Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

HELAETHIAD Y BLEIDLAIS.

News
Cite
Share

HELAETHIAD Y BLEIDLAIS. MAE dosbarth lluosog eto o ddeiliad y Deyrn" as Gyfunol, ie, yn Lloeg'f a Chymrh, heb gae) caniatad i bleidlei?io ar ddydd etnoliad aelod Or Senedd. Gweithwyi* a thrigolloh f thad: att aroto;tkydttbl o'Ii gwtàh gati mwyaf, sydd y M g^nfettthttr i fyny y dosbarth hwn. Pa- liara y cauir hwynt allan o rebtr etholwyr y deyrnas? Ai am eu bod yn fwy anllythyr- enog, yn Hal eydwybodol, neu yn llni eu g*,< erth. cymdeithasol nag. erail,! afer s-ydn eilibefc An meddu yr hav,'l £ r&iht!" Dim o'r fath belli. Mae y dosbarth ag sydd heb y bleidlais mor oleuedig ac mor gydwybodol a'u cymydogion sydd yn ei meddu mae y gweithwyr yn y wlad mor gymhwys i'w ehael a'i detnvfcMio a'u cydweithw.vr yn {y MVrdeistfreH; iifc &nj$* b#fiatoh\ dira'duioi, a pheryglus yw ei hatal btldi wrthynt. Os oes gan bob dyn ag sydd yn cadw ty mewn bwrdeisdref huwl i bleid- leisio, onid tegwch fyddai i bob dyn yn y wlad- ag sydd yn cadw ty gael yr un fraint ? Os oes gan yr amaethwyr, maWiion a bychaiii-, i lawr at y 12 pam&ef*' lais yn ngtVnetithilr- jad deddfau ein g#la-'j paliatn y gorfodir "iTiomas, y crydd; Dafydd, y gof: John, y teiliwr; a William, y saer, rhai sydd yn byw yn y pentref gerllaw iddynt, i fod yn ddystaw ar ddydd yr etholiad, fei pe na byddent or.d nifer o dramorwyr yn dygwydd bod yn y wlad ar y pvyd Mae milot dd yn ein gwlad yn llymdeimlo y diraddiad hwn, er nad oes ganddynt Town Halls na Lecture Rooms, lie y gallant ddad'.eu eu hawiiau a dengys arwy .d- ion yr amseratt yn bur amlwg, fel y gwelir oddiwrth hancs gweithrediadau Mr. Joseph Arch a gweithwyr amaethyddol Lloegr, fod pwnc y bleidlais yn prysur ddyfod yn un o brif bynciau y dydd. Y GWIR ANEIIYDEDDUS ROBERT LOWE. Yn Chwefror diweddaf, pan y dygndd Mr. Trevelyan, mewn araeth ailuog, ei gynygiad g-er bron Ty y Cyffredin i osod y bleidlais yn y wlad ar yr un tir ag ydyw yn bresenol yn y bwrdeisdrefi gwnaeth Mr. Lowe araeth led bigog a gwawdiyd yn erbyn y symudiad, ac y mae yr araeth hono, feddyliaf, yn dd.tngosiad eglur o gulni mtddwl a diffyg ymddiriedaeth yn y dosbarth gweithio1. Mae Mr. Lowe yn ddyn galluog a dysgi dig', ae yn Rhy dfrydwr mewn proffer, end mae yn ami ar weithredocdd yn gwadu egwyddorion Rhyddfrydiaeth, ac yn enwedig felly yn yr achos hwn. Un o'r brawddegau cyntaf yn ei araeth oedd,—" Yr hyn yr wyf bob amser wedi ildal yw, fod llwmder rhyteddol o resymau o bJa;d y mesur hwn." Gallesid dysgwyl iddo ef ei hun, a dweyd y lleiaf, pan yn beiddio dwyn y fath haeriad yn erbyn cefnogwyr y mesui, fod yn gyfoelhog 0 ]e-.ymau yn ei erbyn end, druan, mae mor ilwm o honynt a llygoden eglvsys Gwell fyddai iddo fyned, cynted ag y gallo, i friwsiona i rywle arall. Tybiaetb gwb) ddisail am y dosbarth gweithiol yw, pe rhoddid howl i.ido i bleidleisio, yr anfonid dyniort is-raddol ac annysgedig i I ly y Cyffredin; ac y byddai i hyny ddwyn diraddiad ar y Ty, ac yn y diwedd arwain y dtymas i ddyiyswch a dinystr. Nis carai yr un gwir wladgarwr weled neb yn sened ein gwlad end ein dynion goreu a galluocaf, ac y mae y dosbarth gweithiol, fel dosbarth, yn gystal gwladgarwyr a neb pwy bynag. Mae arnom eisieu, nid dynion dys- gedig yn unig, ond rhai yn deall angheuion eu gwlad, ac yn meddu ar galon d yngarol i ddwyn allan fesurau teihn g ar gyfer y cyt'ryw. Os heb hyn, onid teg tyddai gosod y cyfryw aelod i lawr fel smeddwr anllythyrenog! Gwnaeth y Toryaid, yn ol eu harfer, y rhaji ydynt bob amser yn dychrynu rhag pob math o ryddid gwladol ac eglwysig, eu goreu yn erbyn y niesuy, a lhvyddadunt i'w orchfy^u drwy fw-yafrif o 5i. Safal y pleidintt fel hyn— I)ros y itiet?in* ^19, yn erbyn frel^na y saif petii^n iVn Mae yr itu;\Vedd sydd ar y gynrychiolaeth yn bresenol yn anuhytiawn- der a miloedd o ddeil iaid ffy ldlon Victoria, ae y mae hyn, yn nghyda'r annhr1 fn a berthyn i'r eisteddleoedd, yn warfch i ni h i tr-ymas. Llwyncelyn. E Ili'WIi il illHHIIB IIIHi i

MANION GAN Y GOLYGYDD.

DYMUNIAD DA I'R CELT.