Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

-L' l..¡ lUU (L,¡ ( $3riob<tSiUt. Ebrill 17, yn Hen Gapel, Llanbrynmair, gan y Parch. 0. Evans, Ali-. E. Morgan, Glanlianog, a Miss S, Jones, -Ystradfawr, Lianbrynmtdr. ^lariwiactlwu lh\ HI. f Put farw ye bynrvws a'r addfwyn John Collier, Ebrill 3vdd, yn 23ain oed, wedi bxl yn nyclm am rai misoedd. Yn ei angcu ef eafodd bwleh ei wueud yn eglwjs Brynmenvn na ionwir moliono yn fuan. Er nad oedd yn ddi icon mewn enw, (,to yr ocdd yn cyf- lawni gwa.tli diacon da. Yr oedd yn arwoinydd y gàll, ao yn yKg.riffn.ydd yr eglwys er's llawer o llyn- yddau. Yr oodd yn byuafgwr mown profiad crefydd- 01. er nad oedd end ienanc mown dyddiau ac fe fu • farw fel y ba .fyw. Guduwodd dystiolaet-lx dila ar ei 01 fod marw yn elw id do (aid er i'r eglwys gaol colled fawr ar ei 01 eafodd ei fain weddar, a'i frodyr, a'i ohwioryddgolled fwy. Lliuiwodd Je ei dad duwiol yn y tealu oddiar y bu farw, a diau y byckl ei gyngboricn ar gof yn liir gan y teulr. Gladdwyd ef Sadwrn y Gell, yn m nwciit cftpcl Brynmenyn, a daeth tyrfa Iuosogyn ngliyd i dalu y jrymwynas olaf i'w weudiilion marwol. Darllenwyd a gwedoiwyd yn y gan Mr. Davies, AlwrcYJJfig, lihoddwyd emyn i ganu gall Mr. Evans. Junotior. Yn y capol, dar- lleuwyd g*n Mr. Join s, Bridgend; gweddiwyd gan Mr. Williams, Hi.fod, a pbrc^etliwyd yn fyr- ac ctteitbiol gan Mri. D«vi« s, Aberewmboy; Jenkins, Black Mill, (B); a W. Morgan, Maesteg. Iilioddwyd yremynau all ail gan Mr. Lewis, Bargoed. Siarar- adwyd ar Ian y bedd gan Mri. Davies, Bridgend, a W B. Morgans, Saron a therfynwvd trwy weddi gan Mr. Jonrs, Drefnewydd. Ni welsom fwy o wylo mewn angladd erioed. Mae hyn yn brawf fod yr ym- adawedig yn auwy] iawn gfuiddynt. Gwclsom y prcg- etbwyr eaulyr.ol. befyd yn yr ar.'gladd—Mr Morris, gweinidog y lie; Williams, Treoes Lewis, Maesteg Thongs, Nantymoel. Amddiffyn y nefoedd a fyddo ar y perlbynasau galarus. AP EIIYS. Ebrill lieg, yn C4 mlwydd oed, Mrs. Mary Davies, Ty'rbyd, Glynartben. Bu yn nycblyd gM am wyth- nosau, eto ycbydig feddylid fod awr ei bymddatodiad yn yr ymyl. Yr oedd ynaeiodurcfyddol, aeynun oedd yn darllen llawer ar ei Beibl, a chredir ei bod wedi tynu bywyd iddi ei hun allan o hono. Cladd- wyd ei gweddillion marwol y dydd Merober caulynol, pryd y gwaaanaetbwyd gaii y Parcli. J. Davies, gwein- idog y lie. Mawrth 21, ar ol dros flwyddyn o gystudd blin, bu farw John Evans, .Cwmpadarn, Llanbadarnfawr. En yn ddiacon yn yr eglwys -\nnibynol yn y lie am rai blynyddan; ac oblegid ei fod yn ddyn goleuedig, pwyllog, haelionus, a duwiolfrydig, Uanwodd ei swydd yu aurhydeddus yn mhub ystyr. Bu hefyd yn ddos- bartliwr i'r Dysgedydd, y Diwygiwr, y CHONICT,, Tywysydd y Plant, &c„ am gryn yspaid. Yroedd iddo air da gan bawb, Aden rhagluniaeth y nof fyddo dros y weddw a'r an)ddif:dd galarus. EbriiJ 22, yn nhy ei mab a'i morch-yn-nghyfraith, yn y Gallestra, Islaw'tdref, bu farw, Mrs. Lowry Jones, gwiddw y dhveddar Mr. G. Jones, Ty'nllid- iat-t, Islaw'rdref, gcr Dolgellau, yn ei 70ain mlwydd o'i hoedran. Yr oedd gonestrwydd, bucbedd bur, ac y-marweddiad diargyboedd yn nodweddion amlwg yn ngbymeriad Mrs. Jones; ac yr ydoedd drwy byny, yn rgbrda'i cbaredigrwydd parod i'w cliydnabod, wedi eciifl sereb mawr ac enw da oddiwrtb lawer, yn bplk tte agos. Yr oiidd yn aelod selog gyda'r Metbodigt- iaid Galfinaidd yn Rehobolh a diau i'r eg'wys gael coiled ddirfawr, ond osyn golled i'r ddaear, yr ydym yn credu yn enill i'r nef. Ckddwyd hi yn mynwent eapel Salem, Dolgellau y Mercber canlynol,_ pryd yr ymgasglodd tyrfa fawr i'w bebrwng i dy" i hir gartref Heddwcb fyddo i'w llweb byd nes y Bydd doran beddau y byd Ar im gair yn agoryd." Ebrill 12, bu farw Mr. John Davies, Bookbinder, Dolgellau, yn 84 mlwydd oed. Ebriil 21, Mrs. Jane Davies, PIassu, Bala, yn 86 oed. Yr oedd yn cbvvaer i'r diweddar Barch. Eoberfc Williams, Aberdyfi; ac wedi bod yn aelod diargy- hoedd yn ngbyfendeb y Trefnyddion Galfinaidd, uwchlaw 60 mlynedd. or ..4

Y FELLTEN.