Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

LLANDDERFEL.

News
Cite
Share

LLANDDERFEL. YN y lie uchod, dydd'Gwener y Groglith, cynal- iodd y Methodistiaid Galfinaidd en cyfarfod llenyddoL blynyddol. H. Robertson, Ysw., A.S., Pale Hall, oedd i fod yn gadeirydd, cud nis gall- ai ddyfod y, dydd hwnw ^o he* wydd amiywres- ymau ac yn ol ei haelfrydedd arferol, aeth i'w logell a rhoddodd £ 5 at wasanaeth y cyfarfod, y rhai a dderbyniwyd gyda diolchgarwch mawr. Dechreuwyd y cyfarfod cyntaf am 2 o'r gloch, ac etholwydy Parch. D. Edwards, Llawrybettws, yn gadeiiydd. Yn gyntaf, canwyd Kiss me Mother," &c., gan gor o blant y Bala, dan aiv/ein- iad Mr. J. Thomas, Plasau. 2 Beirniadacth y traetbodau, Ymddangosiad Crist ar ol ei adgyf- iad," (i rai dan 20 oed), goreu Mr. G. Roberts, Post; ail Mr. J. Davies, Brynmelyn; trydyrdd Mr. It. Ellis Brynbwlan. 3 Ton gan gor o blant o Yates St., Le'rpwl, dan arweiniad Mr. T. Jones, Wellington Road, o'r un lie. 4 Beirniadaeth ai- holiad, "Y Gwahanglwyf," (i rai dan 20 oed), goreu Mr, J. Davies, Bryamelym ail Mr. W. lloberts, Shop, Llan; trydydd Mr. R. Ellis, Brynbwlan. 5 Cystadleuaeth canu, "Bancrem gwlad," (unawu gan Mr. I). Jenkins, lUÙs. Bac., Aberystwyth), goreu Mr. I). Lloyd, Glynceiriog; ail Mr. E. Watkin, Cottage, Tomen Gastell; trydydd Mr. R. Lloyd, Llandderfel. 6 Eto, y llawysgrif oreu o Esth. x., (i rai dan 16 oed), goieu R. J. Parry, Felin, Ibn; ail, Miss Gwen a Miss Margaret Jones, Brynbwlan, yu gyfartai. 7 Beirniadaeth arboliad ar "Hanes Samuel," (i rai dan 13 oed), Miss J. Owen, Plasisaf, a Miss E. Davies, TanyfFordd. yn gyfartal; ail Mr. 1). Lewis, Llan; t:ydydd E. Evans Shop. 8 Can, Mynydd, mynydd i mi," gan Mr. D. Jenkins, gyda chymeradwyaeth mawr. 9 Beirniadaeth y cytieithiad goreu o'r Saesonig i'r Gyrnrae?, goreu Mr. W. Roberts, Shop a Mri. J. Williams, ieu., Pantybarcut, a G. Roberts, Post, yn gyfartal. 10 Cystadleuaeth, Yr udgom a gän," (Dr. J. Pairy, Aberystwyth), plant dan 18 oed, goreu Mr. J. Lloycl, Foty Wen, a'i gwmni. 11 Beirn- iadaeth y llawysgrif o'r 15fed Salm Mr. W. T. Jones, Brynmelyn, a Mr. J. iRoberts, Pantybar- cut, yn gydradd ail Mr. B. Ellis, Brynbwlan. 12 Canu, "Yn ddvfal gwyliais," (Mr. D. Jen- kins), cor heb fod dan 20 o nifer. Dan gor yn cystadla. Cor Llandderfel, dan arweiniad Mr. J. Jones, Shop a chôry Bala, dan arweiniad Mr. Rowlands, eu hen arweinydd yn y Bala, ond yn awr yn athraw Ysgol y Bwrdd yn Penrhyn- deudraeth. Yr oedd yn dda gan bawb weled Mr. Rowlands. yn bresenol. Gwnaeth lawer o ddaioni gyda cherddoriaeth pan yn y Bala, a phob liwyddiant icldo-eto i fyned rhagddo yn y Penrhyn. Wedi beirniadaeth fanwl gan Mr. Jenkins, rhoddodd y ddau gor yn gyfartal. 13 Ton gan gor Mr. T. Roberts, Maesyryddallt. 14 Cystadleuaeth sillebn geiriau Cynireig i blant dan 18 oed goreu Mr. J. Davies, Brynmelyn ail Mr. E. Edwards, Tanyffordd, Cletwr trydydd Mr. E. Evans, Shop. Cafwyd cyfarfod rhag-orol yn awr, y capel yn ilawn, pawb yn gw rand aw yn syml, ac yn rhoddi cymeradwyaeth galonog i'r beirniadaethau a'r enilhvyr. Dechrtuwyd y cyfarfod nesaf am 6, ac yr oedd y capel yn orlawn. Llywydd, Mr. E. Jones, Mount Place, Bala. 1 Beirniadaeth y Parch. J. Wilnams, IJiindrillo, ar ramadegu 3 o adnodau; goreu Mr. W. Roberts, Bryngoleu, Talybont; ail Mr. J. Roberts, Llandrillo. 2 Dadganu "Pales- tina," (o lyfr Ienan Gwyllt), goreu cor Mr. J. Lloyd, Foty Wen. 3 Anerchiad gan Mr. D. Jones, Liverpool. 4 Adrodd, "Beth sydd drwm i edrych arno," (plaiitdan 15 oed); goreu Mr. W. Williams, Pantybarcut; ail Mr. C. Lloyd, Foty Wen; trydydd Mr. D. Lewis, Llandderfel; 4ydd Mr. R. Ellis, Henblas. 5 Enillwyd ar ganu y ddeuawd, "Dring, dring i fyny," (Mr. D. Jen- kins), gan Mri. E. ac R. Watkins, Cottage. 6 Beirniadaeth englyn beddargraff i'r diweddar Mr. Evan Lloyd, Foty Wen; cyntaf ac ail Mr. W. Price, Frond derw, Bala. 7 Cystadleuaeth dad- ganu unawd i Baritone, "Y Bachgen Dewr," (Dr. J. Parry), goreu Mr. D. Lloyd, Glynceiriog. 8 Areithio ar" Luther;" Mr. J. Williams, ieu., Pantybarcut, a Mr. D-. Jones, Cletwr, yn gyd- radd. 9 Can gan Mr. Jenkins, Y Cymro pur." 10 "Y Cyfaasoddiad Eglwysig o dan gyfraith Moses;" goreu Miss J. Roberts, Bwlchcarneddog ail Mr. R. Phillips, Ty'nyfach, Llandrillo; 3ydd Mrs. M. Jones, Cambrian Terrace, Bala. 11 V'i n II¡, Pcdwarawd, Mi welais mewn ndgof," (Dr. J' Parry), goreu Mr. J. Thomas, Pl'^sau, Bala, a'i gwmni, 12 Ad. odd, Y Boreu Olaf," Mr. J. Davies, Brynmelyn; a Mr. W. Lloyd, Llawry- bettws, yngydradd; ail Mr. Charles Jone^, Lhu- dderfel. 13 Beirniadaeth ar y "Chwe Mair y sonir am danynt yn y Testament Newydd," goreu Mrs. C. Davies, Rbyducbaf, Bala; ail Mi*s M. Jones, CambiianTerrace, Bala; trydydd Miss M. Roberts, Llandderfel. 14 Darllcii cerddoKiaeth ar yr olwg gyntaf, goreu Mr. ')". JorpR, Welling- ton Road, ljiverj)0(.)l. 15 Chwe pnnill coffadwr- iaethol i'r diweddar Mr. Edwai I TClIis, Bryn- bwlan Mr. H. Davies, Llandrua), a Mr. W. Price, Fron, Bala, yn gydfnddngol. 10 Dadganu Teihvng yw'r Oeii," (Jfandel); g'oreu c6r Bala, Mr. Jenkins, Mils. Bac., Aberystwyth, oadd y beirniad cerddorol, a gwnaeth ei ran yn alluog a, meistrolgar, heb na rhodres na phomp yn gyayUt- y iedig ag ef. Cynygiwyd diolchgarwch y cyfarfod i Mr. 'Robertson, Pale HaH, am ei rotd i'r cyfarfod, i'r Hywyddioji ac i'r beirniaid, gan Mr. Jonfts, f athraw. y Bwrdd, a chefnogvvyd gan. Mr. J.' Ifnghe^, Bryn-ielwrn. GoiiEBrDD. LT Aryrachiysuro agor y Capel r ewvdd yn y '71 Pdmant, gan y braalyr y 1VkLl\()(1ísti:"idqaIl-in- aidd, pregetbwyd yn ali.no*>- ac cileahiol gan y Parchedigion T. C. Ji'dw itds, M \1 km ct w th; W. John, Penybont; ac S j .ijj'h ft L,'Kvy.-i. y Cafv/yd hin ddyLjunol a ciiymdjiadaii Jbw'.sog; felly treuhwyd dydd GWdle" Y o;>iitli.yn dia liapus gait drigolion y Pmniti n e aiil, ti vvy gynal gwyl grefyddol. ag mil eu ( uiel. Go^Ii. L AI. ( HIMLK, CAERFYEDDIN. .d Cymerodd cyfrif y pleidleisiau, ac a.]mJd'iæl;} swydJ- ogol canlyniad etholiad Bwrdd (hvarcheidwutd yr nndeb hwn le Ehrill yn ystafeHyH\vrd<I. Nid oedd ymdrech ond mewn dau blwyf o'r haw ar'hug- ain, sef yn nhref Caerfyrddin a phlwyt IiMnddarog. Yny blaenaf, cynvgio Ul Mr. W. J. Mnrgan, Welsh- man Office, Mr. D. M. Morgan, Red St.; D.» 3. Harris, Francis Terrace, Mr. D. Edwards, Wellliold Road a John Lewis Phillips, Ysw., Y.H., Bolabaul, eadsirydd y Bwrdd. y Parch. W. Thomas, Parcglas,—y tri uchod yn beu aelodau o'r Bwrdd Mr. D. -M. Morgan, Red St., Mr. James Davies, Darkgate; Mr.'J. D. White, Guild Hall Sq., Mr. W. Jones, Long Aura Villa; Mr. W. Morris, John St., Mr. W. II. Cottrell, Blue St., a Mr. W. Morgan, King St., Mr. J. Mostya Davies, Spihnan St.. cyn-faer ydrcf. Euciliodtl Mri. W. H. Cottrell a J. Mostyn Davies o'r ymdrech cyn yr etholiad, ac felly nid oedd ond pnnip -ddydd yr S etholiad yn sefyll am le pedwar, a throdd allan (el y canlvn:—. Mr. D. Morgan ('B.) .906 Mr. D. Edwards (A.) 871 Parch. W. Thomas (A.) ..8:tti Mr. James nLvies (E.) 826 Mr. W. Jones (E.). 513 Y pedwar blaenaf a ddycliwelwyd. Yn mhlwyt' Llanddarog dau oedd yn Heiyl] urn Ie, un Mr. John Davies, Pantyllan, a Mr. Thomas Thomas, Wernfraith, a saif y rhif fci y caiilyn I Mr. Thomas 64 Mr. Davies 53 A'r blaenaf a ddychwelwyd. Bu yn debyg unwaith y buasai ymdrech yn cymer- ytllle mewn plwyf arall o'r Undeb, Trele«h. Yr oedd Mr. Samuel Thomas (A.), Godw-dewi, wedi cynyg Mr. Jjhn Davies (A.), Fiynonda.fo.log, sef yr pedil yt1 tiolod gweithgar o'r Bwrdd. ej: ysbiynydd- oedd. Ac wedi hyn cyny»iodd' y Pii 1 Lewis Williams, oifeiriady plwyf, Mr. John BichM'd.s (B.), Gelliwen. Ond rbeolodd y swyddog dycbwelol yr amgylcbiad gan nad oedd Rateable value, eiddo Mr. Richards, yn yr Undeb yn X25 y flwyddyn, a thrwy hyny arbedodd draul ymdrech i'r plwyf, adiau mai yr un fuasai y Cynrychiolydd ar y bwtdd ar ol traul yr ymdrech. MAENTWROG. Snl a LInn y Pasg, cynaliodd F enwad Annibyn- ol y lie hwn en cyfarfod p- egetliu blynyduol, pryd y gweinvddwyd ar 01 .yanr nHn y Parcbn. ProfF.M, D. ,Jones, BaiaRoberts, Wyddgrng a Roberts, Caernarfon. Yr oedd y cvnidleidfa- oedd yn lluosog, a'r pregethau yn afaelgar,

CYFARFODCHWARTEROL CYFUNDEB…