Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

CREDOAU A CHATECISMAU YN DIRMYGU…

News
Cite
Share

CREDOAU A CHATECISMAU YN DIRMYGU CREFYDD. N J n yw egwyddorion Eglwys Loegr yn sef- ydiedig1" yn Canada, America. Ymneilldu- wyr oddiwrth v Lly wodraeth yw Eglwyswyr Prydain pan ant yno. Ond ceisir gusod i fyny yno, trwy gynadleddau, gredoau, catec- ismau, a Phristcratf'tiaeth Ulwyaf Pabaidd Uchei-Eglwyswyr Prydain. Tair blynedd yn o!, argrutf'wyd y cafecism canlynol i'w an foil i dai, a'i rami rhwng pobl a phlant. Wrth y papvryu y mae enw rector egJwys esgubol St. Mary. Bay of Islands. Ilboddaf ef yn Saesouig fel y mae yn y papyryn, rhag iddo gael cam wrth ei gytieithu. n zn Q. How can we obtain God's grace ? A. Bv prayer and the sacraments. Q vVlrat 1S Baptism? A. Washing away of sins. Q. Can a child go to heaven with sin in its soul ? A. No. Q. How can this sin be washed away ? A. By baptism. Q Of what do we partake in the Holy Communion ? A. The body and blood of Christ. Q. What rite makes us strong and perfect Christians? A. Confirmation. Q. How can we be assured of God's par- don and grace ? A. By absolution. Q,. Who can pronounce the absolution ? A. A priest. Q. Who gives the priest this authority ? A. Jesus Christ. Ceir yn y catecism byr hwn gredo Uchel- Eglwyswyr Lloegr ac Uchel-Babyddion Rhufain "yn hynod fyr ac eglur. Cyhoedda fod holl fabanod y byd yn cael eu geni yn a flan—na allant fyned ir nefoedd heb eu glanhau—mai yr unig ffordd i'w glanhau ydyw ir ofeiriad weddio drostynt a'u bedydd- io. Dywedir mai bedydd esgob sydd yn guneud an yn Grist ion pcrffaith, a bod pub uu wedi cael Haw esgob ar ei ben, pe byddai ei gaion a'i fuchedd mor ddued ar fagddu, yn inedru troi y bara ar gwin yn wir gorff a givaed.C)-ist. Mai yr unig ffordd i gael sicr- wydd am ras a maddeuant yw trtvy gael rhyddhad gan yr qfeiriad, a bod yr awdur- dod wedi ei rhoddi iddo gan lesu Grist. Nid oes neb a wada na fu miloedd oeddynt vn houi yr awdurdod hon heb adnabod Crist. Dyma gyfanswm Pabvddiaeth yn y plisgyn L)Y lleiat', a dyinayr egwyddorion a daenir hedd- yw yn LJoegr a Chyraru! Y dosbarth sydd yu eu dal yu yr Eglwys ydynt y rhai mwyaf gweithgar' a llwyddiauus o lawer, ac y mae taeuu yr egwyddorion hyn yn til rnwy ofn- adwv yma nag yu Canada. Nid ydynt yn sefydUdig yno. Liedaenir hwy drwy oner- ynoliaeth yr egwyddor wirfoddol. Nid oes tteb ond Duw a hawl galw i gyfrif am ym- drechion felly i ledaenu cred grefyddol; ond yum, y mae y plentynrwydd yniyd uchod yn nctydbdig." Mynir aur Ymneillduwyr a'r holl wlad i dalu am dauo i ddirmygu crefydd Crist a gwenwyno eneidiau. Yn ol y catecism nchod nid oes yr un plentyn yn y net' ond yr ychydig a fedydd- iwyd gan yr O'ynwyr ond y maent oil yn aflan a bythol druenus ac ni all neb fod yn G-ristion perifaith heb gael bedydd esgob. Addefa Olyuwyr, Egl wys Loegr fod bedydd y cardinal Pabaidd yn rhywbeth, ond ni addef- ant fod bedydd Ymneiliduwyr yn ddim. Nid yn unig y mae yr hacrindau ueliod yn tuuuwiul, olid y rnayut islaw rheawmt yu destyn gwawd. Y maent wedi ac yn para i lenwi y byd oanfty ddwyr. Catecismau fel hyn esgorodd ar ac a fagodd anfFyddwyr yn Ffrainc, Prydain, ac America, ac y mae eu golygiadau yn fwy naturiol a rhesymol na phethau fel hyn. Pa le y ceir y fath ynfyd- rwydd yn mhlith anfiyddwyr a masnachwyr gyda eu galwedigaethau? Y mae rheswm yn gwrido ac yn troi draw naill ai i wsnu neu i wvlo wrth eu darllen. Ond na ryfedder cymaint at rector eglwys esgobol St. Mary. Y mae ysbryd selio catecismau a sefydlu credoau wedi bod yn gryf iawn yn mhlith Ymneillduwyr ac Anni- hynwyr ein gwlad! Buwyd yn derbyn ac yn dysgyblu, yn gwobrwyo ac yn cosbi, yn ol hen Qatecisni y Gynianfh." Nid oes neb yn ei bregetbu oil beddyw, ac nid llawer gwell yw rhanau o bono na chatecistn y rector, a ddywed nad oes dim plant yn y nef ond yr ychydig a fedyddiwyd gan yr Olyn- wyr; ac y mae digon yn barod i wneud catecismau eto ond i'r gynadledd wincio ar- nynt. Nid oes ganddynt ddim mwy o hawl nag oedd gan rector y Bay Islands i wneud ei gatecism, ac ni byddai genym ddim mwy o ymddiried ynddynt. Y mae lesu Grist wedi rhoddi credo i ni yn ei air. lawn yw i ni ymresymu a'n gilydd, ac ysgrifenu at ein gilvdd yn nghylch hwnw. Y mae credoau a catecismau antt'aeledig dynion yn groes i'w gilydd, ac o ganlyniad y maent oil mewn rhyw bethau yn groes i'r gwirionedd. J. E>.

PROFIAD BACHGEN ANUFUDD .YSTYFNIG.