Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

&t.

News
Cite
Share

&t. MASNACH YD. Y mae yr b;n dymherus ydys yn gael yn awr yn hyuod fanteisic: i hau, ac y mae golwg obeithiol iawn ar y cnydau. Tueddni y fasnacb j'd i godi, a hyny yn ddiamheuol o acbos yr annealltwriaeth sydd rhwng gwledydd a'u gilydd. Os aiff yn rhyfei rhwng y wlad hon & Hv ssia, sicr yw y cymer codiad pwysig Ie. Ond o'r I;: arall, os sicrheir heddwoh ar amor'au boddhaol, bydd i iiyny effeithio er peri gostyngiad. 1UHCHKADOEDD TRAMOB. Yr oadd p.-lsian gwenith a blawd yn uwch yn mhrif farrhuiio-dd y Cyfandir, ac yn debyg o godi chwaneg os di.wydd i ryfel dori allan rhwng Lloegr a Rweia. MARCUSAE I.KEFWL, DDYDD MAWRTH, Eb. 23. Gwerthid y cv alianol fathau o Wanith Gwyn am geinlog y win w /s o godiad, a thelid y lIawn brisiau blaenorol am V'enUkinu Coch. Araf y symudai Blawd am y prisiau diweddar. Gwertbid Indrawn am bt-inian y farcbuad flaenorol. Yr oedd Pys ychydig Tn Is, ond Ffn yn brin a dygent brisiau ucuel Cynyrehion eraill hcb unrbyw gyfnewidiad. KARCHKAD Ii^nXDAIN, DYDD LLCN. Cndwyd at yr on prisiau a'r wythnos ddiweddaf gydl\'r holl yynyrchion. MARCHXADOKDD CYMREIG. ABBRTBTWITH, Ebrill 15 — Gwenith o 7s 6c i 8s 60 y rersur; haidd, 58 6c i 6s Oc ceirch, 3s 6c i 58 Oc; ymtoyn fired, 16c i 1811 y pwys; ymenyn liallt, 14c i 16o; ednod, is 6c i 5s Oc y ewpl; pytatws o 7s Oc i 8s Oc y eanpwys. BAHOOK, EbriH IS.—Gwetjith. o 45s Oc i 47s Oc y chwarter; haidd. 84s Oc i 37s Oo; ceirch, 24s Oc i 23* Oc blawd ceirch, 358 Oc i 37s Oc y 240 pwys. CABMARFON, Ebrill 20-Gwenith, o 45s. Oc. i 48s. Oc. y thwarter; haidd, o 83B. Oc. i 378.00. y chwarter; ceirfh, o 25B. Oc. i 29s. Oc. y chwarter; blawd ceirch o 34s. Oe. i 37s. Oc. y 240 pwys. GWMCSAM, Ebrill 18.—Gwenith gwyn, o 7s 6c i 7s 9c y mesor; yr hen wenith coeh, o 7s Oc i 7a 6c y bweel o 75 pwys; ceirch, S8 8c i 4s 6c y bwsel o 46 pwjra; haidd at fragu, 6s 6c i$10c y 3& chwart; eto, at fain, Os Oc i 08 00; pytatws, 58 6c i 6s Oc y 90 pwys; ymenyn ffres, o Is 4c i Is 5c y pwys; cig eidion, 9c i 10c y pwys; cigdefaid, o 9c i lIe y pwys; cig Hoi, 7e i &0 y pwys; ednod, 4s 6c i 5s 6c y cwpl. CKOKSOSWAIXL, Ebrill 17.—Gwenith o 7s 4c i 7s 10e; haidd at frasu, Gs Oc i 6s 9c; ceirch. 88 60 i 4s 6c; pytatws, 08 Oc i Os Oc y mesur o no pwys; ymaayn, lflc i 17c y pwys; ednod, 5s Oc i 5s 6c y cwpl. Biinrmnr. Ebrill 15.—Gwenitli coch. 16s Oc i 18s yr hob; Aeircti, o 7s 6c i 9a Oc; yr baidd at fragu, o 14s Oc i 168; eto at fitiu, o 10s i- HIs 6. fiiAi.Lwu. Ehrill 17.—Gwenith, o 8s Oc i 8s tie y pwye; haidd, o 7s Oc i 7s 6c y 40 chwart; ceirch, 22s Go i 24s 60 y bag ymenyn fires, o 18c i 20e y pwys tkhwd, 5s Oc i 5s 6c y cwpl. WYDDGRUG, Ebrill 17.—Gwenith coch, o 16s Oc i lGé 6c yr 168 pwys; haidd at fragu. o 16s Oc i 16s 9c; e .0 at falu, 00s i 00s ceirch, 8s 6c i 10s 6c yr 105 p wye; pytatws, 14s Oc i 1Gs Oc y 200 pwy

TELERAU Y "CELT."

Y RHYFEL..

Y SENEDD.

Advertising