Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yr ydvvf fi ac ereill wedi gwneud arch- >k 9$Ef Yr wyf wedi analyso wili.,t(I metnwl i iii(,wn i ans,.iwdd GEORGE'S r- "GEORGE'S PILE AND GRAVEL eieh I'eleni, ac yr ydyrn yn cael eu „„ tal vn o-r cwfti™. r»TI -n O ritllim «° yr wyf yn cael euA lli/Hiiol tyncraf. Yr wyf wedi eutlefnyd^i# ILE Qj, LJ[ H A V £ L ft 'J°^ *U £ y^ansocldedig o ddefynddiau I yn helaetli am flyuyddau lawer mewn li llyslevol. Nid oes ynddynt ddim o natur >*»,«, » I,w gyd. I PILLS. IUteWdd. YB YDWVF O'b FAEN TO I I nodrduj. lihoddunt esniwythad buan 1 rai I I u I I mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y I B0D YJ,T FEDDYGINIAETH DBA GWEBTH• I V File* a'r Grave], Ac nid wyf yn petruso PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWB AT Y DOLTJRIAU HYNY AR GYFEB II V dweiid, nacl ofe, mewu gwmonedd, eu j MEWN TRI O DDULLIAU V, PA BAI Y MAENT wedi I V cyfrelyb rel meddygmiaeth tti&g V\ Cv* /J at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN EUHAMCANU. Grtvel S muiAMS, No. 1 GEORGE S Pile & GRAVEL FILLS. U2. 2 -GEORSE'S GRAVEL PILLS. No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THIPLES. r ■ i GOCHELWCH DWVLLWVR. „ 77- !i GOCHELWCH OWYLLWYR. M*wu blyjhaa Is. 1.}-. a2?. 9u. jrrun.. ■ ■ « Daliwch svlw fod enw y gwneuthurwr Gofrnwch yn eglur am George's PillH, ar Stamp y Lly wodra^th sydd o amgylcii GAN BOB FFEHYLLVDD PARCHUS AC EB EICH PERSWADIO, na Sfymerwch i; bob blwch. Heb bya nid oes dim y 11 DBWY YB iioll FYD "Pile and Gravel Pills,"o wn'eutliuriad wirioneddol. u«b arall. 1 C f) 1 | POEN YN Y CEFN J j CHWYBO YN Y TRAEP f F YSBAfHDEi fYN FPEII J | FOEN YN Y LWYNAU 1m GWYNT, GWAEW, COLIC, | DWFB POETH AC ATALIOLI I LUMBAGO, SJJCATL j RHWYMEDD, &c. | P m GE ORGE'S f MR. GEORGE, I1 niv — o r<r»AirnT DsAu S. bhtki«t. „ »r T^'ii ,1 i- 'I f-^ | I j H, AA I j H A I I havf much plfasure In bearing testimony to th» Dear Sir,—Your Pills take well here. iuuvo v»wn uu K,-mt »t v«.ur fni* tor imi^s an<tr,rHvsi 1 «iwny« I, ^ROMIM ml thoiii with the pr<-«t.wt confidence to m* CUB- and m time I shall have a large opening XDTT ~T C2 toners m b« inK superior to any other medicine in relierlng j. ,r 6 T o Jr^JL J lJ liO. thow trouliU-Kime and jmiuful diaordern, and am rarely for them.—Yours truly, >U*"l>poinh<l ecm in mott obstinate eaaet. n nwcvr j remain, yours truly, vt. UWJiJN, Chemist to the Royal Family. y mae pcieni )tyn y,t Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. < a t w N" iiT~T~ SICR, BUAN, A DIOGEL IR — m ■ — q PILES A'R GRAVEL, ae i luau,* o anhwyldeiau ereill sydd bob i GOCHELWCH DWVLLWVR. „ 77- !i GOCHELWCH OWYLLWYR. M*wu blyjhaa Is. 1.}-. a2?. 9u. jrrun.. ■ ■ « Daliwch svlw fod enw y gwneuthurwr Gofrnwch yn eglur am George's PillH, ar Stamp y Lly wodra^th sydd o amgylcii GAN BOB FFEHYLLVDD PARCHUS AC EB EICH PERSWADIO, na Sfymerwch i; bob blwch. Heb bya nid oes dim y 11 DBWY YB iioll FYD "Pile and Gravel Pills,"o wn'eutliuriad wirioneddol. u«b arall. 1 C f) 1 | POEN YN Y CEFN J j CHWYBO YN Y TRAEP f F YSBAfHDEfi YN FPEII J | FOEN YN Y LWYNAU | g BWYNT, 6WAEW, COLIC, | | DWFB POETH AC ATALIOLI I LUMBAGO, SJJCATL j RHWYMEDD, &c. | P m GE ORGE'S f MR. GEOEGE, I1 niv n o r<r»AirnT DBiaSlB> bhtki«t. „ »r T^'ii ,1 i- 'I f-^ | I j H, AA I j H A I I havf much plfasure In bearing testimony to th» Dear Sir,—Your Pills take well here. iuuvo v»wn uu K,-mt »t v«.ur fni* tor imi^s an<tr,rHvsi 1 «iwny« I, ^ROMIM ml thoiii with the pr<-«t.wt confidence to m* CUB- and m time I shall have a large opening XDTT ~T C2 toners m b« inK superior to any other medicine in relierlng j. ,r 6 T o Jr^JL J lJ liO. thow trouliU-Kime and jmiuful diaordern, and am rarely for them.—Yours truly, >U*"l>poinh<l ecm in mott obstinate eaaet. n nwcvr j remain, yours truly, vt. UWJiJN, Chemist to the Royal Family. y mae pcieni )tyn y,t Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. iiT~T~ SICR, BUAN, A DIOGEL IR m ■ M q PILES A'R SRAVEL, ^ar luau-» o anhwyldeiau ereill sydd bob amer yn ea canlyn. megys:— S'' fVl11 P°eM YN Y CEFN' VSGAFNDER YH V PEN, DIFfYQ AjrwrIi grB 0- w GWELLHAD TRCJLIAD, RHWYMEDD. ulyngbr MAN. DIFFYQ ? ftc ^wyi lain t ml W •< P»vwii-nr,nT X ANAOL, POEN YN YR AREKAU »» UWYNAO. SUBNI hefyd. Tr wyt wtdi bod >u X 0 xlxl x r hii)cum Cj3 X YN YR YSTYMOG. POEN DinFAWR YN Y COUUPDION. X yniboeni g»u y File* tt'r Gravel, yn nghyd 4 //$yn glaf llawer O flynyddau J -s- GWAEW GWYNT COLIC, TE MLAD O EWYSAU YN Y r Willi mawi ar rai aniseraa yn dufewnol, am tua t' Mn v Piloa o'r Prairfll Praiflfl S3 CEFN, Y LWYNAU. A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, m, deuddeff mlyuedd, ac am y pump inin olaf cyn i ml o y 1 'P OV/FR POETH, DWFn-ATALiAO. Y c.wELEUiAO YN M gu(>i jjafael »r eich peleni cliwi, yr aeddwn wedi fy yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy BWI AC ANEGLUR, SYCHDFP A BLA9 ANYMONOLYN llwyr gaethiwo i an>» yn y ty. Yr otdd y fatii boen nhricH nn » ,wn >. «r.h„^r.f i mi a'r GENAU, POEN YN Y BORD' WvOYLD. CHWYDDIANT # gofidiu yn fy uffholuddion, ly nKhylltt, a'm y»pyfaint, a >1 f nnraea gan y poen '• acnobent 1 mi, art YN Y TRAEO 4c ma>vr yn fy mhen, au yn feddw Ban bendro, fel naa I ysgafllder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid 1 I eailwn aniKyffml l'#tliau yn eu lliw a'u llun priodol; mewn \1 I A „ I I RH0D9ANT ES^WYTHAS U JI3NGYRCHQL I pair yr oeddwn wedi fy lwyr andwyo gaa boen a selni, fel I I Aoeiuaie a Alerthyt eu goreu 1 nu, acyr I I ,1Ht Kaiiwn Kre<iu fod modd i mi byth wella; oud dioich 1 I 1 wyf wedi taluiddyntbuiioeitd lawer nm liyxiy. I PERCHENOG. 1 Awdwr pob daioni, a phureh i chwitiiau. II 1 ,1 »,: ,1,1 j. J r Yn mlion bytlicfnos, drwy ddefnyddio eicli Peleni yn ol /1 1 onu m cluerbyuiais fawr lies oddiwrth un O# J. E. GEORGE, M.R.P.S.. V eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yu gallu dilynfy ngalwedi- I honynt. Pryuais ilyehaid o GEORGE'S V «»»«'«PllU-l,er- Yr oeddynt yn <7 V\ PILES and GRAVEL PILLS, a chymerais II I R W A IX, J \ddau ddogn o honynt-yr ydn-yf yn J GLAMORGANSHIRE. V OCR\R c0,tt Mfwy" V\ amr yn ddyn men. V maeut wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, ,J BENJAX1IX EDWARDS, Q$)J X ^w^ddiYdwytif iuUfttw CWMDABB, ABERDARF.. DAVID DAVIES. Bala Argraffwjd a Cbyhoeddwyd gan H, EVANS, Swyddfa'r Croniol" Tegid St., Ebrill 26, 1878.