Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

LLANDDERFEL.

News
Cite
Share

LLANDDERFEL. Bu Robin Dclu Eryri, yn areithio yn y lie uchod, nos Fawrth, Mawrth 9fed, ac yn Betbel, nos Fercher, lOfed, ar wneud daioni a sobrwydd. Cafwyd areith- iau da, a cbynulliadan llnosog. Y mae Plollllrd3 mawrion byd y parwydydd a'r drysau yn Penllyn ac Edeyrnion, yn hysbysn y hydd Cyfarfod Llenyddol yn cael ei gynal yn nghapel y Methodistiaid yn Llanddcrfel, ddydd Gwoner y Grog- lith; ac mai Mr. D. Jenkins, Mus. Bach., o Athrofa Aberystwyth, sydd yn dyfod i glorianu y cantorion. Efe a <u yma y llynedd, a gwnaeth ei waith yn ganmoladwy, a diau y bydd yr un mor feistrolgar ac adeiladol eleni eto. Y mac cor o blant o Yate st., Liverpool, yn dyfod iddo i ganu, ac mae 177 o gyfan- soddiadau, rhwng pob peth, wedi dyfod j law Mr. D. Richards, yr ysgrifenydd. Nid oes amhenaeth na bydd yn gyfarfod poblogaidd a da, ac y bydd pawb a allo yn dyfod iddo. GOHEBTDD. CAPEL MA WE, MON. Nos Iau, Mawith 21ain, bu y Parch. E. IT. Evans, Caernarfon yma yn tl addodi ei ddarlith ddyddnrol ar "Oliver Cromwell." Cadeiriwyd yn ddeheuig gan Mr. J. Thomas, Shop. Sior- haodd enw y darlithydd gynulleidfa aidderchog. Gwnaed elw da. yr hwn r drosglwyddwyd at ddiddyledu yr addoldy. GOIIEBYDD.

Advertising