Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HYSBYS/AJXAU. CYMANFA UNDEBOL r ANNIBYNWYR BRYNMA WE., BLAIN A, ALLAN- ELLI, BRYCHEINIOG. (ANNIBYNWYR i Cynelir y Ggmatifa uckod ar y difddiau 'Sadwrn, Sal, a Llun, Mai ISfi"d, Weg, ft r 20feJ, 1878, pryd y pregethir gan y JParchedigion canlynol THOMAS BEES, D.D., Abertawy. JOHN THOMAS, D.D, Liverpool. THOMAS DAVIES, Siloah, Llanelli. 5 THOMAS P. PHILLIPS, Llandyssul. I' T. P. EVANS, Ceinewydd. T. J. EVANS, Caerfyrddin. (\ LEWIS PROBEIIT, Porthmadog. J. OSSIAN DAVIES, ,Llanelli. J Bydd y Cyfarfodydd yn ngwahanol Gapelau yr Undeb,. yn dechreu nos Sadwrn am 7; dydd Sul ■ am 10, 2, a 6. Dydd Llun am 2 o'r gloch bydd Cyfeillach Gyffredinol yn Rel^hoth," Bryn- mawr, pryd y dysgwylir i Aelodau y gwahanol Eglwysi ddyfod yn ngbyd. Dygir y Gwasanaeth yn mlaen gan y Gweinid- ogion ucbod, ac eraiB, a. gwahoddir yn gynbes Aelodau Eglwysig o wahanol Enwadau Cristion- ogol fod yn bresenol. D.S.-Arn bob manylion pdlach gweX Pro- I grammes (Pris Ceiniogj, Vw cael yn y gwahanol Mglwysi. I t CERDDORIAETH NEWYDD CYHOEDDEDJTG GAN J. H EVANS, & Co. ^4¥ii&W*her8> nr. Conway. ————— "BANER EIN GWLAD." » Can Newydd i tenor gan Dr. Joseph Parry, Aberystwyth. his 6e. "Bydd drugarog wrthym. ni." Anthem Newydd wedi ei threfnu i bedwar llais, jj-an Dr. Joseph Parry. Salt., 2c., Hen Nodiant, fic. "Eisteddai Teithiwr Blin." "i i \fiss Ma«-<io Jones, <m Mr. J. H. Roberts (Pentwdd Gwynodd). Prisl <ic. Ffarwel y Morwr." Cyflwynedig i Mr. T. J Hughes, gan Mr. J. H. Boberts (Pencerdd Gwynedd) Pris 6c. "Deigryn ar fedd Mam." V~ Cyflwynedig i Miss Cordelia Edwards, gan Mr Hugh Ow n, Tulysarn. Pris 6c. "Y Bwthyn ar y Bryn." CyfansofMedig i Miss Gwenfil Davies, gan Mr. E. D. Williams, B.A.M. Pris 6e. Ffarwel i Gymm." Cyfansoddedig i Miss Jenny Maldwyn. g-m Mr J. H. Roberts (Pencerdd Gwynedd) Pris 6e. I "Syr John Wynn." J Awdl Gadeiriol Eisteddfod Llanrwst, 1876, gan I 0. CETHIN JONES, at yr lion yr ychwanegwyd nifer 1 mawr o draddodiadau dyddorol yn dwyu cysyiK.iad la hanesiaeth Nant Conwy a lleoedd eraill" Pris 6c. "Dameg y Mefys." Gan Glan Collen. Pris Ie. Y llyfr goreu i'w ranu yn yr Ysgol Sabbathol. I Yr FAw arferol i Lyfrwcrtluryr. ANFONEFT AT Y CYliOEDDIVYII SSPS. J. H. I EVANS, & Co., PoBXilSHiiKS, TREffRIW, GQNWAI. THE READY-MADE CLOTHING MART ELDON HOUSE, DOLGELLAU. Pymuna WILLIAM DAVIES hysbysu ei fod yn bwriadu gwerthu Cotiau uchaf, Water-proof's, &c., gydà gtistyngiad fel y canlyn. er mwyn ciirio yr oil sydd yn wfddIll Mackintosh Coats, &e., prisiau arferol-7/6, 9/6, 11/6. 1-2/6, 14/6, 18/6, 19/6, 25/6, 30/, gos- tyngwyd hwy i 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, 12/, 15/6, 16/6, 21/, 24/. Hefyd, Legings, &c., gyda gostyng- iad cyfatebol. Papyr at Bapyro Tai o 2e. y pisyn i fyny. Goruchwyliwr Ileol dros y Cwmniau c(tnlynol:- Northern Fire-& Life Insurance. A Plate Glass Insurance. Horse & Carriage Insurance. M Guarantee & Accident Insurance. The National Steam Ship Co. "4 The Coupon Tradiiig System, &c., &c., &c. OA-3STT.&-WID- Y DDAU WAED, SEF GWAED ABEL A GWAED CRIST. YN Y DDJkU NODIANT, PIUS 6c. i ■ -A-Hstthibim:- GWEDDI JONAH: "O'M HING Y GEL3VAIS." Pkis 3C. t CANEUON Y BOBL, EHIF 6, Pbis 3e. I'w cael oddiwrth yr Awdwr-E. Ylltyr Wile liams, Bookseller, iJolgeiley, N. iValcs. R. E. EDWARDS, SURGEON DENTIST, FFESTINIOG, A dclyimuia liysbysu y wlad yn gyffredinol ei fod yn, parliau i ym- weled â'r lleoedd canlynol, lie y gellir ymgyngliori âg ef yn ddidal yn mhob achos perthynol i'r Danedd. Cyflenwir Danedd Celfyddydol yn ddiboen—o un dant i fyny i set gyflawn, o'rfath oreu, am y prisiau mwyaf rhesymol; a chan lllai. Mr. E. ei hun yw y gwneutliurwr, gall sicrliau pob boddlonrwydd i'w I gwsmeriaid. Dolgellau, o naw y boreu liyd ddau y prydnawn, y cyntaf a'r trydydd dydd Sadwrn yn mhob mis, yn iihy Mr. -tWiliiam Davies, Ready Made clothing Mart; Porthmadog, bob dydd Gwener, yn nhy Mr. John Jones, Temperance (gyferbyn a'r Farchnadfa); Llanberis, bob dydd Mawrth cyntaf ar ol y cyfrif, yn nhy Mr. Ishmael Davies, Draper. D.S.— Y mae Xi-. Edwards yn Gymro. D'odrefn! Dodrefn! Dodrefn! DYMUNA IT e4 WILLIAM EVANS, HOUSE FURNISHER, SPRINGFIELD STREET, DOLGELLAU, a TEGID STREET, BALA, liysbysu trigolion y lleoedd uchod a'r amgylchoedd, ei fod yn parliau i gadw cyflawndcr o bob math o Dclodrefn. o walmnol brisiau a gwneuth- uriad, yn y ddau gyfeiriad a nodwyd, y rhai a wertliir am brisiau rhesymol, a derbynir taliadau yn wythnosolneu fisol er hwylusdod i'r prynwr. Wele restr o rai peth.tu—Glasses o 6c i £6 10 Bedsteads o 16s. i fvny Chair Beds o lis i fyny; Chest of Dra ers o 28s i fyny; Byriidau o 5s i fyny. Side Boards, D'avung- room Suits, Watnots, Windsor Chairs, Cane-bottom chairs, Marbie-top Stands, Etsy Chrtirs, Sofas, Couches, Patent Comoees, Trunks, Plyf, Gilt Mouldings o wahanol fathau, Braslie5, Glue, French Polish, Baskets, Mats, &c. A SWYDDFAR "CELT," BALA. Dymuna II. Evans hysbysu y cyhoedd ei fod wedi eangu ei Swyddfa, fel y gall wneud pob math o argraffwaith yn rhad a chyflym, ac yn y modd goreu. Anfonir estimates am Lyfrau i Awdwyr neu Gyhoedd- wyr, a sicrheir y bydd y prisiau mor rhated ag unrhyw le yn Nghymru. LLYFRAU YR YSGOL SABBATHOL. Y Wyddor Gymreig ar Gerdyn Glas Cryf, pris 4ic y dws'n. 2 Y Llyfr Cyntaf i ddvsgu Sillebu, pris 9c. y dwsin. Rhan Gyntaf i ddysgu Sillebu a Darllen Cymraeg, pris 1/6 y dwsin. Y mae hwja yn gymwys i'r dosbarth hynaf cyn myned i'w Testae mentau,