Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HYSBYSI.ADAU. URDDIAD. Bydd urddiad Mr. David L. Adams, B.A., i gynieryd lie yn Ilawen a Bryngwenitli, GVredig- iou, djddian Mercher ac Iau, Mai laf a'r 2il nesaf. Y cyfaifodydd i ddechreu yn Biyugwen- ith prydnawn dydd Mercher, am 2 o'r <doch. Bydd hefyd yn Gyfarfod Agoriadol yn ei berth- yuas a Ilawen. Taer ddYHlunir ar weiuidogion y Cyfuiideb, ac eraili fyddd. yn gyileua, i roddi eu presenoldeb a'u cynorthwy ar yr achlysur. JOHN DANIEL JONES, Lbrill ISeg, 1878.. (Dros yr Eglwysi.) CYJSELIR 1 qYFABFOD PREGETHU NGlfArEL YB ANNIBYNWYE, BALA, AR Y dyddiau Lluiija Mawrth, Ebrill 29alu a'r 30ain, 1878, GANY Parchll. Eyan3, Ceinewydd IT. Bees, Caer; a Nichols-n, Le'rp a 1. X. "IjOD YN DDYN." TRADDODIR DARLITII AR Y TESTYN UCHOD, YN ADDOLDY GLANABER, LLANUWCHLLYN, Nos Fercher, Mai 1, 1878, GAN Y PARCH. T. P. EVANS, CEINEWYDD Llywydd—R. 0. Jones, Ysw, Bala. i Mynediad i nyjwn trwy Docynau Chwech a Swllt YR ELW AT YR YSGOL FilYTANAIDD. CERDDORIAETH NEWYDDION, CYHOEDDEDIO GAN J". ZEST. HTVJK.X<rS & Go. -PdbUsfers, Sf c., Trcfriw, nr. Conway. j.BANEa. EIN GWLAD." Cdn-fiewyctd i tenor gau Dr Joseph Parry, Aber- ystwylhl i'ris'D". "Sydd drugarog wrthym ni." A nth out Newydd wedi ei threfnji i bedwar Ilais, gnu Dr. tJfcsepJi <Parry. SoMa. Sc., gen 6c. | RWlftytitf £ pe4mjrfjg I "Ff&rwel y 6yflw4ieclig i Mr. T. J. Busies,• gas. Sfr. J. II. .Huberts (i'cnfeprdd Gwyu^dfl) 'Pris tie. Deigryn ar fedd Mam." Cyilw^e^ig i Miss Cordelia Edwards, gon Mr. Hugh Our. a, 'fuJyearn. I'm Ga. { "Y Bwtliyxi ar y Bryn." Cyfansbd-dedig i Miss (jwenfil Davies, gun Mr. E. D. Williams., n.A..M. Pris 6c. "Ffarvsel i Gymru. Cyfaiisodd. dig i Miss Jenny Maklwyn, g;,n Mr. J. .H. liol/crts (Bencerdd Guyuedd). Pris'fie. "Syr John Wynn." Awdl Ciudelriol Eisteddfod Ijhtnrwat, 181G,-gan 0. •C'Bxms Joxee, .«> yr hOl1yr;yülnvanCj5w:nl niter mawr .0 (ii'iiduocliadiiU. ciyifiJuiq] j-n -dvrya <sj-»yiltlad it lian- .C5ia.oth NUllt Oonv»y a llcofcdd cnÚlL PHs <5c. "Dameg y Mefys." I -iu -Gan G".an Collen. Pris'ie. Y llyfr gorcu i'w ranu' ;yn yr Y«gol SabbatJiol. 1'r Elw (lifei-ol i Lyfrwerthwyr, N r R AT Y J. II. EVANS, & UJ., Pobx.16ujses, TiiJii-'iuw, NR. Conway. ,fi- 'O:C: THE READY-MADE CLOTHING MART, ELDON HOUSE, DOLGELLAU. Dymuna WILLIAM DA VIES hyshysu ei fod yn bwriadl1 g*werthu Cotiau uchaf, Water- proof's, &c., gyda gwtyngiad fel y canlyn, er rnwyn clirio yr oil sydd w, ddill Mackintosh Coats, &c., prisinn arfcrol—7/6. 9/6, 11/6. 12/6, 14/6, 18/6, 19/6, 25/6, 30/, gostyngwyd hwyi 5/6, 7-/G, 8/6,'9/6, 12/, 15/6, .16/6, 21/, 24/. Hefyd, Legings, &c., gyda gostyngiad cytatebol. I'apyr at Bapyro Tai o 2c. y pisyn i fyny. Goruchwyliivr lleol dros y Gioniniau canlynol:- Northern Fire & Life Insurance. Plato Glass Insurance. Horse & Carriage Insurance. Guarantee & Accident Insurance. The National Steam Ship Co. The Couppji: Trading System, &c., &e., &c.. f OAITTAWD- Y DDAU WAED, SEF GWAED > ABEL A GWAED CRIST. YN Y DDAU NODIANT, PIUS 6c. f, AETTHEM- GWEDDI JONAH: "O'MHINGY GELWAIS." PRis 3e. 0ANEU0N Y BOBL; Ehif 6, 3c. Vw cad odihwrth yr Awdwr-E. Yiltyr Williams BOúkscller,'Ðulgcll('y, N. Wales. R. E. ED WARS, t. SURGEON DENTIST, FFESTINIOG, j A cldymuna Iiysbysu y wlad yn gyffredinol ei fod yn parhau | ymweled a'r lleoedd canlynol, lie y gellir ymgyngiiori ag ef yn ddidal yfi rnliob aclios pertliynol i'r Danedd. Cyilenwir Danedd Celfyddydol yn ddiboen—o un danl i fyny i set gyf- lawn o'r fath oreu am y prisiau mwyaf rhesymol; a ellan mai Mr. E. ei hun yw y gwneuthurwr, gall siorhau pob boddlonrwydd i'w gwsmeriaid. Dolgellau, o naw y boreu hyd ddau y prydnawn, y cyntaf a'r trydydd dydd Sadwrn yn mhob mis, yn nhy Mr. William Davies, Ready Made Clothing Mart; Porthmadog, bob dydd Gwener, yn nhy Mr. John Jones, Temperance (gyferbyn a'r Farchnadfa); Llanberisj bob dydd Mawrth cyntaf ar ol y cyfrif, yn nhy Mr. Ishmael Davies, Draper. D.S.— Y mae Mr. Edwards yn Gymro. DODREFN!DODREFN!DODREFN! DYMUNA WILLIAM EVANS, Ww JL iL! JLi JL JGj w HOUSE FURNISHER, FT SPBJEQFIEIJ) BTEEET, DCMELLAU, a TE6ID STREET, BALA, IT ii^igolion X Ikoedd aebod a'r ei fod yn .parhayt i gttdw erflatrlider o bob malh o Bdodrefn o Walianel lorigiati a gwneuthuriad, yn y ddau gyfeiriad a nodwyd, y rliai a wertliir am brisiau rhesymol; :ia derbynir taliadau yn wythnosol neu fisol er liwylusdod fr prynwr. Weld rcstr o rai pethau—Glasses o 6c i £ 6 10 Bedsteads o 1 (3s. i fyny Chair Beds o';? 1-ls i fyny; Chest of Drawers o 28s i fyny; Byreldau o 5s i fyny. Side Boards, Drawing room" Suits, WatnOts, Windsor Chairs, Cane-bottora chairs, Marble-top Sta::ds, Easy Chairs, Sofas Couchi-P, Patent Conioees, Trunks, Plyf, Gilt Mouldings o wahanol fathau, Brushes, Glue French Polish, Ba,skt»ts, Mits,&c. • ■■<. SWYDDFA'B. CELT," BALA. A Dymima II. EVANS hysbysu y cyhoedd ei focl wedi eangu ei Swyddfa, fel y gall wueud pob matli o argraffwaith yn rhad a okyflym, ac yn y modd go re a. Anfonir estimates am Lyfrau i Awdwyr neu Gyhoeddwyr, a sicr- heir y bydd y prisiau mor rhated ag unrhyw le yn Nghymru. LLYFRAU YR YSGOL mBBATHOL. j Y Wyddor Gymreig ar Gerdyn Glas Cryf, pris 4]c y dwsin. 2 Y Llyfr Cyntaf i ddvsgu Sillebu, pris 9c. y dwsiu. Elian Gyntaf i ddysgu Sillebu a Darllen Cymraeg, pris 1/6 y dwsin. Y mae hWll yn gymwys i'r dosbarth hynaf cyn myned i'w Testamentau,