Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

QTXI^RN-JA JT EIT:TB5S. lafc^do'r corffyn graddol ddod HH u^/f \f\\ IBBK Yr adeg lion mor fawr yw'r fraint Vii trhydd o rwymau'r clefyd, IP jfo j v W o^, I In o weiniaid tyner, W dQ'ymyn yn ymgilio'n lau F_ & '—) Gael rhyw feddyglyn maetlilawn iawn Ckaa (lael dim ond gwendid, I gynorthwyo amser; JLywed pawb yn lion eu llais V' ( /VvV*^ Y QUININE BITTKBS ydyw hwn, dim ond eisieu amser Mmsa vf* •■ J li /■ '# Gvvna les yn mhob afiechyd, a^Lft'rdyn yn ol i'w le, Ac er llwyr adfer cnawd a nerth Uys^stal llawn ag-arfer." Y mae'n gynorthwy hyfryd. PROPIADOL. PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD TRWY GYMERYD limine fitters, new Vegetable Home. B Feddyginiaeth oteu a ddychymygwyd ac a ddyfeisiwyd er Cryfhau y Cyfansoddiad a Phuro y Gwaed. Y N?2 Y Bitters liyn yn hollol lysieuol, ac yn cv-nwys chwerw-'lysiau -'a melys-lysiau, wedi eu haddas gymysga, sef Quinine, Sarsaparili^ jaffron, Lavender, Burdock, Dandelion, Gentian lloot, &c. Mewn. gair y mae bron bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol ht)n, ac y maeut wedi cael eu parotoi ar ol 11 awer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad difethiantat y doluriau canlynol y 1. dwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu rngor o'r nnhwylderau canlynolIselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, chwysu/teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rliuihro yn ihiisymwyth i'r wyneb, llewygon, teimlatl o bwysau ar y chest, poen ar y chest, poen RH^HF? yr ysgwyddau, dill'yg rnadl, phlegm j y gwaed yn tori, pesweh, a thueddiad at y darfodedigaeth {decline.) 2. DiHyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder c-yn bwyd, tryiuder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fvvyd, yr ystumog yn .yg y chfayddo trwy wynt, yr anadi yn drw,m, y geuau yn sych ac yn boctb;brnthiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achosi y Clefyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, ac vsgafmler yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrcdiad y gwaed, y maent yn hynod o effeitbiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyiFdra y cymalau, y croen yn bigog ac anestnwj th, a phob math o ddistempcr yn y gwaed. Y mae tystiolaethau pwysig yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir ychydig yn unig o'r lluaws, Gdlir cael pob hysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perclienog. Os bydd rbywun yn ambeu gwirionedd y canlynol, dymunir. arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. Y mae gan y QUININE BITTERS un gymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau, trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u eyfferi meddyginiaethol eu liunain. TANYGEISXAU, FFESTINIOG, June 7, 1877. ANWtt SIB,—Mac yn bleser mawr genyf gael y fraint o aufon hyh atoeli, fel y caffoch ohwi a phawb eraill wybod beth mae eich Quinine Bitters yn ei wneuthur yu Ngogledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluaws penooau sydd wedi cael eu gwellhau trwy y gymysgeill ardderehog hon, end yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un i mi afr llall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yu rhugorol. Mentraf ddwayd nad oes dim,, ie, sylwch, dim wedi dod i'r golel1 eto gan neb on dyn byw^ i'w .gymharu'A'rQuinine Biiters tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddan.-a pboenau yn y pen. Gallaf sicrbau fod yr oil o'r dolurian uchod wedi cu llwyr wcUhau oddiar amryw yn yr ardat hon trwy gymeryd un botelaid 4s. fie. o'r Quinine Bitters. Taer gymhellaf bawb sydd mewn pryuer am cu hiechyd idroiohwn..Hyn fel dyledswydd ddyngarul oddiwrth un a g.tfodd wtllliad cyllawn, Its eidtlocb yn clra diolchgar, fHii liOUEET WILLIAMS (Gicas y Llew). FANITCATJG, CONWIL-IJI-ELVET, Mai 30, 1877. ANWYL STB,—Er clod i chwi a lies i ganoedd, dymunaf eich hysbysu fod etch meddyginiaetb ardderchog wedi bod yn liyuod lwyddiauus yn mhob eitsr, ar-yr wyf fi wedi ei gymeradwyo. Gvvelir yn eglur mewn amser byr bod eich djrftpsiad yn dda, sef "cryfhanacnid gwAuhau y cyfansoddiad." Ni,l jdwyi erkied wodl, gweled un moddion in<.ir effeitbiol at wendidau y nerr-f a'r «gewyriion, euriadau y galon, gwahanpi bognau trwy nerves j. pen, 80f Pit folormx, (fc.; anhwyiderau y eylte, yr afn, a. "r artnan, no nweblarr pgfo peth, iGeld>>r ysbryd a gwendidau y frest. T mae TH ddft genyf fod eyiweWfirfydd meddyginiaethol wedi ei beiUcithio mor" belled. £ r eiddoeb, &c., llr. GWILYU BVAS-5. T. DAYIT B. D.S. -Y mae yn hynod gyfaddas i blaut YPl tyfu, ac hefyd i'r rhyw fenyw.udd. • A. OLD GLOBK, New DOCK, LLANELLY, illai 24,187G. AKWYI, STR,-—Dymunaf hysbysu i cliwi fy mod wedi cael fy llwyr iachau trwy gyiJierrd eirli Quinine Bitters. Yr oeddvvn vrpdi myned bron yn rhy wan l > rddt d, ac vr oedd y clwyf ar fy^nraicli yu myned yn waeth bob dydd. Yr Ofd<l iucddyft"iu Llanelli n'r cylclioedd ain dori fy mraich ymaith er achub fy my wyd, oud trwy gymeryd y Quijuine Bitters yr Jdwyf yn aWr wedi gwolla, ac yn gwi ithio bob dydd. Rhoddaf fy enw yn llawn, fel y gallo eraill gael man- ylion pellach oddiwrthyf og; mynant. Yr eiddoch yn barchus, GRIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddweyd fy mod wedi bod dair blynedd heb weitbio ond ychydig. L The following testimonial from a medical man may be read with interest:- THEALE, NEAR READING, lltft May, 1877. DEAr. Sm,—I liaye examined your Quinine Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and am. also pleased to add that they have been veiy euicacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &c. I have frequently rc- (onnneud them with marked success. ? (Signed) BAiiUEL J. J. KIPJvBY, M.E.C.S. (Eng.),and L.S.A., (Lond). Un arall oddiwrth Mr. ROBERT GUY, Builder, 7, Cambrian St., Llanelli. SYR,—Mown' geiriau byr, dymunaf ddweyd fy mod wedi cael lleshad PAR- HAUS ti wy gymeryd eich "Quinine Bitters." Rhyfedd yw en heNuitb. min. wydii beunydd gan boen antertho] yn fy mben, weithiau uwchben y Uygaid, weithiau yn yr ochran, a phryd arall yu curo fel morthwyl, fel ac yr oedd ofn arnaf ddilyn fy ngalwedigaeth ar bill ty. Poen yn fy bips a rhjvng fy ysgwyddau, a gwendid mawr. Dim awjjjd ria bias at fwyd ond at brydiau iinamserol. O'r diwedd cyiaerais eich Quinine Bitters," ac yr ydwyf A»CK$1 Uwyr welihau. Cyfrifir eich Bitters yn ddrud, ond'gallal jn awr ddwoyfl yn ddiofn mai ayma y moddion rhatal a'r goreu a getais crioed". Gall net ya gydwybodol ddyodd^f poen heb dreio hwn. BJUNRUBD, SWANSEA, Mai 9, 1877. bxit, Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn caei fy intino gan besweh, ac yu r,sy yn y capol nag yn un man arall. Cymerais ddwy botelaid o Cod Liver Oil er cael IIeshad. Gwelais hysbysiad am eich Quinine Bitters, ac yn wir y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i uu man. Un botelaid a brynais, ao oni b'ai ei fod mor uchel bris (ni ddywedaf er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn papyr am bills gwerth gini y box. Y mae eich Bitters cliwi, Syr, yn anmhrisiadwy, canys gwell iechyd na golud." Yr eiddoeh yn hoffus, ISAAC OWEN. HTSBYS X BA.WB, k,41). i< a 7"y yr, holl gyflaruu sydd yn y feddyginiaeth boil ille (H). Y 111<\(> y l"'is !U(»r :B,.1 ag y gall fod, oscymerir i ystyriaeth, bria- der y Quinine n't Sarsiijj..rilla.. v 'J (C), Gclhr g beunydd fel arfer, heb un angliyfleusdta,;ac nid oes !>• )■ auwyii, oud yn hytraeh y inae yn atal anwyd. (D). I mas /j Litter* />a cr^l'hau.'i). rftah, neu'r aelud 0' corf' sydd yn ivanach j*Utf u,P f~y.agnrid i heiiUiaa ac aticchyd nacurferol. a d-kid co'iofnd Oi'Q/i ojl) mat ft'0 JJILLS gwunhau Y cyfamoddiad, ac im aflon- ydau >/ emu, (E). '-Aid 'yw Quinine 11 ine, nci Tiucltire of Quinine, iiac unrhyio gy- mywedd arall o ciddo y Druggist ei huii, and Gwilym*EvanJ Quinine Bitters" mewn potelau 2s. 9c., a 4s. Go.; a1' emu" GWILYM EVANS, PII.C., M.P.S ."wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraetk; heb hyn, twyll <x, JIwgiadydyntr• -_I '¡ Gellir cymeryd Cod Liver Oil yn hwn. Gail filaut o bob oedran ei gymeryd ond cymedrolt y ddogu, A'r werth yn mheb tref, neu yn direst i BOB QLS ifi wlad oddiwrth V perchenog-Mr. GWILYM EVANS, Pharmacia?Llaneliy 7 D S.-03 na ellir cael J Bitters" heb drafferth, ysgrifener at Y PEI chenog. J ° 1'\V CAKL GAN HOD FFECYHADD CYFIUFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH Jlr. cly Evans, F.G.S., M.P.S., Pharmaceutical Chemist, Lknelly.