyw eglurhad ar nodweddau, cymeriad, a gweinidog- aeth rhai o'r hen frodyr y mae yri holi yn eu cylch, caiff glywed. oddi wrtbym. Nid oes genym yn awr wrth law ddim cofnodion am deulu John LloVd; na dim o lythyrau George Roberts, ond yn unig y rhai a gyhoeddwyd yn hanes bywyd ei hen frawd o Lanbrynniair. Yr ydym yn gwybod fod y cofifadwriaeth' am ysbryd cariadlawn a llafur dirodres, John Llojd a George Roberts, yn auwyl iawn mewn llawer cylch yn Pennsylvania, ac Ohio, ac amryw o Daleithiau eraill America.—GOL.] M!6Il;M

BE TEES DA, ARFJN.

:FFESTINIf G.'

[No title]

AT Y PARCH. D. DAVIES, A.T.,…