Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

NEWYDDION DIWEDDARAF.

News
Cite
Share

NEWYDDION DIWEDDARAF. Kbrill 30. MAE hi yn dyfod yn fwy amlwg bob dydd mai gwir aincan Arglwydd Beaconsfield yw hyrddio y wlad hon i ryfel yn erbyn Rwssia. Bu Bismarc yu ceisio rhoddi test i weled a oedd modd caei cynadledd Ewropsidd i wneud heddwch, drwy gynyg yn flaenorol fod Rwssia yn tynu ei bydd- moedd yn ol i ryw bellder neillduol, a bod Lloegr i symnd ei llynges yn ol i bellder penodedig. Gwrthwynebodd Beacons- field hyn ar imwaith, gan ddweyd fod tywydd yn ami yn atal llynges i symud, pryd y gallai y Rwssiaid syinud yn ol ar y tir ar bob tywydd. Mae Bismarc a phawb yn cymeryd gwag esgus fel hyn yn arwydd sicr mai rhyfel sydd yn nghalon Beaconsfield, ac mai ei amcan wrfch oedi yw cael darparu ar gyfer y rhyfel. Mae byadinoedd yn cael en symud o India gyda phob prysurdvb i Malta, ac y mae Mahometiaid India yn ymrestru o dan faner Lloegr wrth y mil oedd, er mwyn amddiftyn y Twrc. a dywedir fod yno angerddoldeb neillduol. ON ydym i rytt-Ia 0 gwbl o blaid y Twrc, ai nid u'well fuasai gwneud hyny yn y declireu ? Ai nid gwarth i Beaconsfield yw pleidio y fath lywodraetli bwdr a gormesol o gwbl ? Mae Gladstone a Bright yn parotoi i gynal cyfarfodydd yrrManceinion a inan- au pwysig eraill, i geisio rhwystro y wlad i gael ei llusgo i ryfel, os oes modd. Go- beithio 1 nad yw hi wedi myned yn rhy ddiweduar. Os hydd rhyfel, rnae yn debyg y bydd mi gallu yn gorchfygu y llall. Bydd yn dda gan Ffrainc weled ei hen elyn Rvxssia yn colli, os hi fydd yn colli. O'r ochr arall, os bydd Prydain yn cael ei darostwng, ni bydd hyn yn achos o alar Illawr i'r Ffrancod. Nid ydynt wedi anghofio Waterloo. Y tebygrwydd yw, y ca Ffrainc welcd un o'i (leu elynion wedi orchfygu, heb gostio dim, a dau o honynt wedi eu mawr wanhau. Bydd heddwch wedi ei chadarnhau hithau yn ddirfawr. Mae sibrwd ar led fod RWRsia wedi llogi nifer o wib-longau vn yr Unol Dal- eithiau, tebyg i'r enwog "Alabama," i ymosod ar fasnach forawl Prydain. Mae Lloegr ya parotoi byddiuuedd yn mhob cyfeiriad yn y wlad hon, ac yn darparu ei holl iongau rhyfel at ymosod, ac yn adeil- Ll adu llawer o rai newydddion. EHYFISL YN TBNKKYN GOBAITH DA. Maey Caffrariaid yn dal i ymladdyn fyrnig a mihvyr Pryda.in yn y Penrhyn. Mae llawer wedtTeu lladd bob ochr. Nid oes amlieuaeth in orchfygir y bro- dorion cyn hir. Pendertynir diartogi yr ymosodwyr. GWKTHRVFEL TN KOUMELIA. Mae B-oumelia yn adran o Twrci, eydd wedi ei gorewgyn gan y Kwf<siaid. Mae gwrthryfel mawr yn myued yn mlaen yno ynawr yn erbyn y Rwseiaid. Dy- wedir fod y gwrthryfel ya rhiJo 30,000, a'u bod wedi ymosod ar y B-wssiaid, mewn manau. Mae y Bwssiaid yn ofni fod gan Mr. Layard, gweinidog Lloegr, law yn y mater. Yn Caercystenyn mae cyrddan dirgel parhaol yn cael eu cynal i wrtbdystto yn erbyn y Sultan a'i lywodraeth, am eu bod yn cael eu drvvgdybio o tfafrio y RwsNiaid. Mae y bobl, y rnilwyr, a'r oileiriaid am ochri gyda Lloegr; ac y mae Mr. Layard yn derbyn cyfarchiadad i'r pwrpas hyny yn fynych iawn. GWIBLONGAU EWSSIAIDD. Dywedir fod Maer Narfa, wedi casglu tansgriftadau at lynges wiblongawl Rwsa- iaid, ac iddo gael. yn y gyfnewidfa 7,000 o rwblau mewn un dydd. Mae y mas- nachwyr SenofrielF a'u Cyf. wedi addaw 7,500, at yr un peth.—Globe. Mae y Llyngesydd Bucatoff, o lynges y Baltic, wedi llywyddu mewn datlith yn St. Petersburgh, ar y pwnc o fFurfio 0 llynges wiblongawl yn erbyn Lloegr. Dy- wedodd y darlithydd fod rhyfel a Lloegr gyda byddin, yn sicr o fod yn gostus i Rwssia, tra y diangai Lloegr yn ddigerydd. Drwy ddefuyddio gwiblongau, byddai am- ddiffyn yn caet ei osod yn waith i Loegr yn he iBwssia. Gan fod Lloegr yn allu ynysol, ac yn byw yu beuaf ar fasnach, bvddai ei rhoddi i gost o amddittyn ei U'ongau yu mhob parth o'r byd yn dreth aruthroi ami. Mae ei masnach gymaint ddwy waith ag eiddo Lloegr. Mae tref- edigaethau Lloegr hefyd yn wasgarog iawn; a chan nad oes gan Rwssia fasnach fawr, na threfedigaethau, nis gellid ei ciiolledu hi yn ôl. Gellid atal glo o Gastellnewydd (Newcastle); oud 08 byddai gwiblongau Rwssia yn hofran tua'r tnor Gogleddoi, ni feiddiai un llong lo fyned allan.

ABEBDAR.

---------..------------Y GWRTHRYFEL…