Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

HERESI YR OES HON.

News
Cite
Share

HERESI YR OES HON. Y FAM NEU'R TAD? GKSYD y gred gyhoeddus y cyfrifoldeb am addysg grefyddol y plant yn benaf ar y fam. Felly y pregetha gweinidogion. Mae efeng- ylwyr yu cymeryd hyny yn ganiataol yn yr apeliadau llymaf. Mae dynion yr ysgol Sabbathol yn gwueud defnydd mawr Z5 o honynt, a darlithwyr yn adsain i'r gred gyff- redinol. Mae golygwyr, ysgrifenwyr, a chyfausoddwyr emynau yn credu yr un petb. Yn yr anerchiadau ar addysg benywod dyma y pwnc trymaf. A phan hawlia dynes gael pleidleisio yn y wladwriaeth, mae yr atebiad parod yn dangos iddi ei galiuoedd fel bren- hines yn ei chartref. Ouid yw yn bryd gofyn, Ai gwir vr athrawiaeth F Ymddengys nad yw yn gyson a'r ii'eithiau. Yn ddi- weddar hysbyswyd trwy'r wasg, ar ba aw- durdod nis gwu, nad oes mwy nag un o bob pump o wyr ieuainc Illinois yn myned yn gys m i le o addoliad. Ac ychydig iawn o'r rhai hyny sydd yn dangos arwyddion duwiol- deb, fel y mae gweinidogion yr efengyl, er eu galar, yn gwybod. Ac eto menywod yw y i mwyafrif o'u haelodau .eglwysig; ac o'r rhai mwyaf difrifol a gweddigar, y mae y mamau yn y rhes flaenaf. Dylai y ffaith hon greu amheuaeth ynom, ai ni ddylem adolygu ein syniadau am gyfrifoldeb mamau. Mae gwall yn rhywle. Beth a ddywed yr Ysgrytbyr ? Gailem herio rhywun i ddangos un esiampl .1 p neu anogaeth o Genesis i'r Datguddiad yn cymeryd yn ganiataol, neu yn awgrymu, fod y baich penaf o'r cyfrifoldeb am addysg grefyddol y plant yn disgyn ar y fam. Cyf- eirir ni yn ami at Moses, a Samuel, a loan Fedyddiwr fel esiamplau hynod o ddylanwad mam grefyddol; ond yn mhob engraifft, yr oedd esiampl tad duwiol yn cydredeg ag ymdrechion mam dduwiol. Mae hyn yn gyson ag athrawiaeth y Beibl, sydd yn dysgu fod y tadau yn gyfrifol am addysg grefyddol eu teuluoedd. Yn y teulu y sefydlwyd yr eglwys, a'r tad oedd yr arweinydd, fel yn oes y patriarchiaid. I'r tadau y rhoddwyd y gorcbymynion am addysg y plant. Y tadau-" dy holl wrryw- iaid oedd yn cael eu gorchymyn i'r gwyliau dair gwaith yn y flwyddyn, ac i wrando darllen y ddeddf. Oddiar resymau amlwg ni allasai mamau wneud hyny bob amser. Mor annhebyg i eglwys o'r oes hon, lie mae mwyafrif y gynnulleidfa yn fenywod, a'r dynion wedi cyflwyno iddynt grefydd y teulu. Mae'r cyfeiriadau achlysurol bob amser vn gosod y cyfrifoldeb ar ben llywodraethol y teulu-yr unig un a all ei gyflawni. Dy- wedodd Duw am Abraham, "Canys mi a'i hadwaen ef, y gorchymyn efe i'w blant ac i'w dylwyth ar ei ol, gadw o honynt ffordd yr Arglwydd." Y mae penderfyniad Josua, "ond myfi, mi a'm tylwyth a wasanaethwn yr Arglwydd;" a, hanes Job yn offrymu aberthau dros ei blant; a phrophwydoliaeth Esaiah, y tadau a hysbysa i'r plant dy wirj- ionedd;" a'r rhybudd yn y Testament ISTewydd "y tadau nachynrowcheich plant fel na ddigalonont," a "chwithau dadau, na yrwch eich plant i ddigio, ond maethwch hwynt yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd," oil yn berffaith gyson a'r syniad dwyfol am y sefydl- iad teuluol-y pen cyfrifol gerbron cym. deithas, a cherbron y gyfraith wladol, sydd hefyd yn gyfrifol gerbron Duw am gymeriad crefyddol y teulu. Gwelais rai yn rhyfeddu fod teulu o feib- ion wedi tyfu i'w hoed yn annychweledig, a chanddynt fam o'r mwyaf crefyddol; ond yr oedd ailystyriaeth yn egluro'r cwbl. Yr oedd y fam ffyddlon wedi dal ei dylanwad yn rhagorol ar ei meibion hyd nes oeddynt yn agoshau at fod yn ddynion: a'r pryd hwny, er siomedigaeth gofidus i'w gobaith, llithrent ymaith oddlwrth ei dylanwad. A phaham ? Ni cliafodd ei hymdrechion erioed eu heilio, heb son am gael eu harwain, gan ei phriod, er ei fod yu proflesu ei fod yn Gristion. Yn blant, canlynent eu mam; yn ddynion, can- lynent eu tad-yn anocheladwy!! A yw awydd bachgen ysprydol neu fywiog, i fod y debyg i wraig, Deu yn debyg i wr ? Beth sydd yn fwy naturiol nag i ddyn ieuanc fwrw ymaith ddylanwad mamol gyda'i fachgendod, a chymeryd esiamplau tadol gyda'i ddyndod. Mae yn ein heglwysi oil ddynion ar enw Crist ag sydd yn gadael yr holl faich o feith- riniad crefyddol eu plant i'w gwragedd, a'r rhai hyny eisoes yn cael eullethu gan or- ofalon. A gwaeth na hyny, ychwanegant at y baich trwm hwnw bwysau esiampl ddrwg. Cynlluniant fywyd y teulu yn groes i oriau addoliad. Anaml, neu byth, yn myned gyda'r wraig i'r cyfarfod gweddi, ac yn ami yn ei gwneud yn anmhosibl iddi hi fyned yno; yu talu dim sylw i'r Ysgol Sabbathol, nac i'r gwasanaeth parotoawl i'r cymundeb, i i ac yn ami yn cynllunio i fod yn abseiiol o gyfarfodydd o ddyddordeb neillauol; ac nid anaml y bydd y papyr gwleidyddol, nid bob amser y puraf, yn llyncu eu horiau Sabbath- ol, gan wenwyno meddyliau y plant gyda eu pethau anmhriodol. Y maent yn anochelgar a difraw wrtb gyilogi personau anfoesol yn nghylch eu cartref, a'r rhai byny yn dwyn i mewn lygredigaeth. Cymdeithasant a dynion o arferion drwg; treuliant eu horiau hwyrol yn nghynulleidfa segurwyr, a bynyar yr un noswaith ag y bydd eu brodyr yn ymgyrmll i weddio; a siaradant yn anfrawdol a beirn- iadol am aelodau diwyd a gweithgar yr eglwys—a hyn oil yn nghlyw ac yn ngolwg eu meibion. Mae eu holl ddylanwad mor niweidiol i grefydd y plant ag yw yrliew deifiol i dyner lysiau yr ardd. Er nyhy, clywedir wrthym-y mae'r fam yn gyfrifol am addysg grefyddol y plant! Syniad afree- ymol! Y fath gwsg bair i gydwybod y tad anffyddlon! Y peth anghenrheidiol yw,:nid llai o ymdrech o du mamau, yn meithriniad crefyddol y teulu, ond argyhoeddiad dwfn a nerthol o brif gyfrifoldeb y tad. Tywyll iawn yw y rhagolygon oni chawn ddiwygiad buan yn ol athrawiaeth yr Hen Destament, a awgrymir yn ngeiriau olaf y prophwyd Malachi, y rhai sydd i'w cyflawni yn amseroedd y Testament Newydd—" Ac efe a dry galon y tadau at y plant, a chalon y plant at eu tadau: rhagi mi ddyfod a ttaro y ddaear a melldith."—O'r Advance (Amerie- aidd.) Cyf. gan D. S. D. [Y mae genym tarn uchel iawn am ddylanwad mamau ar ddygiad i fynu eu plant; ond yr ydym yn ofni fod tuedd yn yr "oes" i'w beichio A mwy na'u rha.n o'r gofalon teuluaidd. Y mae ymre§ymiad yr ysgrif flaenorol yn deilwng o ystyriaeth, a hyderwti yr effeithia er gwasgu y tadau i feddwl mwy am Jeu rhwymedigaethau, ac i roddi mwy o'u hamser, a'u dawn, a'u teimlad at y gofal pwysfawr o addysg cu plant;-GoL. ] i —» ■' i-.j|

AMGYLCHIAD HYNOD, !1'

EIN HYSGOLION DYDDIOL.