Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

C11C U a C t It <Vil. Ebiill 9, priOfl Mr. Jones, National School. Hftia, ar fab. Ellrill 10, pried Mr. Evans, Bull Ilotcl, Bala, ar fab. IJmbaivjii., Eb ill 12. yn Rwyddfa y cofres'rydd, OaBtoll ncwydd Emlyn, Mr. Thoma (4r nitlls, jiynt o Troodrltiwffenjd, ger Llandyssil, (mab i'r d we d r Banhedig S. Grifliths, Horeb), a Miss Sarah Edward-, Iter oeluoiiul, Llaudy- sil. Ebri! 11, y., B ihanii), DowJiiis. gan Mr. D. Keen, gweitiidog, yn cld ei gynost y,, MUU y Pall h, T. DlIVi".s, Llanelli, ewytlir "1 y p,J,reh, T. 1). Jones, LI¡¡,lIilclhniarh, it Miss Evans, m rch lUr. Bum Evans, Sand Street., Dowlais. Cyflwymvyd i'r wr iig x uauc l'eibl hardd yn ngltyila Llyfr hymnau gan Miss JouoB, Walter btixcl, droa ddeiliaid ysgoi Sabbaihol, Betbania. ^HiUlnolacthan Marxcolaeth a chladdedigacth Mrs. Griffiths, Glandwr, yn Nyfctl Hvmoild y olr,v.'u:r ddiwiollrydig, garedig, a dystaw ncbod, yn yr angoAi, dydd Ian y 4ydd cyfisol, wedi byr gysludd, yu 57 oed. Ymddeugys mai iiijhtmation of the lavgs ydeedd ei baiicchyd. Bu yn hynod dawci yn oi cliystudd, ac ymdrechai yn barhaus beidio tiallodi oi hiinwyl blant yii y mesur lleiat. Pau ar lmno giilwodd ei liuuwyliuid at oi gwely, ei- rhoddi iddynt ei chynghor- ion olnI, ac yn wir, rhui beiidigv.dig oeduynt lief)d—"CoJiwch fed yn blunt da, a byddweh unol a'ch gilydd yn wastad. GadaVodd bedwar o blant amddifaid j alarn ar ei bol. Nodded Tlld yr amddifaid hwynt yn dyner tra ar y ddaear, ac yna eym- ered, hwynt i ogoniaui at on rbieni hoff. Claddvyd ei rhan farwol yn lJghhlddfll. y tculu, yn Glandwr, y dydd Mawrth canlynol, pryd y daetb torf fawr yu nghyd i dalu'r gyniwynas olaf iddi. G Woinyddwyd ar y r fcchlysur gan y gwein- idogion canlynol:—Evans, Hebron, yn y ty; Davies, Tyrhos, Owen, Glandwr, a Stephens, Llwyuyrhwidd, yn y Capel; Davies, Moriah, a Beynon, Aberteifi, ar lan y bedd. Nid ydym yn cofio gweled cynifer o ruddiau yn wlyb gan ddagrnu erioed, no nid rltyiedd, wrth gofio y llu rhinweddau perthyijol iddi. GuJlwn ddyweuyd jn ddibetrus fod y cymydog- aethau yn gaiaru ar ci hol, ond fod aiigylion y nei yn llawenhau am gael un mor flnillgedig i'w plith. Teimlir coiied fawr ar ei hoi yn y teulu, yn yr eglwys, ac yn y cyinydogaetliau. Heddwcli i'w llwch. Ebrill 11, Anne Bees, gweddw y diweddar John Rees, gynt o Waunlluent, plwyf Llandyssil, yn 89 ml. oed. Gweiuyddwyd ar yr achlynut gnu y Parch. W. E. Jeffreys, Sarou, ei gweujidog. Mawrth 22, yn 21 mI. oed, o'r injlamation of the brain, Miss M: Jones, nil ferch Mr. B. Jones, Fioshelyg, ger Llanbedr. Ar ol byr gystndd diangodd yr enaid o'r ty o glai, ac ehododd i fyny i orornu yr amveledig /yd. Y dydd Mawrth canlynol ymgafsglodd tyrfa luoisog yn nghyd i hcbrwng ei gweddillion i dy ei hir gartref yn mynwent Zoar, Llanbedr, capel yr Annibynwyr. Dechreuwyd gan y Parch. J. Thomas, gweinidog y lie, a phregethwyd yn gymwysiadol iawn i'r amgylchiad, gaii weinidog yr ymadawedig, y Parch. T. Jones, Bethel, Parcyrbos, oddiar Esaiah xl. 6-8. Yna aed allan i'r fynwent: siaradodd Mr. Thomas yn dra effeithiol ar Ian y bedd; a gadawyd y chwaer ieuanc i noswylio yn mhriddeilau'r dylfryn hyd new torir ar ddystawrwydd y fro gan sain udgorn yr adgyfodiad. Heddwch i'w llwch hyd y dydd l'hyfcdd hwnw. EbriU 16, Mr. Humphrey Davies, Castle st., Bala, yn 78 ood. Ebrill 16, Mrs. Evans, Llidiardau mawr, ger Bala, yn 58 oed. i

JTarbkmiaetlt.